You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

34 lines
669 B

Gràcies per registrar-te a {{$sitename}}.
Les dades d'identificació son les següents:
Localització del Lloc Web: {{$siteurl}}
Nom Identificatiu:⇥{{$email}}
identifica't amb la contrasenya que vas triar durant el registre.
Necessitem verificar la teva adreça de correu per tal de concedir accès total.
El codi de validació és
{{$hash}}
Si has registrat tu aquest compte, introdueix el codi de validació quan te'l demanem o visita aquest enllaç:
{{$siteurl}}/regver/allow/{{$hash}}
Per rebutjar i esborrar el compte, si us plau visita:
{{$siteurl}}/regver/deny/{{$hash}}
Gràcies.
--
Condicions del servei:
{{$siteurl}}/help/TermsOfService