Polish translation: update to v21.11.10 #61

Merged
zot merged 1 commits from astabski/zap:ab-dev into dev 6 months ago
 1. BIN
    view/pl/messages.mo
 2. 2694
    view/pl/messages.po
 3. 2394
    view/pl/messages.pot
 4. 349
    view/pl/strings.php

BIN
view/pl/messages.mo

Binary file not shown.

2694
view/pl/messages.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

2394
view/pl/messages.pot

File diff suppressed because it is too large Load Diff

349
view/pl/strings.php

@ -192,88 +192,6 @@ App::$strings["__ctx:permcat__ default"] = "domyślnie";
App::$strings["__ctx:permcat__ follower"] = "obserwujący";
App::$strings["__ctx:permcat__ contributor"] = "współpracownik";
App::$strings["__ctx:permcat__ publisher"] = "wydawca";
App::$strings["Site Admin"] = "Administrator serwisu";
App::$strings["Apps"] = "Aplikacje";
App::$strings["Articles"] = "Artykuły";
App::$strings["CalDAV"] = "CalDAV";
App::$strings["CardDAV"] = "CardDAV";
App::$strings["Cards"] = "Karty";
App::$strings["Calendar"] = "Kalendarz";
App::$strings["Categories"] = "Kategorie";
App::$strings["Channel Home"] = "Strona główna kanału";
App::$strings["Channel Manager"] = "Menadżer kanałów";
App::$strings["Channel Sources"] = "Źródła kanału";
App::$strings["Chat"] = "Czat";
App::$strings["Chatrooms"] = "Czaty";
App::$strings["Clients"] = "Klienci";
App::$strings["Comment Control"] = "Kontrola komentarzy";
App::$strings["Connections"] = "Znajomi z sieci";
App::$strings["Content Filter"] = "Filtr treści";
App::$strings["Content Import"] = "Import treści";
App::$strings["Directory"] = "Katalog";
App::$strings["Drafts"] = "Szkice";
App::$strings["Events"] = "Wydarzenia";
App::$strings["Expire Posts"] = "Wygaszone wpisy";
App::$strings["Features"] = "Możliwości";
App::$strings["Files"] = "Pliki";
App::$strings["Followlist"] = "Lista obserwacji";
App::$strings["Friend Zoom"] = "Stopień zaprzyjaźnienia";
App::$strings["Future Posting"] = "Przyszłe publikowanie";
App::$strings["Gallery"] = "Galeria";
App::$strings["Guest Pass"] = "Przepustka dla gości";
App::$strings["Help"] = "Pomoc";
App::$strings["Invite"] = "Zaproszenie";
App::$strings["Language"] = "Język";
App::$strings["Login"] = "Zaloguj się";
App::$strings["Mail"] = "Poczta";
App::$strings["Markup"] = "Znacznik";
App::$strings["Mood"] = "Nastrój";
App::$strings["My Chatrooms"] = "Moje czaty";
App::$strings["No Comment"] = "Brak komentarzy";
App::$strings["Notes"] = "Notatki";
App::$strings["Notifications"] = "Powiadomienia";
App::$strings["OAuth Apps Manager"] = "Menadżer aplikacji OAuth";
App::$strings["OAuth2 Apps Manager"] = "Menadżer aplikacji OAuth2";
App::$strings["Order Apps"] = "Kolejność aplikacji";
App::$strings["PDL Editor"] = "Edytor PDL";
App::$strings["Permission Categories"] = "Kategorie uprawnień";
App::$strings["Photos"] = "Zdjęcia";
App::$strings["Photomap"] = "Mapa zdjęć";
App::$strings["Poke"] = "Zaczepka";
App::$strings["Post"] = "Wpis";
App::$strings["Premium Channel"] = "Kanał Premium";
App::$strings["Probe"] = "Sonda";
App::$strings["Profile Photo"] = "Zdjęcie profilowe";
App::$strings["Profiles"] = "Profile";
App::$strings["Public Stream"] = "Strumień publiczny";
App::$strings["Random Channel"] = "Losowy kanał";
App::$strings["Remote Diagnostics"] = "Zdalna diagnostyka";
App::$strings["Report Bug"] = "Raport błędów";
App::$strings["Search"] = "Wyszukaj";
App::$strings["Secrets"] = "Tajniki";
App::$strings["Settings"] = "Ustawienia";
App::$strings["Sites"] = "Portale";
App::$strings["Stream"] = "Strumień";
App::$strings["Stream Order"] = "Kolejność strumienia";
App::$strings["Suggest"] = "Propozycja";
App::$strings["Suggest Channels"] = "Proponowane kanały";
