A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

250 lines
9.1 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Suojaa sinua sisällön jakeluverkkojen jäljitykseltä uudelleenohjaamalla pyynnöt paikallisiin resursseihin.",
"description": "Protects you against tracking through CDNs (Content Delivery Networks) by redirecting to local resources."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Korvatut sisältöpyynnöt lisäosan asennuksen jälkeen.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Asetukset",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Näytä kohteiden määrä kuvakkeessa",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Näyttää turvattujen kohteiden määrän lisäosan kuvakkeessa.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Estä pyynnöt puuttuviin resursseihin",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Estää pyynnöt jos paikallista sisältöä ei ole saatavilla.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Estä linkkien esihaku",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Estä kiellettyjä sisältöpyyntöjä vuotamasta keskitettyihin jakeluverkkoihin.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Poista metatiedot sallituista sisältöpyynnöistä",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Poista arkaluontoiset tiedot jakeluverkkojen sisältöpyynnöistä yksityisyyden parantamiseksi.",
"description": "Strip metadata description."
},
"allowlistedDomainsTitle": {
"message": "Poista LocalDNS käytöstä näillä verkkosivuilla:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"allowlistedDomainsDescription": {
"message": "Lisää verkkotunnus jottei sitä korvata. Erota rivit puolipisteellä (;).",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line."
},
"advancedLabel": {
"message": "Edistynyt",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Luo säännöt mainostentorjujallesi",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "Jos käytät mainostentorjujaa, voit luoda säännöt täällä. Sinun täytyy lisätä nämä säännöt manuaalisesti mainostentorjujaan.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Edellinen päivitys:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Kopioi",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Ota lokitus käyttöön selaimessa",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Avaa \"Selain konsoli\" ( CTRL + SHIFT + J ) näyttääksesi puuttuvat resurssit.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Tämä ominaisuus rikkoo verkkosivuja. Älä jätä tätä päälle, ellet ole varautunut manuaalisesti sallimaan verkkotunnuksia, joihin tämä vaikuttaa.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually add affected domains to the allow list."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Poista käytöstä",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "Suodata HTML lähdekoodi",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Lahjoita",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Tämä toiminto voi rikkoa verkkosivuja. Lisätietoja Wikisivulta.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "Estä Google Fonts",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "Valitse ikoni tälle lisäosalle",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "Sisäiset tilastot",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "Tämä toiminta on tällä hetkellä kokeilullisessa vaiheessa. Ei tiedonsiirtoa. Kaikki on paikallista sinun laitteellasi.",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "Tilastot",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "Tänään",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "Viime viikko",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "Viime kuukausi",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "Viime vuosi",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "Poista",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "Oletko varma että haluat poistaa tilastot?",
"description": "Are you sure you want to delete all the statistics?"
},
"labelDomainsAllowlistGoogleFonts": {
"message": "",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line."
},
"btnGeneral": {
"message": "",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "",
"description": "Import failed"
},
"updateNotificationTitle": {
"message": "",
"description": "Notification after an update"
},
"updateNotificationNever": {
"message": "",
"description": "Never (Silent Updates)"
},
"updateNotificationOnlyRules": {
"message": "",
"description": "Only if new CDNs and rules"
},
"updateNotificationAlways": {
"message": "",
"description": "Always"
},
"websiteBroken": {
"message": "",
"description": "Website broken?"
}
}