New Crowdin translations #482

Merged
kriztan merged 14 commits from l10n_master into master 1 year ago
 1. 1
    src/main/res/values-ar/strings.xml
 2. 43
    src/main/res/values-az/strings.xml
 3. 1
    src/main/res/values-bg/strings.xml
 4. 1
    src/main/res/values-ca/strings.xml
 5. 42
    src/main/res/values-de/strings.xml
 6. 42
    src/main/res/values-es/strings.xml
 7. 1
    src/main/res/values-fr/strings.xml
 8. 41
    src/main/res/values-it/strings.xml
 9. 1
    src/main/res/values-pl/strings.xml
 10. 1
    src/main/res/values-ro/strings.xml
 11. 42
    src/main/res/values-ru/strings.xml
 12. 376
    src/main/res/values-uk/strings.xml
 13. 1
    src/main/res/values-zh/strings.xml

1
src/main/res/values-ar/strings.xml

@ -641,5 +641,4 @@
<string name="channel_discovery_opt_in_title">إشعار الخصوصية</string>
<string name="action_add_existing_account">إضافة حساب موجود</string>
<string name="use_own_provider">استخدم مُزوّدك الخاص</string>
<string name="add_anyway">أضفه على أية حال</string>
</resources>

43
src/main/res/values-az/strings.xml

@ -914,7 +914,7 @@
<string name="action_add_existing_account">Mövcud hesabı əlavə edin</string>
<string name="use_own_provider">Öz provayderinizdən istifadə edin</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">Bu bir domen ünvanı kimi görünür</string>
<string name="add_anyway">Əlavə et</string>
<string name="add_anyway">Hər halda əlavə et</string>
<string name="this_looks_like_channel">Bu kanal ünvanı kimi görünür</string>
<string name="no_backup_available">Ehtiyat nüsxəsi yoxdur</string>
<string name="pref_show_own_accounts_summary">Birdən çox hesabınız varsa, öz hesablarınızı çatlarda və kontaktlarda göstərin.</string>
@ -1007,4 +1007,45 @@
<string name="action_delete">Silmək</string>
<string name="attach_choose_video">Video seçin</string>
<string name="please_enable_an_account">Zəhmət olmasa hesabı aktivləşdirin</string>
<string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Xarici xidmət kəşfi</string>
<string name="return_to_ongoing_call">Davam edən zəngə qayıt</string>
<string name="make_call">Zəng et</string>
<string name="audio_call">Səsli zəng</string>
<string name="video_call">Görüntülü zəng</string>
<string name="pref_message_notification_settings">Mesaj bildiriş parametrləri</string>
<string name="pref_incoming_call_notification_settings">Gələn zəng bildiriş parametrləri</string>
<string name="pref_notification_sound_summary">Yeni mesajlar üçün bildiriş səsi</string>
<string name="pref_notification_sound">Bildiriş səsi</string>
<string name="pref_call_ringtone_summary">Gələn zəng üçün zəng tonu</string>
<string name="pref_ringtone">Səs tonu</string>
<string name="incoming_calls_channel_name">Gələn zənglər</string>
<string name="ongoing_calls_channel_name">Davam edən zənglər</string>
<string name="rtp_state_incoming_video_call">Gələn video zəng</string>
<string name="rtp_state_incoming_call">Gələn zəng</string>
<string name="dismiss_call">İmtina</string>
<string name="answer_call">Cavab</string>
<string name="ongoing_call">Davam edən zəng</string>
<string name="ongoing_video_call">Davam edən video zəng</string>
<string name="hang_up">Dəstəyi qoyun</string>
<string name="notification_group_calls">Zənglər</string>
<string name="microphone_unavailable">Mikrofon əlçatmazdır</string>
<string name="rtp_state_connecting">Bağlantı qurulur</string>
<string name="rtp_state_connected">Qoşuldu</string>
<string name="rtp_state_accepting_call">Zəngi qəbul edir</string>
<string name="rtp_state_ending_call">Zəngi bitir</string>
<string name="rtp_state_finding_device">Cihazların axtarışı</string>
<string name="rtp_state_ringing">Çağırır</string>
<string name="rtp_state_declined_or_busy">Məşğul</string>
<string name="rtp_state_connectivity_error">Zəngi bağlamaq olmur</string>
<string name="rtp_state_application_failure">Tətbiq çatışmazlığı</string>
<string name="incoming_call_duration">%s · входящий вызов · %s</string>
<string name="incoming_call_time">%s · исходящий вызов</string>
<string name="incoming_call">Gələn zəng</string>
<string name="outgoing_call_duration">%s · Исходящий вызов · %s</string>
<string name="outgoing_call_time">%s · Исходящий вызов</string>
<string name="outgoing_call">Gedən zəng</string>
<string name="disable_tor_to_make_call">Zəng etmək üçün Toru deaktiv edin</string>
<string name="only_one_call_at_a_time">Bir anda yalnız bir zəng edə bilərsiniz.</string>
<string name="missed_call">Cavabsız zəng</string>
<string name="could_not_switch_camera">Kameranı dəyişə bilmədi</string>
</resources>

1
src/main/res/values-bg/strings.xml

@ -883,6 +883,5 @@
<string name="action_add_existing_account">Добави съществуващ профил</string>
<string name="use_own_provider">Използвай собствен доставчик</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">Това изглежда като адрес на домейн</string>
<string name="add_anyway">Все пак добави</string>
<string name="this_looks_like_channel">Това изглежда като адрес на канал</string>
</resources>

1
src/main/res/values-ca/strings.xml

@ -898,7 +898,6 @@
<string name="action_add_existing_account">Afegir compte existent</string>
<string name="use_own_provider">Emprar proveïdor propi</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">Això sembla una adreça de domini</string>
<string name="add_anyway">Afegir igualment</string>
<string name="this_looks_like_channel">Això sembla una adreça de canal</string>
<string name="no_backup_available">No hi ha cap còpia de seguretat disponible</string>
<string name="message_encryption">Missatge xifrat</string>

