4 Български
mamutcho edited this page 3 months ago
English Български Русский

Поддържани часовници и статус

Първоначална поддръжка за часовници Lenovo Watch X.

  • Lenovo Watch X: Поддържа се.
  • Lenovo Watch X Plus: Поддържа се.

Свързване

Когато се свързвате за първи път, не забравяйте да изтриете съществуващото сдвояване с телефон и оригинално LW приложение или модифицирано такова, преди да го добавите към Gadgetbridge. Ако има връзка между телефон и часовник, Gadgetbridge не може да намери часовника.

** NB **: Първата връзка, т.е. при сдвояване, не урежда всички първоначални настройки на часовника. Трябва ръчно да прегледате всички настройки и да ги пренебрегнете, след това да изключите и отново да свържете часовника, за да може той да работи напълно.

Ползи

  • от Ноември 2019. никога часовника не се е разкачал от телефона. (Известието за прекъсване на връзката е винаги включено)
  • приложението никога не използва повече от 1-2% от батерията на Телефона
  • няма нужда от интернет
  • часовника не се рестартира произволно
  • получават се всички известия

Поддържани функции

Общи

Показва се известие, когато времето на часовника се различава с повече от 2 минути от времето на телефона

Чрез Gadgetbridge можете да се показва времето, ако функцията е налична във фърмуера на часовника. Трябва да изтеглите приложението за време - Weather notification и да активирате поддръжката на Gadgetbridge в настройките му. Полето в настройки на Gadgetbridge „location… (cm / los)“ оставете празно.

Настройки

Данни за активност

Данните за съня не са правилни, по-лоши са от оригиналното приложение

Известия

Има 3 режима: единични известия, които продължават 5 сек., Повтарящи се известия от 1 до 10 пъти на всеки 5 секунди, непрекъснато известяване при звънене

Шрифтът е грозен с интервали между знаците. Зависи от фърмуера на часовника

Тестване

Активиране от Debug -> Test New Functionality