Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jonas Lochmann a305527780
Allow server to tell the client that a mail provider is not supported
před 1 týdnem
app Allow server to tell the client that a mail provider is not supported před 15 hodinami
gradle/wrapper Update gradle před 3 týdny
.gitignore Initial commit před 6 měsíci
LICENSE Initial commit před 6 měsíci
Readme.md Initial commit před 6 měsíci
build.gradle Update gradle před 3 týdny
gradle.properties Initial commit před 6 měsíci
gradlew Initial commit před 6 měsíci
gradlew.bat Initial commit před 6 měsíci
settings.gradle Initial commit před 6 měsíci

Readme.md

TimeLimit

This App allows setting time limits for the usage of Android phones/ devices.