42
src/main/res/values-de/strings.xml

@ -1005,4 +1005,46 @@
<string name="action_delete">Löschen</string>
<string name="attach_choose_video">Video auswählen</string>
<string name="please_enable_an_account">Bitte ein Profil aktivieren</string>
<string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: External Service Discovery</string>
<string name="return_to_ongoing_call">Zum laufenden Aufruf wechseln</string>
<string name="make_call">Anrufen</string>
<string name="audio_call">Audioanruf</string>
<string name="video_call">Videoanruf</string>
<string name="pref_message_notification_settings">Benachrichtigungseinstellungen</string>
<string name="pref_incoming_call_notification_settings">Anrufeinstellungen</string>
<string name="pref_notification_sound_summary">Benachrichtigungston für neue Nachrichten</string>
<string name="pref_notification_sound">Benachrichtigungston</string>
<string name="pref_call_ringtone_summary">Klingelton für eingehende Anrufe</string>
<string name="pref_ringtone">Klingelton</string>
<string name="incoming_calls_channel_name">Eingehende Anrufe</string>
<string name="ongoing_calls_channel_name">Laufende Anrufe</string>
<string name="rtp_state_incoming_video_call">Eingehender Videoanruf</string>
<string name="rtp_state_incoming_call">Eingehender Anruf</string>
<string name="dismiss_call">Abweisen</string>
<string name="answer_call">Annehmen</string>
<string name="ongoing_call">Laufender Anruf</string>
<string name="ongoing_video_call">Laufender Videoanruf</string>
<string name="hang_up">Auflegen</string>
<string name="notification_group_calls">Anrufe</string>
<string name="microphone_unavailable">Dein Mikrofon ist nicht verfügbar</string>
<string name="rtp_state_connecting">Verbinde</string>
<string name="rtp_state_connected">Verbunden</string>
<string name="rtp_state_accepting_call">Anruf annehmen</string>
<string name="rtp_state_ending_call">Anruf beenden</string>
<string name="rtp_state_finding_device">Geräte lokalisieren</string>
<string name="rtp_state_ringing">Klingelt</string>
<string name="rtp_state_declined_or_busy">Besetzt</string>
<string name="rtp_state_connectivity_error">Anruf kann nicht verbunden werden</string>
<string name="rtp_state_retracted">Rückruf</string>
<string name="rtp_state_application_failure">Anwendungsfehler</string>
<string name="incoming_call_duration">%s · Eingehender Anruf · %s</string>
<string name="incoming_call_time">%s · Eingehender Anruf</string>
<string name="incoming_call">Eingehender Anruf</string>
<string name="outgoing_call_duration">%s · Ausgehender Anruf · %s</string>
<string name="outgoing_call_time">%s · Ausgehender Anruf</string>
<string name="outgoing_call">Ausgehender Anruf</string>
<string name="disable_tor_to_make_call">Deaktiviere Tor, um Anrufe zu tätigen</string>
<string name="only_one_call_at_a_time">Nur ein zeitgleicher Anruf möglich.</string>
<string name="missed_call">Verpasster Anruf</string>
<string name="could_not_switch_camera">Kamera konnte nicht gewechselt werden</string>
</resources>

42
src/main/res/values-es/strings.xml

@ -1005,4 +1005,46 @@
<string name="action_delete">Borrar</string>
<string name="attach_choose_video">Elige un vídeo</string>
<string name="please_enable_an_account">Por favor habilita una cuenta</string>
<string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: External Service Discovery</string>
<string name="return_to_ongoing_call">Volver a la llamada en curso</string>
<string name="make_call">Hacer llamada</string>
<string name="audio_call">Llamada de audio</string>
<string name="video_call">Videollamada</string>
<string name="pref_message_notification_settings">Configuración de mensajes de notificación</string>
<string name="pref_incoming_call_notification_settings">Configuraciones de notificaciones de llamadas entrantes</string>
<string name="pref_notification_sound_summary">Sonido de notificación para nuevos mensajes</string>
<string name="pref_notification_sound">Sonido de notificación</string>
<string name="pref_call_ringtone_summary">Tono para llamada entrante</string>
<string name="pref_ringtone">Tono</string>
<string name="incoming_calls_channel_name">Llamadas entrantes</string>
<string name="ongoing_calls_channel_name">Llamadas en curso</string>
<string name="rtp_state_incoming_video_call">Videollamada entrante</string>
<string name="rtp_state_incoming_call">Llamada entrante</string>
<string name="dismiss_call">Descartar</string>
<string name="answer_call">Respuesta</string>
<string name="ongoing_call">Llamada en curso</string>
<string name="ongoing_video_call">Videollamada en curso</string>
<string name="hang_up">Colgar</string>
<string name="notification_group_calls">Llamadas</string>
<string name="microphone_unavailable">Tu micrófono no está disponible</string>
<string name="rtp_state_connecting">Conectando</string>
<string name="rtp_state_connected">Conectado</string>
<string name="rtp_state_accepting_call">Aceptando llamada</string>
<string name="rtp_state_ending_call">Finalizando llamada</string>
<string name="rtp_state_finding_device">Localizar dispositivo</string>
<string name="rtp_state_ringing">Sonando</string>
<string name="rtp_state_declined_or_busy">Ocupado</string>
<string name="rtp_state_connectivity_error">No se puede conectar</string>
<string name="rtp_state_retracted">Llamada retirada</string>
<string name="rtp_state_application_failure">Fallo en la aplicación</string>
<string name="incoming_call_duration">%s · Llamada entrante · %s</string>
<string name="incoming_call_time">%s · Llamada entrante</string>
<string name="incoming_call">Llamada entrante</string>
<string name="outgoing_call_duration">%s · Llamada en curso · %s</string>
<string name="outgoing_call_time">%s · Llamada en curso</string>
<string name="outgoing_call">Llamada en curso</string>
<string name="disable_tor_to_make_call">Deshabilita Tor para hacer llamadas</string>
<string name="only_one_call_at_a_time">Solo puedes estar en una llamada a la vez.</string>
<string name="missed_call">Llamada perdida</string>
<string name="could_not_switch_camera">No se pudo cambiar cámara</string>
</resources>

1
src/main/res/values-fr/strings.xml

@ -892,7 +892,6 @@
<string name="action_add_existing_account">Ajouter un compte existant</string>
<string name="use_own_provider">Recourir à un fournisseur personnalisé</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">Il semble que ce soit une adresse d\'un domaine</string>
<string name="add_anyway">Ajouter quand même</string>
<string name="this_looks_like_channel">Il semble que ce soit une adresse d\'un canal</string>
<string name="this_device">Cet appareil</string>
<string name="intro_required_permissions">Autorisations Requises</string>

