(ง ื▿ ื)ว t_aus_m

Information about machteburch.social, like rules, blocked instances, users etc.

Zaktualizowano 4 dni temu

Zaktualizowano 2 tygodni temu

A small selection of Mastodon-Bots

Zaktualizowano 3 tygodni temu

Eine Liste mit dummen, aber teilsweise auch sinnvollen Ideen für Hardware-Projekte von @zottelchin und @t_aus_m

Zaktualizowano 3 tygodni temu

Repository for my personal website

Zaktualizowano 3 tygodni temu

Checks your KeePass-Database against the database of haveibeenpwned.com

Zaktualizowano 3 tygodni temu