App::$strings["Tagadelic"] = "Tagadelic";
App::$strings["Tasks"] = "Zadania";
App::$strings["View Bookmarks"] = "Wyświetl zakładki";
App::$strings["View Profile"] = "Wyświetl profil";
App::$strings["Virtual Lists"] = "Listy wirtulane";
App::$strings["Webpages"] = "Strony internetowe";
App::$strings["Wiki"] = "Wiki";
App::$strings["ZotPost"] = "ZotPost";
App::$strings["Update"] = "Zaktualizuj";
App::$strings["Install"] = "Zainstaluj";
App::$strings["Purchase"] = "Zakup";
App::$strings["Delete"] = "Usuń";
App::$strings["Undelete"] = "Cofnij usunięcie";
App::$strings["Add to app-tray"] = "Dodaj do zasobnika aplikacji";
App::$strings["Remove from app-tray"] = "Usuń z zasobnika aplikacji";
App::$strings["Pin to navbar"] = "Przypnij do paska nawigacyjnego";
App::$strings["Unpin from navbar"] = "Odepnij od paska nawigacyjnego";
App::$strings["Unknown"] = "Nieznane";
App::$strings["Likes %1\$s's %2\$s"] = "Pochwala %2\$s %1\$s";
App::$strings["Doesn't like %1\$s's %2\$s"] = "Gani %2\$s %1\$s";
@ -284,6 +202,7 @@ App::$strings["May not attend %s's event"] = "Nie może uczestniczyć w wydarzen
App::$strings["%1\$s (%2\$s)"] = "Szukaj %1\$s (%2\$s)";
App::$strings["Private Message"] = "Wiadomość prywatna";
App::$strings["This comment is part of a private conversation, yet was shared with the public. Discretion advised."] = "Ten komentarz jest częścią prywatnej rozmowy, ale został udostępniony publicznie. Zalecana dyskrecja.";
App::$strings["Delete"] = "Usuń";
App::$strings["Admin Delete"] = "Usunięte przez administratora";
App::$strings["Select"] = "Wybierz";
App::$strings["Save to Folder"] = "Zapisz do folderu";
@ -375,6 +294,87 @@ App::$strings["Protocol not supported"] = "Protokół nie jest obsługiwany";
App::$strings["Cannot connect to yourself."] = "Nie można połączyć się ze sobą.";
App::$strings["error saving data"] = "błąd podczas zapisywania danych";
App::$strings["Unable to verify site signature for %s"] = "Nie można zweryfikować podpisu portalu dla %s";
App::$strings["Site Admin"] = "Administrator serwisu";
App::$strings["Apps"] = "Aplikacje";
App::$strings["Articles"] = "Artykuły";
App::$strings["CalDAV"] = "CalDAV";
App::$strings["CardDAV"] = "CardDAV";
App::$strings["Cards"] = "Karty";
App::$strings["Calendar"] = "Kalendarz";
App::$strings["Categories"] = "Kategorie";
App::$strings["Channel Home"] = "Strona główna kanału";
App::$strings["Channel Manager"] = "Menadżer kanałów";
App::$strings["Channel Sources"] = "Źródła kanału";
App::$strings["Chat"] = "Czat";
App::$strings["Chatrooms"] = "Czaty";
App::$strings["Clients"] = "Klienci";
App::$strings["Comment Control"] = "Kontrola komentarzy";
App::$strings["Connections"] = "Znajomi z sieci";
App::$strings["Content Filter"] = "Filtr treści";
App::$strings["Content Import"] = "Import treści";
App::$strings["Directory"] = "Katalog";
App::$strings["Drafts"] = "Szkice";
App::$strings["Events"] = "Wydarzenia";
App::$strings["Expire Posts"] = "Wygaszone wpisy";
App::$strings["Features"] = "Możliwości";
App::$strings["Files"] = "Pliki";
App::$strings["Followlist"] = "Lista obserwacji";
App::$strings["Friend Zoom"] = "Stopień zaprzyjaźnienia";
App::$strings["Future Posting"] = "Przyszłe publikowanie";
App::$strings["Gallery"] = "Galeria";
App::$strings["Guest Pass"] = "Przepustka dla gości";
App::$strings["Help"] = "Pomoc";
App::$strings["Invite"] = "Zaproszenie";
App::$strings["Language"] = "Język";
App::$strings["Login"] = "Zaloguj się";
App::$strings["Mail"] = "Poczta";
App::$strings["Markup"] = "Znacznik";
App::$strings["Mood"] = "Nastrój";
App::$strings["My Chatrooms"] = "Moje czaty";
App::$strings["No Comment"] = "Brak komentarzy";