41
src/main/res/values-it/strings.xml

@ -1005,4 +1005,45 @@
<string name="action_delete">Elimina</string>
<string name="attach_choose_video">Scegli video</string>
<string name="please_enable_an_account">Per favore abilita un account</string>
<string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Servizio Esterno di Scoperta</string>
<string name="return_to_ongoing_call">Torna alla chiamata in corso</string>
<string name="make_call">Fai una chiamata</string>
<string name="audio_call">Chiamata audio</string>
<string name="video_call">Videochiamata</string>
<string name="pref_message_notification_settings">Impostazioni di notifica dei messaggi</string>
<string name="pref_incoming_call_notification_settings">Impostazioni di notifica delle chiamate in arrivo</string>
<string name="pref_notification_sound_summary">Suono di notifica per nuovi messaggi</string>
<string name="pref_notification_sound">Suono di notifica</string>
<string name="pref_call_ringtone_summary">Suoneria per le chiamate in arrivo</string>
<string name="pref_ringtone">Suoneria</string>
<string name="incoming_calls_channel_name">Chiamate in arrivo</string>
<string name="ongoing_calls_channel_name">Chiamate in corso</string>
<string name="rtp_state_incoming_video_call">Videochiamata in arrivo</string>
<string name="rtp_state_incoming_call">Chiamata in arrivo</string>
<string name="dismiss_call">Rifiuta</string>
<string name="answer_call">Rispondi</string>
<string name="ongoing_call">Chiamata in corso</string>
<string name="ongoing_video_call">Videochiamata in corso</string>
<string name="hang_up">Riaggancia</string>
<string name="notification_group_calls">Chiamate</string>
<string name="microphone_unavailable">Il tuo microfono non è disponibile</string>
<string name="rtp_state_connecting">In connessione</string>
<string name="rtp_state_connected">Connesso</string>
<string name="rtp_state_accepting_call">Accettando la chiamata</string>
<string name="rtp_state_ending_call">Terminando la chiamata</string>
<string name="rtp_state_finding_device">Localizzando i dispositivi</string>
<string name="rtp_state_ringing">Sta squillando</string>
<string name="rtp_state_declined_or_busy">Occupato</string>
<string name="rtp_state_connectivity_error">Impossibile effettuare la chiamata</string>
<string name="rtp_state_retracted">Chiamata annullata</string>
<string name="rtp_state_application_failure">Applicazione non riuscita</string>
<string name="incoming_call_duration">%s · Chiamata in arrivo · %s</string>
<string name="incoming_call_time">%s · Chiamata in arrivo</string>
<string name="incoming_call">Chiamata in arrivo</string>
<string name="outgoing_call_duration">%s · Chiamata in uscita · %s</string>
<string name="outgoing_call_time">%s · Chiamata in uscita</string>
<string name="outgoing_call">Chiamata in uscita</string>
<string name="disable_tor_to_make_call">Disabilita Tor per effettuare chiamate</string>
<string name="only_one_call_at_a_time">È possibile effettuare una sola chiamata alla volta.</string>
<string name="missed_call">Chiamata persa</string>
</resources>

1
src/main/res/values-pl/strings.xml

@ -850,7 +850,6 @@ Nie spowoduje to usunięcia kopii wiadomości przechowywanych na innych urządze
<string name="attach">Załącz</string>
<string name="delete_from_server">Usuń z serwera</string>
<string name="action_add_existing_account">Dodaj istniejące konto</string>
<string name="add_anyway">Dodaj mimo to</string>
<string name="pref_show_own_accounts">Pokaż własne konta</string>
<string name="message_encryption">Szyfrowanie wiadomości</string>
<string name="enable_message_encryption">Ta rozmowa jest niezaszyfrowana. Zalecane jest włączenie szyfrowania ze względów bezpieczeństwa. Preferowany sposób szyfrowania to OMEMO. Jeżeli są problemy z działaniem szyfrowania, to można je wyłączyć przez wciśnięcie ikonki kłódki.</string>

1
src/main/res/values-ro/strings.xml

@ -832,7 +832,6 @@ sau chiar pierderea mesajelor.\nÎn continuare veți fi rugați să dezactivați
<string name="channel_discover_opt_in_message"><![CDATA[Descoperirea de canale publice folosește un serviciu terț numit <a href="https://search.jabber.network">search.jabber.network</a>.<br><br>Folosind această funcție se va transmite adresa dumneavoastră IP și cuvintele căutate către acest serviciu. Pentru mai multe informații citiți <a href="https://search.jabber.network/privacy">Politica de confidențialitate</a> a serviciului.]]></string>
<string name="use_own_provider">Folosește furnizorul meu</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">Aceasta pare să fie o adresă de domeniu</string>
<string name="add_anyway">Adaugă oricum</string>
<string name="this_looks_like_channel">Aceasta pare o adresă de canal</string>
<string name="action_unblock_participant">Deblochează participant</string>
<string name="action_block_participant">Blochează participant</string>

42
src/main/res/values-ru/strings.xml

@ -1023,4 +1023,46 @@
<string name="action_delete">Удалить</string>
<string name="attach_choose_video">Выбор видео</string>
<string name="please_enable_an_account">Пожалуйста, включите учетную запись</string>
<string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Обнаружение Внешних Служб</string>
<string name="return_to_ongoing_call">Возврат к текущему вызову</string>
<string name="make_call">Звонить</string>
<string name="audio_call">Аудио звонок</string>
<string name="video_call">Видео звонок</string>
<string name="pref_message_notification_settings">Настройки уведомления о сообщениях</string>
<string name="pref_incoming_call_notification_settings">Настройки уведомлений о входящих звонках</string>
<string name="pref_notification_sound_summary">Звук уведомления для новых сообщений</string>
<string name="pref_notification_sound">Звук уведомления</string>
<string name="pref_call_ringtone_summary">Мелодия звонка для входящего вызова</string>
<string name="pref_ringtone">Рингтон</string>
<string name="incoming_calls_channel_name">Входящие звонки</string>
<string name="ongoing_calls_channel_name">Исходящие звонки</string>
<string name="rtp_state_incoming_video_call">Входящие видео звонки</string>
<string name="rtp_state_incoming_call">Входящие звонки</string>
<string name="dismiss_call">Отклонить</string>
<string name="answer_call">Ответить</string>
<string name="ongoing_call">Текущий вызов</string>
<string name="ongoing_video_call">Текущий видео вызов</string>
<string name="hang_up">Завершить разговор</string>
<string name="notification_group_calls">Звонки</string>
<string name="microphone_unavailable">Ваш микрофон недоступен</string>
<string name="rtp_state_connecting">Подключение</string>
<string name="rtp_state_connected">Подключено</string>
<string name="rtp_state_accepting_call">Прием вызова</string>
<string name="rtp_state_ending_call">Завершение вызова</string>
<string name="rtp_state_finding_device">Обнаружение устройства</string>
<string name="rtp_state_ringing">Звонящий</string>
<string name="rtp_state_declined_or_busy">Занят</string>
<string name="rtp_state_connectivity_error">Не удается подключиться</string>
<string name="rtp_state_retracted">Отозванный звонок</string>
<string name="rtp_state_application_failure">Сбой приложения</string>
<string name="incoming_call_duration">%s · входящий звонок · %s</string>
<string name="incoming_call_time">%s · входящий звонок</string>
<string name="incoming_call">Входящий звонок</string>
<string name="outgoing_call_duration">%s · исходящий звонок · %s</string>
<string name="outgoing_call_time">%s ·исходящий звонок</string>
<string name="outgoing_call">Исходящий звонок</string>
<string name="disable_tor_to_make_call">Отключите Tor для совершения звонков</string>
<string name="only_one_call_at_a_time">У вас может быть только один звонок за один раз.</string>
<string name="missed_call">Пропущенный звонок</string>
<string name="could_not_switch_camera">Не удалось переключить камеру</string>
</resources>

