Hemsida för Återta Pride Umeå
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
ugla d972f55cb0
Gör `role=presentation` på språkikonen
1 month ago
content Lägg till obinär 2 5 months ago
public Gör `role=presentation` på språkikonen 1 month ago
static Gay tweakz 3 months ago
templates Gör `role=presentation` på språkikonen 1 month ago
.gitignore Ta bort lite skräp 5 months ago
LICENSE Lägg till LICENSE 5 months ago
README.md Uppdatera README 5 months ago
config.toml Gay tweakz 3 months ago
mosa.sh Lägg till mosarskript 1 month ago

README.md

Återta Pride

Hemsida för Återta Pride Umeå. Byggs med Zola.

Sidans innehåll

Innehållet är skrivet i Markdown, som ser ut såhär:

# En rubrik
En paragraf med text.
- En punktlista
- En till punkt
[En länk](http://hej.se).

I övrigt så består sidan utav HTML-mallar med lite kod för att plocka ut innehållet.

Utveckling

Använd zola serve för att köra lokalt. När du är nöjd med ändringarna, kör zola build och lägg till i git. Zola körs inte på vävtjänaren; den serverar bara filerna ur public.