App::$strings["Notes"] = "Notatki";
App::$strings["Notifications"] = "Powiadomienia";
App::$strings["OAuth Apps Manager"] = "Menadżer aplikacji OAuth";
App::$strings["OAuth2 Apps Manager"] = "Menadżer aplikacji OAuth2";
App::$strings["Order Apps"] = "Kolejność aplikacji";
App::$strings["PDL Editor"] = "Edytor PDL";
App::$strings["Permission Categories"] = "Kategorie uprawnień";
App::$strings["Photos"] = "Zdjęcia";
App::$strings["Photomap"] = "Mapa zdjęć";
App::$strings["Poke"] = "Zaczepka";
App::$strings["Post"] = "Wpis";
App::$strings["Premium Channel"] = "Kanał Premium";
App::$strings["Probe"] = "Sonda";
App::$strings["Profile Photo"] = "Zdjęcie profilowe";
App::$strings["Profiles"] = "Profile";
App::$strings["Public Stream"] = "Strumień publiczny";
App::$strings["Random Channel"] = "Losowy kanał";
App::$strings["Remote Diagnostics"] = "Zdalna diagnostyka";
App::$strings["Report Bug"] = "Raport błędów";
App::$strings["Search"] = "Wyszukaj";
App::$strings["Secrets"] = "Tajniki";
App::$strings["Settings"] = "Ustawienia";
App::$strings["Sites"] = "Portale";
App::$strings["Stream"] = "Strumień";
App::$strings["Stream Order"] = "Kolejność strumienia";
App::$strings["Suggest"] = "Propozycja";
App::$strings["Suggest Channels"] = "Proponowane kanały";
App::$strings["Tagadelic"] = "Tagadelic";
App::$strings["Tasks"] = "Zadania";
App::$strings["View Bookmarks"] = "Wyświetl zakładki";
App::$strings["View Profile"] = "Wyświetl profil";
App::$strings["Virtual Lists"] = "Listy wirtulane";
App::$strings["Webpages"] = "Strony internetowe";
App::$strings["Wiki"] = "Wiki";
App::$strings["ZotPost"] = "ZotPost";
App::$strings["Update"] = "Zaktualizuj";
App::$strings["Install"] = "Zainstaluj";
App::$strings["Purchase"] = "Zakup";
App::$strings["Undelete"] = "Cofnij usunięcie";
App::$strings["Add to app-tray"] = "Dodaj do zasobnika aplikacji";
App::$strings["Remove from app-tray"] = "Usuń z zasobnika aplikacji";
App::$strings["Pin to navbar"] = "Przypnij do paska nawigacyjnego";
App::$strings["Unpin from navbar"] = "Odepnij od paska nawigacyjnego";
App::$strings["Visible to:"] = "Widoczne dla:";
App::$strings["Event can not end before it has started."] = "Wydarzenie nie może zakończyć się przed jego rozpoczęciem.";
App::$strings["Unable to generate preview."] = "Nie można wygenerować podglądu.";
@ -1866,6 +1866,7 @@ App::$strings["Send a notification email when:"] = "Wyślij e-mail z powiadomien
App::$strings["You receive a connection request"] = "Otrzymujesz żądanie połączenia";
App::$strings["Someone writes on your profile wall"] = "Ktoś pisze na Twojej ścianie profilu";
App::$strings["Someone writes a followup comment"] = "Ktoś pisze komentarz uzupełniający";
App::$strings["Someone shares a followed conversation"] = "Ktoś udostępnia obserwowaną rozmowę";
App::$strings["You receive a direct (private) message"] = "Otrzymujesz bezpośrednią (prywatną) wiadomość";
App::$strings["You are tagged in a post"] = "Oznaczono Ciebie tagiem we wpisie";
App::$strings["Someone likes your post/comment"] = "Ktoś pochwalił Twój wpis/komentarz";
@ -2432,25 +2433,6 @@ App::$strings["No account identifier"] = "Brak identyfikatora konta";
App::$strings["Nickname is required."] = "Wymagany jest pseudonim.";
App::$strings["Unable to retrieve created identity"] = "Nie można pobrać utworzonej tożsamości";
App::$strings["Unable to retrieve modified identity"] = "Nie można pobrać zmodyfikowanej tożsamości";
App::$strings["Unable to import a removed channel."] = "Nie można zaimportować usuniętego kanału.";
