(ง ื▿ ื)ว t_aus_m

Information about machteburch.social, like rules, blocked instances, users etc.

Uppdaterad 4 dagar sedan

Uppdaterad 2 veckor sedan

A small selection of Mastodon-Bots

Uppdaterad 3 veckor sedan

Eine Liste mit dummen, aber teilsweise auch sinnvollen Ideen für Hardware-Projekte von @zottelchin und @t_aus_m

Uppdaterad 3 veckor sedan

Repository for my personal website

Uppdaterad 3 veckor sedan

Checks your KeePass-Database against the database of haveibeenpwned.com

Uppdaterad 3 veckor sedan