You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

51 lines
1.4 KiB

# inspired by http://web.archive.org/web/20190925110110if_/https://twitter.com/neuropek/status/1176810721725825024 (original tweet no longer exists)
# feel free to submit pull requests: https://codeberg.org/selfisekai/anti-pis-statement-generator
whoIsAngry = [
"Pan Biedroń",
"Lewica",
"Partia Razem",
"Jakiś lewicowy malkontent",
]
howAngryAreThey = [
"denerwuje się",
"ma problem z tym",
"triggeruje się na myśl",
"czepia się",
]
whyAreTheyAngry = [
"gówno wpływa do Wisły",
"poseł PO ukradł zegarek",
"klimat się nienaturalnie zmienia",
"Rafał Trzaskowski zwraca się do wyborców Bosaka",
"nie każdy popiera aborcję na żądanie",
]
# the ones that end with question marks ("?")
whyDontTheyDoQuestions = [
"Co się z nimi wszystkimi dzieje, kiedy",
"Gdzie oni są, kiedy",
"Co mówią, gdy",
]
# the ones that do NOT end with question marks ("?")
whyDontTheyDoStatements = [
"Szkoda, że nie reaguje na to, że",
"Zapominają o tym, że",
"Nie mają na uwadze tego, że",
]
whyTheyShouldBeAngry = [
"PiS niszczy demokrację",
"demokracja umiera",
"konie w Janowie Podlaskim umierają",
"PiS znowu wygrywa wybory",
"Rydzyk organizuje urodziny Radia Maryja",
"PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej",
"PiS robi rozdawnictwo",
"własność prywatna jest niszczona",
"Kaczyński odwiedza powązki podczas obostrzeń",
"TVPiS atakuje demokrację",
"PiS zniszczył sądownictwo",
]