App::$strings["A channel with these settings was discovered and is not usable as it was removed or reserved for system use. Import failed."] = "Kanał z tymi ustawieniami został wykryty i nie nadaje się do użytku, ponieważ został usunięty lub zarezerwowany do użytku systemowego. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Cannot create a duplicate channel identifier on this system. Import failed."] = "Nie można utworzyć zduplikowanego identyfikatora kanału w tym systemie. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Unable to create a unique channel address. Import failed."] = "Nie można utworzyć unikalnego adresu kanału. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Cloned channel not found. Import failed."] = "Nie znaleziono sklonowanego kanału. Import nie powiódł się.";
App::$strings["(Unknown)"] = "(Nieznane)";
App::$strings["Visible to anybody on the internet."] = "Widoczne dla każdego w internecie.";
App::$strings["Visible to you only."] = "Widoczne tylko dla Ciebie.";
App::$strings["Visible to anybody in this network."] = "Widoczne dla każdego w tej sieci.";
App::$strings["Visible to anybody authenticated."] = "Widoczne dla każdego uwierzytelnionego.";
App::$strings["Visible to anybody on %s."] = "Widoczne dla wszystkich na %s.";
App::$strings["Visible to all connections."] = "Widoczny dla wszystkich połączeń.";
App::$strings["Visible to approved connections."] = "Widoczny dla zatwierdzonych połączeń.";
App::$strings["Visible to specific connections."] = "Widoczny dla określonych połączeń.";
App::$strings["Privacy group is empty."] = "Grupa prywatności jest pusta.";
App::$strings["profile photo"] = "zdjęcie profilowe";
App::$strings["[Edited %s]"] = "[Edytowane %s]";
App::$strings["__ctx:edit_activity__ Post"] = "Wpis";
App::$strings["__ctx:edit_activity__ Comment"] = "Komentarz";
App::$strings["Popular Tags"] = "Popularne tagi";
App::$strings["Keywords"] = "Słowa kluczowe";
App::$strings["have"] = "ma";
@ -2530,6 +2512,60 @@ App::$strings["Select \"Show\" to allow viewing. \"Don't show\" lets you overrid
App::$strings["Show"] = "Pokaż";
App::$strings["Don't show"] = "Nie pokazuj";
App::$strings["Post permissions cannot be changed after a post is shared.<br>These permissions set who is allowed to view the post."] = "Uprawnień do publikowania nie można zmienić po udostępnieniu wpisu.<br>Te uprawnienia określają, kto może wyświetlać wpis.";
App::$strings["Unable to import a removed channel."] = "Nie można zaimportować usuniętego kanału.";
App::$strings["A channel with these settings was discovered and is not usable as it was removed or reserved for system use. Import failed."] = "Kanał z tymi ustawieniami został wykryty i nie nadaje się do użytku, ponieważ został usunięty lub zarezerwowany do użytku systemowego. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Cannot create a duplicate channel identifier on this system. Import failed."] = "Nie można utworzyć zduplikowanego identyfikatora kanału w tym systemie. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Unable to create a unique channel address. Import failed."] = "Nie można utworzyć unikalnego adresu kanału. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Cloned channel not found. Import failed."] = "Nie znaleziono sklonowanego kanału. Import nie powiódł się.";
App::$strings["Item was not found."] = "Nie znaleziono elementu.";
App::$strings["Unknown error."] = "Nieznany błąd.";
App::$strings["No source file."] = "Brak pliku źródłowego.";
App::$strings["Cannot locate file to replace"] = "Nie można znaleźć pliku do zastąpienia";
App::$strings["Cannot locate file to revise/update"] = "Nie można zlokalizować pliku do poprawienia/aktualizacji";
App::$strings["File exceeds size limit of %d"] = "Plik przekracza limit rozmiaru %d";