376
src/main/res/values-uk/strings.xml

@ -2,22 +2,22 @@
<resources>
<string name="action_settings">Налаштування</string>
<string name="action_add">Нова розмова</string>
<string name="action_accounts">Впорядкувати облікові записи</string>
<string name="action_end_conversation">Закрити цю розмову</string>
<string name="action_accounts">Керувати обліковими записами</string>
<string name="action_end_conversation">Завершити розмову</string>
<string name="action_contact_details">Деталі контакту</string>
<string name="action_secure">Захищена розмова</string>
<string name="action_add_new_account">Додати новий обліковий запис</string>
<string name="action_add_phone_book">Додати до контактів</string>
<string name="action_delete_contact">Видалити зі списку розмов</string>
<string name="action_delete_contact">Вилучити зі списку розмов</string>
<string name="action_block_contact">Заблокувати контакт</string>
<string name="action_unblock_contact">Розблокувати контакт</string>
<string name="action_block_domain">Заблокувати домен</string>
<string name="action_unblock_domain">Розблокувати домен</string>
<string name="title_activity_manage_accounts">Впорядкувати облікові записи</string>
<string name="title_activity_manage_accounts">Керувати обліковими записами</string>
<string name="title_activity_settings">Налаштування</string>
<string name="conference_details">Деталі групи</string>
<string name="contact_details">Переглянути деталі контакту</string>
<string name="title_activity_sharewith">Поділитися в Розмови</string>
<string name="title_activity_sharewith">Поділитися розмовою</string>
<string name="title_activity_start_conversation">Почати розмову</string>
<string name="title_activity_choose_contact">Вибрати контакт</string>
<string name="title_activity_choose_contacts">Вибрати контакти</string>
@ -35,17 +35,17 @@
<string name="moderator">Модератор</string>
<string name="participant">Учасник</string>
<string name="visitor">Відвідувач</string>
<string name="remove_contact_text">Бажаєте видалити %s зі свого списку розмов? Розмова, пов\'язана з цим контактом залишиться.</string>
<string name="remove_contact_text">Бажаєте вилучити %s зі свого списку розмов? Розмову, пов\'язану з цим контактом, не буде вилучено.</string>
<string name="block_contact_text">Бажаєте заборонити %s надсилати вам повідомлення?</string>
<string name="unblock_contact_text">Бажаєте розблокувати %s і дозволити цій особі надсилати вам повідомлення?</string>
<string name="block_domain_text">Заблокувати всі контакти з %s?</string>
<string name="unblock_domain_text">Розблокувати всі контакти з %s?</string>
<string name="contact_blocked">Контакт заблоковано</string>
<string name="blocked">Заблоковано</string>
<string name="remove_bookmark_text">Бажаєте видалити %s із закладок? Розмову, закріплену цією закладкою, не буде вилучено.</string>
<string name="remove_bookmark_text">Бажаєте вилучити %s із закладок? Розмову, закріплену цією закладкою, не буде вилучено.</string>
<string name="register_account">Зареєструвати новий обліковий запис на сервері</string>
<string name="change_password_on_server">Змінити пароль на сервері</string>
<string name="share_with">Поділитися з…</string>
<string name="share_with">Поділитися</string>
<string name="start_conversation">Почати розмову</string>
<string name="invite_contact">Запросити контакт</string>
<string name="contacts">Контакти</string>
@ -53,18 +53,18 @@
<string name="set">Встановити</string>
<string name="add">Додати</string>
<string name="edit">Змінити</string>
<string name="delete">Видалити</string>
<string name="delete">Вилучити</string>
<string name="block">Заблокувати</string>
<string name="unblock">Розблокувати</string>
<string name="save">Зберегти</string>
<string name="ok">Гаразд</string>
<string name="crash_report_title">Застосунок дав збій</string>
<string name="crash_report_title">Відмова в обслуговуванні</string>
<string name="crash_report_message">Надсилаючи траси стеку, ви допомагаєте розробці месенджера \"Pix-Art\".\n<b>Увага:</b> Траси надсилатимуться розробниками з вашого облікового записк XMPP.</string>
<string name="send_now">Надіслати зараз</string>
<string name="send_never">Ніколи не питати знову</string>
<string name="problem_connecting_to_account">Не можу з\'єднатися з обліковим записом</string>
<string name="problem_connecting_to_accounts">Не можу з\'єднатися з кількома обліковими записами</string>
<string name="touch_to_fix">Торкніться тут, щоб впорядкувати ваші облікові записи</string>
<string name="touch_to_fix">Торкніться тут, щоб керувати вашими обліковими записами</string>
<string name="attach_file">Долучити файл</string>
<string name="not_in_roster">Контакт відсутній у вашому списку розмов. Бажаєте додати його?</string>
<string name="add_contact">Додати контакт</string>
@ -73,19 +73,19 @@
<string name="action_clear_history">Очистити історію</string>
<string name="clear_conversation_history">Очистити історію розмов</string>
<string name="clear_histor_msg">Бажаєте вилучити усі повідомлення з цієї розмови?\n\n<b>Увага:</b> Це не вплине на повідомлення, які знаходяться на інших пристроях або серверах.</string>
<string name="also_end_conversation">Закрити цю розмову опісля</string>
<string name="also_end_conversation">Завершити цю розмову пізніше</string>
<string name="choose_presence">Вибрати пристрій</string>
<string name="send_unencrypted_message">Надіслати незашифроване повідомлення</string>
<string name="send_message_to_x">Надіслати повідомлення до %s</string>
<string name="send_unencrypted_message">Незашифроване повідомлення</string>
<string name="send_message_to_x">Повідомлення до %s</string>
<string name="send_otr_message">Надіслати повідомлення, зашифроване OTR</string>
<string name="send_omemo_message">Надіслати повідомлення, зашифроване OMEMO</string>
<string name="send_omemo_x509_message">Надіслати повідомлення, зашифроване v\\OMEMO</string>
<string name="send_pgp_message">Надіслати повідомлення, зашифроване OpenPGP</string>
<string name="send_omemo_message">Повідомлення, зашифроване OMEMO</string>
<string name="send_omemo_x509_message">Повідомлення, зашифроване v\\OMEMO</string>
<string name="send_pgp_message">Повідомлення, зашифроване OpenPGP</string>
<string name="your_nick_has_been_changed">Ваше прізвисько змінено</string>
<string name="send_unencrypted">Надіслати без шифрування</string>
<string name="decryption_failed">Не вдалося розшифрувати. Можливо, що ви не маєие потрібного приватного ключа.</string>
<string name="openkeychain_required">OpenKeychain</string>
<string name="openkeychain_required_long">Застосунок використовує сторонній застосунок <b>OpenKeychain</b> для шифрування та розшифровування повідомлень й упорядкування ваших публічних ключів.\n\nOpenKeychain ліцензована під GPLv3 і доступна з F-Droid та в Google Play.\n\n<small>(Будь ласка, перезапустіть Pix-Art опісля.)</small></string>
