A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

238 lines
10 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Védelmet nyújt az „ingyenes”, centralizált tartalomkézbesítésen keresztüli követés ellen.",
"description": "Extension description."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Helyi tartalomkézbesítési hálózati erőforrások beszúrásainak száma a telepítés óta.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Beállítások",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Beszúrások számlálójának megjelenítése az ikonon",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "A beszúrt erőforrások számának megjelenítése a kiegészítő ikonján.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Hiányzó erőforrások kéréseinek blokkolása",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Elfogott kérések megszakítása, ha a kért erőforrás nem érhető el helyileg.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Hivatkozás előtöltésének letiltása",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Annak megakadályozása, hogy a letiltott kérések adatokat szivárogtassanak a kézbesítési hálózatok felé.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Metaadatok törlése az engedélyezett kérésekből",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Érzékeny adatok törlése az engedélyezett CDN-kérésekből az adatvédelem fokozása érdekében.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "A LocalCDN kikapcsolása ezeknél a tartományoknál:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Adja meg a tartományokat, ahol a LocalCDN le lesz tiltva. Több bejegyzést pontosvesszővel (;) válasszon el.",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"advancedLabel": {
"message": "Speciális",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Szabálykészleteket generálhat az uBlock vagy az uMatrix számára",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "Ha esetleg uBlockot vagy uMatrixot használsz, itt generálhatsz szabályokat. Kézzel kell hozzáadnod őket a uBlockban vagy uMatrixban.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Utolsó frissítés:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Másolás",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Naplózás engedélyezése a böngészőkonzolban",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Nyissa meg a „böngészőkonzolt” (Ctrl + Shift + J) a hiányzó erőforrások megjelenítéshez.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"hideReleaseNotesTitle": {
"message": "Kiadási megjegyzések letiltása",
"description": "Disable release notes"
},
"hideReleaseNotesDescription": {
"message": "Kapcsold be, ha nem akarsz új LocalCDN funkciókról információt kapni. Ez tartalmazza az új uBlock/uMatrix szabályokat.",
"description": "Turn this on to not receive any info about new LocalCDN features. This includes info about new rules for your adblocker."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Ez a funkció megakadályozza a weboldalak helyes működését. Ne hagyja engedélyezve, hacsak nincs felkészülve az érintett tartományok kézzel történő engedélyezésére.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually whitelist any affected domains."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Letiltás",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "HTML forráskód szűrése",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Adomány",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "HTML-szűrő megfordítása",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "Engedélyezze ezt a beállítást a HTML-szűrő állandó alkalmazásához. A listán lévő tartományok figyelmen kívül lesznek hagyva. Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a HTML-szűrő csak a listán lévő tartományokra lesz alkalmazva.",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Ez a funkció megakadályozhatja a weboldalak helyes működését. Vegye figyelembe a Wiki oldalon lévő információkat.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "Ne alkalmazzon HTML-szűrőt ezekre a tartományokra:",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "Adja meg a HTML-szűrő által kezelendő vagy figyelmen kívül hagyandó tartományokat. Több bejegyzést pontosvesszővel (;) válasszon el.",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "HTML-szűrő alkalmazása ezeknél a tartományoknál:",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "Google betűkészletek blokkolása",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "Ha engedélyezve vannak a hiányzó erőforrások kérései, akkor a „fonts.googleapis.com” címhez való kapcsolódás nem lesz blokkolva. Engedélyezze ezt a beállítást ezen erőforrások blokkolásához.",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "Válasszon ikont ehhez a kiegészítőhöz",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "Belső statisztikák",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "Ez a funkció jelenleg kísérleti stádiumban van. Nincs adatátvitel. Ez mind az Ön eszközén van.",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "Statisztikák",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "Ma",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "Múlt hét",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "Múlt hónap",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "Múlt év",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "Törlés",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "Átlag (napi helyettesítések)",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "Helyettesített keretrendszerek",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "Biztosan törölni szeretné a statisztikákat?",
"description": "Are you sure you want to delete the statistics?"
},
"labelDomainsWhitelistGoogleFonts": {
"message": "Ezeknek a tartományoknak engedélyezett a Google betűkészletek betöltése. Több bejegyzést pontosvesszővel (;) válasszon el.",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"btnGeneral": {
"message": "Alap",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "Speciális",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "Egyéb",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "Információ",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "Tároló típusa",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "Helyi",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "Szinkronizálás",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "Importálás és exportálás",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "Biztonsági mentés fájlba",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "Visszaállítás fájlból",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "Az importálás sikeres",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "Az importálás sikertelen",
"description": "Import failed"
}
}