App::$strings["You have reached your limit of %1$.0f Mbytes attachment storage."] = "Osiągnięty został limit %1$.0f MB miejsca na załączniki.";
App::$strings["File upload failed. Possible system limit or action terminated."] = "Przesyłanie pliku nie powiodło się. Możliwe ograniczenie systemowe lub działanie zakończone.";
App::$strings["Stored file could not be verified. Upload failed."] = "Nie można zweryfikować zapisanego pliku. Przesyłanie nie powiodło się.";
App::$strings["Path not available."] = "Ścieżka niedostępna.";
App::$strings["Empty pathname"] = "Pusta ścieżka";
App::$strings["duplicate filename or path"] = "zduplikowana nazwa pliku lub ścieżka";
App::$strings["Path not found."] = "Ścieżka nie znaleziona.";
App::$strings["mkdir failed."] = "mkdir zakończył się błędem.";
App::$strings["database storage failed."] = "zapis w bazie danych nie powiódł się.";
App::$strings["Empty path"] = "Pusta ścieżka";
App::$strings["Remote authentication"] = "Zdalne uwierzytelnianie";
App::$strings["Click to authenticate to your home hub"] = "Kliknij, aby uwierzytelnić się na swoim głównym portalu";
App::$strings["Manage your channels"] = "Zarządzaj swoimi kanałami";
App::$strings["Manage your access lists"] = "Zarządzaj swoimi listami dostępu";
App::$strings["Account/Channel Settings"] = "Ustawienia kanału/konta";
App::$strings["(is on)"] = "(jest włączony)";
App::$strings["(is off)"] = "(jest wyłączony)";
App::$strings["Content filtering"] = "Filtrowanie treści";
App::$strings["End this session"] = "Zakończ tą sesję";
App::$strings["Your profile page"] = "Strona Twojego profilu";
App::$strings["Manage/Edit profiles"] = "Zarządzaj/edytuj profile";
App::$strings["Sign in"] = "Zaloguj się";
App::$strings["Take me home"] = "Zabierz mnie do domu";
App::$strings["Log me out of this site"] = "Wyloguj mnie z tego portalu";
App::$strings["Create an account"] = "Utwórz konto";
App::$strings["Help and documentation"] = "Pomoc i dokumentacja";
App::$strings["Search site @name, #tag, ?doc, content"] = "Szukaj @nazwa portalu, !forum, #tag, ?docs, treść";
App::$strings["Site Setup and Configuration"] = "Instalacja i konfiguracja portalu";
App::$strings["Powered by \$Projectname"] = "Zasilany przez \$Projectname";
App::$strings["@name, #tag, ?doc, content"] = "@nazwa, #tag, ?doc, treść";
App::$strings["Please wait..."] = "Proszę czekać ...";
App::$strings["Arrange Apps"] = "Rozmieść aplikacje";
App::$strings["Toggle System Apps"] = "Przełącz aplikacje systemowe";
App::$strings["Status Messages and Posts"] = "Komunikaty o stanie i wpisach";
App::$strings["About"] = "O platformie";
App::$strings["Profile Details"] = "Szczegóły profilu";
App::$strings["Files and Storage"] = "Pliki i ich magazyn";
App::$strings["Bookmarks"] = "Zakładki";
App::$strings["Saved Bookmarks"] = "Zapisane zakładki";
App::$strings["View Cards"] = "Wyświetl karty";
App::$strings["View Articles"] = "Wyświetl artykuły";
App::$strings["View Webpages"] = "Wyświetl strony internetowe";
App::$strings["Wikis"] = "Wiki";
App::$strings["prev"] = "poprzedni";
App::$strings["first"] = "pierwszy";
App::$strings["last"] = "ostatni";
@ -2619,55 +2655,44 @@ App::$strings["Export to cloud files"] = "Eksport do plików w chmurze";
App::$strings["/path/to/export/folder"] = "/ścieżka/do/eksportu/folder";
App::$strings["Enter a path to a cloud files destination."] = "Wprowadź ścieżkę do miejsca docelowego plików w chmurze.";
App::$strings["Specify folder"] = "Wybierz folder";
App::$strings["Item was not found."] = "Nie znaleziono elementu.";
App::$strings["Unknown error."] = "Nieznany błąd.";
App::$strings["No source file."] = "Brak pliku źródłowego.";