<string name="openkeychain_required_long">Застосунок використовує сторонній застосунок <b>OpenKeychain</b> для шифрування та дешифрування повідомлень й упорядкування ваших публічних ключів.\n\nOpenKeychain ліцензована під GPLv3 і доступна з F-Droid та в Google Play.\n\n<small>(Будь ласка, перезапустіть месенджер опісля.)</small></string>
<string name="restart">Перезапустити</string>
<string name="install">Встановити</string>
<string name="offering">пропоную…</string>
@ -108,9 +108,9 @@
<string name="pref_led_summary">Блимати світловим індикатором, коли надходить нове повідомлення</string>
<string name="pref_sound">Мелодія дзвінка</string>
<string name="pref_sound_summary">Грати звук, коли надходить нове повідомлення</string>
<string name="pref_send_crash">Надсилати звіти про збої</string>
<string name="pref_send_crash">Надсилати звіти про відмови</string>
<string name="pref_send_crash_summary">Надсилаючи траси стеку ви допомагаєте у розробці месенджера Pix-Art</string>
<string name="pref_confirm_messages">Повідомлення-підтвердження</string>
<string name="pref_confirm_messages">Підтвердження отримання повідомлень</string>
<string name="pref_confirm_messages_summary">Дайте знати вашим контактам, коли ви отримали й прочитали повідомлення</string>
<string name="pref_ui_options">Інтерфейс користувача</string>
<string name="openpgp_error">Програма OpenKeychain повідомила про помилку.</string>
@ -120,7 +120,7 @@
<string name="send_presence_updates">Надсилати оновлення про присутність</string>
<string name="receive_presence_updates">Отримувати оновлення про присутність</string>
<string name="ask_for_presence_updates">Надіслати запит на оновлення про присутність</string>
<string name="attach_choose_picture">Вибрати зображення</string>
<string name="attach_choose_picture">Зображення</string>
<string name="preemptively_grant">Попередньо давати запит на підпису</string>
<string name="error_not_an_image_file">Файл, який Ви вибрали, не є зображенням</string>
<string name="error_compressing_image">Помилка при перетворенні файлу зображення</string>
@ -147,12 +147,12 @@
<string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
<string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>
<string name="encryption_choice_omemo">OMEMO</string>
<string name="action_account">Впорядкувати обліковий запис</string>
<string name="mgmt_account_delete">Видалити обліковий запис</string>
<string name="action_account">Редагувати обліковий запис</string>
<string name="mgmt_account_delete">Вилучити обліковий запис</string>
<string name="mgmt_account_publish_avatar">Опублікувати іконку користувача</string>
<string name="mgmt_account_publish_pgp">Опублікувати публічний ключ OpenPGP</string>
<string name="unpublish_pgp">Видалити публічний ключ OpenPGP</string>
<string name="unpublish_pgp_message">Ви впевнені, що хочете видалити ваш публічний ключ OpenPGP з вашого оголошення про присутність?\nВаші контакти більше не зможуть надсилати вам повідомлення, зашифровані OpenPGP.</string>
<string name="unpublish_pgp">Вилучити публічний ключ OpenPGP</string>
<string name="unpublish_pgp_message">Ви впевнені, що хочете вилучити ваш публічний ключ OpenPGP з вашого оголошення про присутність?\nВаші контакти більше не зможуть надсилати вам повідомлення, зашифровані OpenPGP.</string>
<string name="openpgp_has_been_published">Публічний ключ OpenPGP опубліковано.</string>
<string name="mgmt_account_are_you_sure">Ви впевнені?</string>
<string name="mgmt_account_delete_confirm_message">Якщо ви вилучите ваш обліковий запис, ви втратите усю історію спілкування на пристрої.\n\nЯкщо ви вилучите ваш обліковий запис з сервера, то його буде вилучено також на сервері й ви не матимете змоги виходити, луки не зареєструєте новий обліковий запис.</string>
@ -160,7 +160,7 @@
<string name="account_settings_jabber_id">XMPP адреса</string>
<string name="account_settings_example_jabber_id">username@example.com</string>
<string name="password">Пароль</string>
<string name="invalid_jid">Не вірний XMPP адрес</string>
<string name="invalid_jid">Це неправильна адреса XMPP</string>
<string name="error_out_of_memory">Пам\'ять вичерпано. Завелике зображення.</string>
<string name="add_phone_book_text">Бажаєте додати %s до своєї книги контактів?</string>
<string name="server_info_show_more">Інформація про сервер</string>
@ -184,18 +184,18 @@
<string name="last_seen_day">востаннє бачили 1 день тому</string>
<string name="last_seen_days">востаннє бачили %d днів тому</string>
<string name="install_openkeychain">Зашифроване повідомлення. Будь ласка, встановіть OpenKeychain, щоб розшифрувати.</string>
<string name="unknown_otr_fingerprint">Невідомий відбиток OTR</string>
<string name="unknown_otr_fingerprint">Невідомий цифровий підпис OTR</string>
<string name="openpgp_messages_found">Знайдено повідомлення, зашифроване OpenPGP</string>
<string name="your_fingerprint">Ваш відбиток</string>
<string name="otr_fingerprint">Відбиток OTR</string>
<string name="your_fingerprint">Ваш цифровий підпис</string>
<string name="otr_fingerprint">Цифровий підпис OTR</string>
<string name="otr_fingerprint_selected_message">Відбиток OTR повідомлення</string>
<string name="openpgp_key_id">Ідентифікатор ключа OpenPGP</string>
<string name="omemo_fingerprint">Відбиток OMEMO</string>
<string name="omemo_fingerprint_x509">Відбиток v\\OMEMO</string>
<string name="omemo_fingerprint_selected_message">Відбиток OMEMO повідомлення</string>
<string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">Відбиток v\\OMEMO повідомлення</string>
<string name="omemo_fingerprint">Цифровий підпис OMEMO</string>
<string name="omemo_fingerprint_x509">Цифровий підпис v\\OMEMO</string>
<string name="omemo_fingerprint_selected_message">Цифровий підпис повідомлення OMEMO</string>
<string name="omemo_fingerprint_x509_selected_message">Цифровий підпис повідомлення v\\OMEMO</string>
<string name="other_devices">Інші пристрої</string>
<string name="trust_omemo_fingerprints">Довіряти відбиткам OMEMO</string>
<string name="trust_omemo_fingerprints">Довіряти цифровим підписам OMEMO</string>
<string name="fetching_keys">Отримую ключі…</string>
<string name="done">Зроблено</string>
<string name="verify">Перевірити</string>
@ -203,18 +203,18 @@
<string name="bookmarks">Закладки</string>
<string name="search">Пошук</string>
<string name="enter_contact">Увести контакт</string>
<string name="delete_contact">Видалити контакт</string>
<string name="delete_contact">Вилучити контакт</string>
<string name="view_contact_details">Переглянути деталі контакту</string>
<string name="block_contact">Заблокувати контакт</string>
<string name="unblock_contact">Розблокувати контакт</string>
<string name="create">Створити</string>
<string name="select">Вибрати</string>
<string name="contact_already_exists">Контакт уже існує</string>
