You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

42 lines
2.4 KiB

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="application/xhtml+xml;charset=utf-8"/>
<title>Netsurf Poradnik Mitygacji — Spyware Watchdog</title>
<link rel="stylesheet" href="../style.css"/>
</head>
<body>
<div class="case">
<div class="main">
<img src="../images/netsurf.png" alt="Obrazy są w folderze ../images"/>
<h1>Netsurf Poradnik Mitygacji</h1>
<center>
<p>
Ten poradnik został przetestowany przy użyciu Netsurf 3.9.
</p>
</center>
<h2>Poziom Oprogramowania Szpiegowskiego: <span class="yellowgreen">Niski</span><span class="green">Brak oprogramowania szpiegowskiego</span></h2>
<h3>Metoda Mitygacji 1:</h3>
<p>Ta metoda jest dość prosta, zmień domyślną wyszukiwarkę, a żądanie do google nie będzie się już odbywać, jeśli chcesz, możesz to zrobić przy odłączonym Internecie, co uniemożliwi pierwsze żądanie.</p>
<h3>Metoda Mitygacji 2:</h3>
<p>Ta metoda jest nieco bardziej skomplikowana, używamy łatki do kodu źródłowego, aby zmienić domyślną wyszukiwarkę (a także usunąć opcje nie przyjazne dla prywatności). Wystarczy zastosować <a href="https://git.parabola.nu/abslibre.git/plain/libre/netsurf/remove_nonprivacy_options.patch">tę łatkę</a> do kodu źródłowego i ponownie skompilować.</p>
</div>
<hr/>
<div class="footer">
<div class="sources">
<h4>Źródła</h4>
<center>
<ol>
<a name="1">1.</a><a href="https://git.parabola.nu/abslibre.git/tree/libre/netsurf/remove_nonprivacy_options.patch">Patch</a> <a href="https://web.archive.org/web/20200409032203/https://git.parabola.nu/abslibre.git/tree/libre/netsurf/remove_nonprivacy_options.patch">[web.archive.org]</a> <a href="https://archive.is/esaPM">[archive.is]</a></br>
</ol>
</center>
</div>
<hr/>
<p>If you want to edit this article, or contribute your own article(s), visit us at the git repo on <a href="https://codeberg.org/shadow/SpywareWatchdog">Codeberg</a>.</p>
<p>All contributions must be licensed under the CC0 license to be accepted.</p>
<a href="../LICENSE.txt"><img class="icon" src="../images/cc0.png" alt="CC0 License"/></a>
</div>
</div>
</body>
</html>