App::$strings["Cannot locate file to replace"] = "Nie można znaleźć pliku do zastąpienia";
App::$strings["Cannot locate file to revise/update"] = "Nie można zlokalizować pliku do poprawienia/aktualizacji";
App::$strings["File exceeds size limit of %d"] = "Plik przekracza limit rozmiaru %d";
App::$strings["You have reached your limit of %1$.0f Mbytes attachment storage."] = "Osiągnięty został limit %1$.0f MB miejsca na załączniki.";
App::$strings["File upload failed. Possible system limit or action terminated."] = "Przesyłanie pliku nie powiodło się. Możliwe ograniczenie systemowe lub działanie zakończone.";
App::$strings["Stored file could not be verified. Upload failed."] = "Nie można zweryfikować zapisanego pliku. Przesyłanie nie powiodło się.";
App::$strings["Path not available."] = "Ścieżka niedostępna.";
App::$strings["Empty pathname"] = "Pusta ścieżka";
App::$strings["duplicate filename or path"] = "zduplikowana nazwa pliku lub ścieżka";
App::$strings["Path not found."] = "Ścieżka nie znaleziona.";
App::$strings["mkdir failed."] = "mkdir zakończył się błędem.";
App::$strings["database storage failed."] = "zapis w bazie danych nie powiódł się.";
App::$strings["Empty path"] = "Pusta ścieżka";
App::$strings["Remote authentication"] = "Zdalne uwierzytelnianie";
App::$strings["Click to authenticate to your home hub"] = "Kliknij, aby uwierzytelnić się na swoim głównym portalu";
App::$strings["Manage your channels"] = "Zarządzaj swoimi kanałami";
App::$strings["Manage your access lists"] = "Zarządzaj swoimi listami dostępu";
App::$strings["Account/Channel Settings"] = "Ustawienia kanału/konta";
App::$strings["(is on)"] = "(jest włączony)";
App::$strings["(is off)"] = "(jest wyłączony)";
App::$strings["Content filtering"] = "Filtrowanie treści";
App::$strings["End this session"] = "Zakończ tą sesję";
App::$strings["Your profile page"] = "Strona Twojego profilu";
App::$strings["Manage/Edit profiles"] = "Zarządzaj/edytuj profile";
App::$strings["Sign in"] = "Zaloguj się";
App::$strings["Take me home"] = "Zabierz mnie do domu";
App::$strings["Log me out of this site"] = "Wyloguj mnie z tego portalu";
App::$strings["Create an account"] = "Utwórz konto";
App::$strings["Help and documentation"] = "Pomoc i dokumentacja";
App::$strings["Search site @name, #tag, ?doc, content"] = "Szukaj @nazwa portalu, !forum, #tag, ?docs, treść";
App::$strings["Site Setup and Configuration"] = "Instalacja i konfiguracja portalu";
App::$strings["Powered by \$Projectname"] = "Zasilany przez \$Projectname";
App::$strings["@name, #tag, ?doc, content"] = "@nazwa, #tag, ?doc, treść";
App::$strings["Please wait..."] = "Proszę czekać ...";
App::$strings["Arrange Apps"] = "Rozmieść aplikacje";
App::$strings["Toggle System Apps"] = "Przełącz aplikacje systemowe";
App::$strings["Status Messages and Posts"] = "Komunikaty o stanie i wpisach";
App::$strings["About"] = "O platformie";
App::$strings["Profile Details"] = "Szczegóły profilu";
App::$strings["Files and Storage"] = "Pliki i ich magazyn";
App::$strings["Bookmarks"] = "Zakładki";
App::$strings["Saved Bookmarks"] = "Zapisane zakładki";
App::$strings["View Cards"] = "Wyświetl karty";
App::$strings["View Articles"] = "Wyświetl artykuły";
App::$strings["View Webpages"] = "Wyświetl strony internetowe";
App::$strings["Wikis"] = "Wiki";
App::$strings["(Unknown)"] = "(Nieznane)";
App::$strings["Visible to anybody on the internet."] = "Widoczne dla każdego w internecie.";
App::$strings["Visible to you only."] = "Widoczne tylko dla Ciebie.";
App::$strings["Visible to anybody in this network."] = "Widoczne dla każdego w tej sieci.";
App::$strings["Visible to anybody authenticated."] = "Widoczne dla każdego uwierzytelnionego.";