<string name="join">Долучитися</string>
<string name="join">Приєднатися</string>
<string name="channel_full_jid_example">channel@conference.example.com/nick</string>
<string name="channel_bare_jid_example">channel@conference.example.com</string>
<string name="save_as_bookmark">Зберегти як закладку</string>
<string name="delete_bookmark">Видалити закладку</string>
<string name="save_as_bookmark">Зберегти до закладок</string>
<string name="delete_bookmark">Видалити закладкуВилучити</string>
<string name="topic">Тема</string>
<string name="joining_conference">Приєднання до групи…</string>
<string name="leave">Залишити</string>
@ -242,13 +242,13 @@
<string name="enter_password">Уведіть пароль</string>
<string name="request_presence_updates">Будь ласка, спершу надішліть запит на оновлення пристуності від Вашого контакта.\n\n<small>Оновлення буде використано, щоб визначити, яку програму-клієнт (які програми-клієнти) він використовує.</small></string>
<string name="request_now">Надіслати запит зараз</string>
<string name="delete_fingerprint">Вилучити відбиток</string>
<string name="sure_delete_fingerprint">Ви справді хочете вилучити відбиток?</string>
<string name="delete_fingerprint">Вилучити цифровий підпис </string>
<string name="sure_delete_fingerprint">Ви справді хочете вилучити цифровий підпис?</string>
<string name="ignore">Ігнорувати</string>
<string name="without_mutual_presence_updates"><b>Попередження:</b> Відправлення цього без взаємної підписки на оновлення пристуності може спричинити неочікувані проблеми.\n\n<small>Зазирність до деталей контакту та перевірте Вашу підписку на присутність.</small></string>
<string name="without_mutual_presence_updates"><b>Попередження:</b> Надсилання без взаємної згоди на оновлення пристуності може спричинити неочікувані проблеми.\n\n<small>Перегляньте деталі контакту та перевірте отримання стану присутности.</small></string>
<string name="pref_security_settings">Безпека</string>
<string name="pref_allow_message_correction">Дозволити міняти повідомлення</string>
<string name="pref_allow_message_correction_summary">Дозволити контактам редагувати свої повідомлення після відправки</string>
<string name="pref_allow_message_correction">Дозволити редагування повідомлень</string>
<string name="pref_allow_message_correction_summary">Дозволити контактам редагувати свої повідомлення після надсилання</string>
<string name="pref_expert_options">Експертні налаштування</string>
<string name="title_activity_about">Про застосунок</string>
<string name="pref_about_conversations_summary">Інформація про збірку та ліцензію</string>
@ -257,17 +257,17 @@
<string name="title_pref_quiet_hours_end_time">Час завершення</string>
<string name="title_pref_enable_quiet_hours">Задіяти години тиші</string>
<string name="pref_quiet_hours_summary">Сповіщення не звучатимуть під час годин тиші</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Кнопка відправки показує стан</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status">Клавіша надсилання містить стан</string>
<string name="pref_use_colored_names_to_indicate_status">Колір імени означає стан контакту</string>
<string name="pref_use_indicate_received">Просити повідомлення про доставку</string>
<string name="pref_use_indicate_received_summary">Отримані повідомлення будуть позначені зеленою галочкою, якщо ця функція підтримується</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Змінювати колір кнопки відправлення на позначення статусу контакта</string>
<string name="pref_use_colored_names_to_indicate_status_summary">Показувати імена користувачів кольоровим текстом для позначки стану контакту</string>
<string name="pref_use_send_button_to_indicate_status_summary">Змінювати колір клавіші надсилання на позначення статусу контакта</string>
<string name="pref_use_colored_names_to_indicate_status_summary">Позначати імена користувачів кольоровим текстом згідно зі станом контакту</string>
<string name="pref_expert_options_other">Інше</string>
<string name="pref_autojoin">Синхронізувати з закладками</string>
<string name="pref_autojoin_summary">Приєднуватися до груп і полишати їх відповідно до опції автоматичного приєднання, вибраної в закладках.</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Відбиток OTR скопійовано до буферу обміну!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Відбиток OMEMO скопійовано до комірки обміну!</string>
<string name="toast_message_otr_fingerprint">Цифровий підпис OTR скопійовано до буферу обміну!</string>
<string name="toast_message_omemo_fingerprint">Цифровий підпис OMEMO скопійовано до буферу обміну!</string>
<string name="conference_banned">Вам заборонили доступ до цієї групи</string>
<string name="conference_members_only">Ця група лише для учасників</string>
<string name="conference_kicked">Вас вигнали з цієї групи</string>
@ -278,16 +278,16 @@
<string name="check_x_filesize">Перевірити %s розмір</string>
<string name="check_x_filesize_on_host">Перевірити %1$s розмір на %2$s</string>
<string name="message_options">Налаштування повідомлення</string>
<string name="copy_original_url">Скопіювати оригінальний URL</string>
<string name="copy_original_url">Копіювати оригінальний URL</string>
<string name="send_again">Надіслати знову</string>
<string name="file_url">URL файла</string>
<string name="url_copied_to_clipboard">URL скопійовано до комірки обміну</string>
<string name="url_copied_to_clipboard">URL скопійовано до буферу обміну</string>
<string name="scan_qr_code">Розпізнати QR-код</string>
<string name="show_qr_code">Показати QR-код</string>
<string name="show_block_list">Показати список блокування</string>
<string name="account_details">Деталі облікового запису</string>
<string name="verify_otr">Перевірити OTR</string>
<string name="remote_fingerprint">Вилучити відбиток</string>
<string name="remote_fingerprint">Віддалений цифровий підпис</string>
<string name="shared_secret_hint">Підказка чи запитання</string>
<string name="shared_secret_secret">Секретний ключ</string>
<string name="confirm">Підтвердити</string>
@ -306,7 +306,7 @@
<string name="restoring_backup">Відтворення з резервної копії</string>
<string name="notification_restored_backup_title">Відтворено з резервної копії</string>
<string name="notification_restored_backup_subtitle">Не забудьте включити обліковий запис</string>
<string name="choose_file">Вибрати файл</string>
<string name="choose_file">Файл</string>
<string name="receiving_file">Отримано: %1$s</string>
<string name="download_x_file">Завантажити %s</string>
<string name="delete_x_file">Видалити %s</string>
@ -316,18 +316,18 @@
<string name="x_file_offered_for_download">%s запропоновано для завантаження</string>
<string name="cancel_transmission">Припинити передачу</string>
<string name="file_transmission_failed">передача файла не вдалася</string>
<string name="file_deleted">Файл видалено</string>
