Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Jonas Lochmann a305527780
Allow server to tell the client that a mail provider is not supported
1 тиждень тому
app Allow server to tell the client that a mail provider is not supported 15 години тому
gradle/wrapper Update gradle 3 тижднів тому
.gitignore Initial commit 6 місяці тому
LICENSE Initial commit 6 місяці тому
Readme.md Initial commit 6 місяці тому
build.gradle Update gradle 3 тижднів тому
gradle.properties Initial commit 6 місяці тому
gradlew Initial commit 6 місяці тому
gradlew.bat Initial commit 6 місяці тому
settings.gradle Initial commit 6 місяці тому

Readme.md

TimeLimit

This App allows setting time limits for the usage of Android phones/ devices.