App::$strings["Visible to anybody on %s."] = "Widoczne dla wszystkich na %s.";
App::$strings["Visible to all connections."] = "Widoczny dla wszystkich połączeń.";
App::$strings["Visible to approved connections."] = "Widoczny dla zatwierdzonych połączeń.";
App::$strings["Visible to specific connections."] = "Widoczny dla określonych połączeń.";
App::$strings["Privacy group is empty."] = "Grupa prywatności jest pusta.";
App::$strings["profile photo"] = "zdjęcie profilowe";
App::$strings["[Edited %s]"] = "[Edytowane %s]";
App::$strings["__ctx:edit_activity__ Post"] = "Wpis";
App::$strings["__ctx:edit_activity__ Comment"] = "Komentarz";
App::$strings["New window"] = "Nowe okno";
App::$strings["Open the selected location in a different window or browser tab"] = "Otwórz wybraną lokalizację w innym oknie lub karcie przeglądarki";
App::$strings["Home, Voice"] = "Domowy, głosowy";
App::$strings["Home, Fax"] = "Domowy, fax";
App::$strings["Work, Voice"] = "Praca, głosowy";
App::$strings["Work, Fax"] = "Praca, fax";
App::$strings["No connections"] = "Brak połączeń";
App::$strings["View all %s connections"] = "Wyświetl wszystkie połączenia %s";
App::$strings["Network: %s"] = "Sieć: %s";
App::$strings["This api method requires authentication"] = "Ta metoda API wymaga uwierzytelnienia";
App::$strings["url: "] = "adres URL: ";
App::$strings["error_code: "] = "error_code: ";
App::$strings["error_string: "] = "error_string: ";
App::$strings["content-type: "] = "content-type: ";
App::$strings["Friendica"] = "Friendica";
App::$strings["OStatus"] = "OStatus";
App::$strings["GNU-Social"] = "GNU-Social";
App::$strings["RSS/Atom"] = "RSS/Atom";
App::$strings["Diaspora"] = "Diaspora";
App::$strings["Facebook"] = "Facebook";
App::$strings["Zot"] = "Zot";
App::$strings["LinkedIn"] = "LinkedIn";
App::$strings["XMPP/IM"] = "XMPP/IM";
App::$strings["MySpace"] = "MySpace";
App::$strings["%1\$s repeated %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s powtórzone %3\$s %2\$s";
App::$strings["likes %1\$s's %2\$s"] = "pochwalił %2\$s %1\$s";
App::$strings["doesn't like %1\$s's %2\$s"] = "zganił %2\$s %1\$s";
@ -2775,30 +2800,6 @@ App::$strings["__ctx:noun__ Abstain"] = [
1 => "Wstrzymują się",
2 => "Wstrzymuje się",
];
App::$strings["This api method requires authentication"] = "Ta metoda API wymaga uwierzytelnienia";
App::$strings["url: "] = "adres URL: ";
App::$strings["error_code: "] = "error_code: ";
App::$strings["error_string: "] = "error_string: ";
App::$strings["content-type: "] = "content-type: ";
App::$strings["Friendica"] = "Friendica";
App::$strings["OStatus"] = "OStatus";
App::$strings["GNU-Social"] = "GNU-Social";
App::$strings["RSS/Atom"] = "RSS/Atom";
App::$strings["Diaspora"] = "Diaspora";
App::$strings["Facebook"] = "Facebook";
App::$strings["Zot"] = "Zot";
App::$strings["LinkedIn"] = "LinkedIn";
App::$strings["XMPP/IM"] = "XMPP/IM";
App::$strings["MySpace"] = "MySpace";
App::$strings["New window"] = "Nowe okno";
App::$strings["Open the selected location in a different window or browser tab"] = "Otwórz wybraną lokalizację w innym oknie lub karcie przeglądarki";
App::$strings["Home, Voice"] = "Domowy, głosowy";
App::$strings["Home, Fax"] = "Domowy, fax";
App::$strings["Work, Voice"] = "Praca, głosowy";
App::$strings["Work, Fax"] = "Praca, fax";
App::$strings["No connections"] = "Brak połączeń";
App::$strings["View all %s connections"] = "Wyświetl wszystkie połączenia %s";
App::$strings["Network: %s"] = "Sieć: %s";
App::$strings["OpenWebAuth: %1\$s welcomes %2\$s"] = "OpenWebAuth: %1\$s wita %2\$s";
App::$strings["%s show less"] = "%s pokaż mniej";
App::$strings["%s expand"] = "%s rozwiń";

Loading…
Cancel
Save