<string name="file_deleted">Файл вилучено</string>
<string name="no_application_found_to_open_file">Не знайдено програми для відкриття файла</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Неможливо перевірити відбиток</string>
<string name="could_not_verify_fingerprint">Неможливо перевірити цифровий підпис</string>
<string name="manually_verify">Перевірити вручну</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Ви дійсно хочете перевірити відбиток OTR ваших контактів?</string>
<string name="are_you_sure_verify_fingerprint">Ви дійсно хочете перевірити цифровий підпис OTR ваших контактів?</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags">Динамічні мітки</string>
<string name="pref_show_dynamic_tags_summary">Показувати мітки \"лише для читання\" під контактами</string>
<string name="no_conference_server_found">Не знайдено сервер групи</string>
<string name="conference_creation_failed">Не вдалося створити групу!</string>
<string name="account_image_description">Іконка облікового запису</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Скопіювати відбиток OTR до буферу обміну</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Скопіювати OMEMO відбиток до комірки обліку</string>
<string name="copy_otr_clipboard_description">Копіювати цифровий підпис OTR до буферу обміну</string>
<string name="copy_omemo_clipboard_description">Скопіювати цифровий підпис OMEMO до буферу обміну</string>
<string name="regenerate_omemo_key">Згенерувати ключ OMEMO</string>
<string name="clear_other_devices">Стерти пристрої</string>
<string name="clear_other_devices_desc">Ви певні, що хочете стерти всі інші пристрої з OMEMO-оголошення? Наступного разу, коли Ваші пристрої приєднаються, вони знову оголосять про себе, але вони можуть не отримати повідомлення, які можуть бути надіслані тим часом. </string>
@ -342,17 +342,17 @@
<string name="could_not_change_password">Не зміг змінити пароль</string>
<string name="otr_session_not_started">Надішліть повідомлення, щоб розпочати зашифрований чат</string>
<string name="ask_question">Поставити запитання</string>
<string name="smp_explain_question">Якщо ви чи ваш контакт маєте спільний секрет, який ніхто інший не знає (наприклад, якийсь жарт, про який відомо лише вам, чи що ви їли в обід під час зустрічі), то ви можете його використати для підтвердження відбитків один одного.\n\nЗ вашого боку ви можете надати підказку чи поставити запитання вашому контакту, який має надати відповідь - зверніть увагу, що реєстр має значення.</string>
<string name="smp_explain_answer">Ваш контакт бажає перевірити ваш відбиток і для цього має зазначити ваш спільний секрет. Ви можете отримати відповідну підказку чи дати відповідь на запитання, яке стосується цього секрету.</string>
<string name="smp_explain_question">Якщо ви чи ваш контакт маєте спільний секрет, який ніхто інший не знає (наприклад, якийсь жарт, про який відомо лише вам, чи що ви їли в обід під час зустрічі), то ви можете його використати для підтвердження цифрових підписів один одного.\n\nЗ вашого боку ви можете надати підказку чи поставити запитання вашому контакту, який має надати відповідь - зверніть увагу, що реєстр має значення.</string>
<string name="smp_explain_answer">Ваш контакт бажає перевірити ваш цифровий підпис. Для цього він має зазначити ваш спільний секрет. Ви можете отримати відповідну підказку чи дати відповідь на запитання, яке стосується цього секрету.</string>
<string name="shared_secret_hint_should_not_be_empty">Підказка має містити інформацію</string>
<string name="shared_secret_can_not_be_empty">Ваш публічний ключ має містити інформацію</string>
<string name="manual_verification_explanation">Ретельно порівняйте відбиток який подано нижче, з відбитком вашого контакту.\nДля обміну ними ви можете скористатися будь-яким засобом комунікації, якому довіряєте, як от шифрований e-mail або дзвінок.</string>
<string name="manual_verification_explanation">Ретельно порівняйте цифровий підпис, який подано нижче, з цифровим підписом вашого контакту.\nДля обміну ними ви можете скористатися будь-яким засобом комунікації, якому довіряєте, як от зашифроване листування або дзвінок.</string>
<string name="change_password">Змінити пароль</string>
<string name="current_password">Поточний пароль</string>
<string name="new_password">Новий пароль</string>
<string name="password_should_not_be_empty">Пароль не може бути порожнім</string>
<string name="perform_action_with">Здійснити дію з</string>
<string name="no_affiliation">Не пов\'язаний</string>
<string name="no_affiliation">Непов\'язаний</string>
<string name="no_role">Не в мережі</string>
<string name="outcast">Вигнанець</string>
<string name="member">Учасник</string>
@ -362,7 +362,7 @@
<string name="grant_admin_privileges">Дати права адміністратора</string>
<string name="remove_admin_privileges">Відкликати права адміністратора</string>
<string name="kick_from_room">Заборонити доступ до групи</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Не можу змінити пов\'язаність з %s</string>
<string name="could_not_change_affiliation">Не можу змінити статус приєднання з %s</string>
<string name="ban_from_conference">Заборонити доступ до групи</string>
<string name="kick_from_conference">Заборонити доступ до групи</string>
<string name="ban_from_public_conference_message">Ви намагаєтеся забанити назавжди %s у публічному каналі.</string>
@ -379,10 +379,10 @@
<string name="never">Ніколи</string>
<string name="until_further_notice">До наступного повідомлення</string>
<string name="pref_input_options">Введення</string>
<string name="pref_enter_is_send">Enter для відправки</string>
<string name="pref_enter_is_send_summary">Використовуйте клавішу enter для відправлення повідомлення</string>
<string name="pref_display_enter_key">Відобразити клавішу enter</string>
<string name="pref_display_enter_key_summary">Змінити кнопку смайлів на кнопку enter</string>
<string name="pref_enter_is_send">Enter для надсилання</string>
<string name="pref_enter_is_send_summary">Використовувати Enter для надсилання повідомлення</string>
<string name="pref_display_enter_key">Показувати клавішу Enter</string>
<string name="pref_display_enter_key_summary">Змінити клавішу емоційок на кнопку Enter</string>
<string name="audio">аудіо</string>
<string name="video">відео</string>
<string name="image">зображення</string>
@ -390,38 +390,38 @@
<string name="apk">програма Android</string>
<string name="vcard">Контакт</string>
<string name="avatar_has_been_published">Іконку користувача опубліковано!</string>
<string name="sending_x_file">Відправка %s</string>
<string name="sending_x_file">Надсилання %s</string>
<string name="offering_x_file">Пропозиція %s</string>
<string name="hide_offline">Сховати ті, що не в мережі</string>
<string name="hide_offline">Сховати поза мережею</string>
