Horoskopi/contact.html

247 lines
8.2 KiB
HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-174975061-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-174975061-1');
</script>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Kontakt - Klinike Dentare ne Tirane</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="Menyra me e mire per te kontaktuar kliniken tone dentare dhe te flisni me dentist ne tirane eshte te na telefononi ose te na shkruani email ne adresen tone elektronike." />
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="author" content="" />
<!-- Facebook and Twitter integration -->
<meta property="og:title" content=""/>
<meta property="og:image" content=""/>
<meta property="og:url" content=""/>
<meta property="og:site_name" content=""/>
<meta property="og:description" content=""/>
<meta name="twitter:title" content="" />
<meta name="twitter:image" content="" />
<meta name="twitter:url" content="" />
<meta name="twitter:card" content="" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700" rel="stylesheet">
<!-- Animate.css -->
<link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
<!-- Icomoon Icon Fonts-->
<link rel="stylesheet" href="css/icomoon.css">
<!-- Bootstrap -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<!-- Magnific Popup -->
<link rel="stylesheet" href="css/magnific-popup.css">
<!-- Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.default.min.css">
<!-- Flexslider -->
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css">
<!-- Flaticons -->
<link rel="stylesheet" href="fonts/flaticon/font/flaticon.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<!-- Modernizr JS -->
<script src="js/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
<!-- FOR IE9 below -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div class="colorlib-loader"></div>
<div class="cta-wrap">
<div class="cta-container">
<ul>
<li class="dentist-tirane"><span> Nr.tel: +355 69 411 8665</span></li>
<li>Email: <a href="mailto:">dentistnetirane@gmail.com</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="page">
<nav class="colorlib-nav" role="navigation">
<div class="top-menu">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-2">
<div id="colorlib-logo"><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/">Dentist <span>ne Tirane</span></a></div>
</div>
<div class="col-md-10 text-right menu-1">
<ul>
<li class="active"><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/">Kryefaqja</a></li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/sherbime-dentare.html">Sherbimet</a></li>
<li>
<a href="http://dentistnetirane.epizy.com/artikuj.html">Artikuj</a>
</li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/rreth-nesh.html">Rreth Nesh</a></li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/contact.html">Kontakt</a></li>
<li class="btn-cta"><a href="#"><span>Dergo Mesazh</span></a></li>
<!-- <li class="btn-cta"><a href="#"><span>Sign Up</span></a></li> -->
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<aside id="colorlib-hero" class="js-fullheight">
<div class="flexslider js-fullheight">
<ul class="slides">
<li style="background-image: url(images/dentist-ne-tirane.jpg);">
<div class="overlay-gradient"></div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2 text-center js-fullheight slider-text">
<div class="slider-text-inner">
<h1>Kontakt - Dentist ne Tirane</h1>
<h2>Ne ju ofrojme sherbime dentare nga <a href="http://dentistnetirane.epizy.com/">dentistet me te mire ne tirane</a> per dhembe te shendetshem dhe te paster.</h2>
<p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="#">Dergo nje Mesazh</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</aside>
<div id="colorlib-contact">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-5 col-md-push-1 animate-box">
<div class="colorlib-contact-info">
<h3>Informacione Kontakti</h3>
<ul>
<li class="address">Na Kontaktoni ne dentistnetirane@gmail.com </li>
<li class="phone">per te reklamuar zyren tuaj te avokatise.</li>
<li class="email">Kavaja St 19, Tirana, Albania 1001</li>
<li class="dentist-tirane">+355 69 411 8665
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d749.0286075805686!2d19.81452782918745!3d41.328125005793794!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDHCsDE5JzQxLjMiTiAxOcKwNDgnNTQuMyJF!5e0!3m2!1sen!2s!4v1596926994828!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe></div>
<footer id="colorlib-footer" role="contentinfo">
<div class="container">
<div class="row row-pb-md">
<div class="col-md-3 colorlib-widget">
<h4>Dentist ne Tirane</h4>
<p>Ne jemi nje klinike ne tirane me esperience dhe aftesi per te zgjidhur gjithe problemet tuaja me shendetin oral dhe dhembet dhe buzeqeshjen.</p>
</div>
<div class="col-md-3 col-md-push-1">
<h4>Navigimi</h4>
<ul class="colorlib-footer-links">
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/">Kryefaqja</a></li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/sherbime-dentare.html">Sherbimet</a></li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/artikuj.html">Artikuj</a></li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/rreth-nesh.html">Rreth Nesh</a></li>
<li><a href="http://dentistnetirane.epizy.com/contact.html">Kontakt</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-3 col-md-push-1">
<h4>Informacion Kontakti</h4>
<ul class="colorlib-footer-links">
<li>Kontakto ne</li>
<li>dentistnetirane@gmail.com</li>
<li>per reklamim te klinikes tuaj.</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-3 col-md-push-1">
<h4>Orari i punes</h4>
<ul class="colorlib-footer-links">
<li>Mon - Fri: 9:00 - 17:00 </li>
<li>Sat : 9:00 - 14:00 </li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row copyright">
<div class="col-md-12 text-center">
<p>
<small class="block">&copy; 2020 Kavaja St 19, Tirana, Albania 1001. </small>
<small class="avokat-tirane">+355 69 411 8665</small>
</p>
<p>
<ul class="colorlib-social-icons">
<li><a href="#"><i class="icon-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="icon-facebook"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="icon-dribbble"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="icon-pinterest"></i></a></li>
</ul>
</p>
</div>
</div>
</div>
</footer>
</div>
<div class="gototop js-top">
<a href="#" class="js-gotop"><i class="icon-arrow-up"></i></a>
</div>
<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery Easing -->
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<!-- Bootstrap -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Waypoints -->
<script src="js/jquery.waypoints.min.js"></script>
<!-- Stellar Parallax -->
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<!-- Carousel -->
<script src="js/owl.carousel.min.js"></script>
<!-- Flexslider -->
<script src="js/jquery.flexslider-min.js"></script>
<!-- countTo -->
<script src="js/jquery.countTo.js"></script>
<!-- Magnific Popup -->
<script src="js/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
<script src="js/magnific-popup-options.js"></script>
<!-- Google Map -->
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyCefOgb1ZWqYtj7raVSmN4PL2WkTrc-KyA&sensor=false"></script>
<script src="js/google_map.js"></script>
<!-- Main -->
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>