(ง ื▿ ื)ว t_aus_m

Information about machteburch.social, like rules, blocked instances, users etc.

Geupdate 4 dagen geleden

Geupdate 2 weken geleden

A small selection of Mastodon-Bots

Geupdate 3 weken geleden

Eine Liste mit dummen, aber teilsweise auch sinnvollen Ideen für Hardware-Projekte von @zottelchin und @t_aus_m

Geupdate 3 weken geleden

Repository for my personal website

Geupdate 3 weken geleden

Checks your KeePass-Database against the database of haveibeenpwned.com

Geupdate 3 weken geleden