A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

238 lines
8.4 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Protejează împotriva urmăririi prin livrare de conținut gratuit, centralizat.",
"description": "Extension description."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Cantitatea de resurse locale injectate de Rețelele care Livrează Conținut din momentul instalării.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Opțiuni",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Afișează numărul de dependențe înlocuite pe iconiță",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Afișează numărul de resurse înlocuite pe iconița extensiei.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blochează cererile pentru resursele care lipsesc",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Anulează cererile interceptate dacă resursa solicitată nu este disponibilă local.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Dezactivează pre-încărcarea de linkuri",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Previne scurgerea request-uri nepermise către rețele de livrare.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Scoate metadatele din requesturi permise",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Șterge date sensibile din requesturi permise pentru îmbunătățirea confidențialității.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Exclude domeniile următoare de la inspecții:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Introduceți domeniile dorite în lista albă. Separați intrările multiple între ele prin punct și virgulă (;).",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"advancedLabel": {
"message": "Avansat",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Generați seturi de reguli pentru uBlock sau uMatrix",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"hideReleaseNotesTitle": {
"message": "",
"description": "Disable release notes"
},
"hideReleaseNotesDescription": {
"message": "",
"description": "Turn this on to not receive any info about new LocalCDN features. This includes info about new rules for your adblocker."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually whitelist any affected domains."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "Activează această opțiune pentru a aplica mereu filtrul HTML. Domeniile din listă vor fi apoi ignorate. Dacă această opțiune este dezactivată, filtrul HTML va fi aplicat doar la domeniile din listă.",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "",
"description": "Are you sure you want to delete the statistics?"
},
"labelDomainsWhitelistGoogleFonts": {
"message": "",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"btnGeneral": {
"message": "",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "",
"description": "Import failed"
}
}