<string name="is_typing">друкує…</string>
<string name="pref_chat_states">Сповіщення про набір</string>
<string name="pref_chat_states_summary">Дайте вашим контактам знати, коли ви набираєте їм повідомлення</string>
<string name="send_location">Відправити місцезнаходження</string>
<string name="send_location">Розташування</string>
<string name="show_location">Показати місцезнаходження</string>
<string name="no_application_found_to_display_location">Не знайдено програми, щоб показати місцезнаходження</string>
<string name="location">Місцезнаходження</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_title">Не довіряти системним центрам сертифікації</string>
<string name="pref_dont_trust_system_cas_summary">Усі сертифікати мають бути підтверджені вручну</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Видалити сертифікати</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_summary">Видалити сертифікати, підтверджені вручну</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_title">Вилучити сертифікати</string>
<string name="pref_remove_trusted_certificates_summary">Вилучити сертифікати, які було підтверджено вручну</string>
<string name="toast_no_trusted_certs">Немає сертифікатів, підтверджених вручну</string>
<string name="dialog_manage_certs_title">Видалити сертифікати</string>
<string name="dialog_manage_certs_title">Вилучити сертифікати</string>
<string name="dialog_manage_certs_positivebutton">Видалити вибране</string>
<string name="dialog_manage_certs_negativebutton">Скасувати</string>
<plurals name="toast_delete_certificates">
<item quantity="one">%d сертифікат видалено</item>
<item quantity="one">%d сертифікат вилучено</item>
<item quantity="few">%d сертифікати видалено</item>
<item quantity="many">%d сертифікатів видалено</item>
<item quantity="other">%d сертифікатів видалено</item>
</plurals>
<string name="pref_quick_action_summary">Замінити клавішу відправити швидкими діями</string>
<string name="pref_quick_action_summary">Замінювати клавішу надсилання швидкими діями</string>
<string name="pref_quick_action">Швидкі дії</string>
<string name="none">Жодної</string>
<string name="recently_used">Остання, що використана</string>
<string name="search_contacts">Шукати в контактах</string>
<string name="search_bookmarks">Шукати закладки</string>
<string name="choose_quick_action">Вибрати швидку дію</string>
<string name="send_private_message">Відправити приватне повідомлення</string>
<string name="send_private_message">Приватне повідомлення</string>
<string name="user_has_left_conference">%1$s залишила групу!</string>
<string name="username">Ім\'я користувача</string>
<string name="username_hint">Ім\'я користувача</string>
@ -442,7 +442,7 @@
<string name="account_status_host_unknown">Сервер не відповідає за домен</string>
<string name="server_info_broken">Поламано</string>
<string name="pref_presence_settings">Присутність</string>
<string name="pref_away_when_screen_off">Відійшов, якщо екран викнуто</string>
<string name="pref_away_when_screen_off">Відійшов, якщо екран вимкнуто</string>
<string name="pref_away_when_screen_off_summary">Показувати стан як відійшов, якщо екран вимкнуто</string>
<string name="pref_dnd_on_silent_mode">\"Не турбувати\" в режимі тиші</string>
<string name="update_info">Месенджер Pix-Art автоматично звантажує та встановлює нову версію застосунку.\n\nБудь ласка, зачекайте…</string>
@ -508,22 +508,22 @@
<string name="no">Ні</string>
<string name="no_accounts">(Немає активних облікових засобів)</string>
<string name="this_field_is_required">Це поле вимагається</string>
<string name="correct_message">Виправити повідомлення</string>
<string name="send_corrected_message">Відправити виправлене повідомлення</string>
<string name="correct_message">Відредагувати</string>
<string name="send_corrected_message">Відредаговане повідомлення</string>
<string name="no_keys_just_confirm">Ви вже довіряєте цій особі. Вибираючи «Готово», ви лише підтверджуєте, що %s — учасник групи.</string>
<string name="contacts_have_no_pgp_keys">Не вдалося розшифрувати повідомлення, оскільки контакт не повідомляє свого публічного ключа.\n\n<small>Будь ласка, попросіть контакт налаштувати OpenPGP.</small></string>
<string name="this_account_is_disabled">Ви вимкнули цей обліковий запис</string>
<string name="no_application_to_share_uri">Не знайдено програми, щоб поділитися URI</string>
<string name="share_uri_with">Поділитися URI з…</string>
<string name="share_uri_with">Поділитися URI</string>
<string name="mgmt_account_reconnect">Перез’єднатися</string>
<string name="welcome_text">…вільний та безпечний клієнт XMPP/Jabber.</string>
<string name="magic_create_text">Ми допоможемо вам створити обліковий запис. На наступній сторінці ви зможете змінити автоматично зґенерований пароль.\nПодалі ви зможете спілкуватися з користувачами вашого чи будь-якого іншого, для цього потрібно буде надати користувачеві вашу повну XMPP-адресу.</string>
<string name="magic_create_text">Ми допоможемо вам створити обліковий запис. На наступній сторінці ви зможете змінити автоматично зґенерований пароль.\nПодалі ви зможете спілкуватися з користувачами вашого чи будь-якого іншого, для цього потрібно буде надати користувачеві вашу повну адресу XMPP.</string>
<string name="your_full_jid_will_be">Ваша повна адреса XMPP буде: %s</string>
<string name="create_account">Створити обліковий запис</string>
<string name="welcome_existing_account">Я маю обліковий запис</string>
<string name="pick_your_username">Оберіть Ваше ім\'я користувача</string>
<string name="pref_manually_change_presence">Управляти присутністю вручну</string>
<string name="pref_manually_change_presence_summary">Встановлюйте присутність, коли редагуєте повідомлення стану</string>
<string name="pref_manually_change_presence">Керувати станом вручну</string>
<string name="pref_manually_change_presence_summary">Показувати присутність під час редагування повідомлення зі статусом.</string>
<string name="status_message">Повідомлення стану</string>
<string name="presence_chat">Вільний для розмови</string>
<string name="presence_online">У мережі</string>
@ -543,25 +543,25 @@
<string name="registration_password_too_weak">Реєстрація не відбулася: пароль занадто слабкий.</string>
<string name="choose_participants">Вибрати учасників</string>
<string name="creating_conference">Створення групи…</string>
<string name="import_text">Ви можете імпортувати резервну копію. Для цього натисніть на кнопку нижче.</string>
<string name="import_text">Для відновлення з резервної копії натисніть цю клавішу.</string>
<string name="import_database">Імпортувати резервну копію</string>
<string name="invite_again">Запросити знову</string>
<string name="inviteUser_Subject">запросив вас через</string>
<string name="InviteText">Вітаю,\n\nкористувач %s запросив вас почати користуватися месенджером Pix-Art. Якщо ви користуєтеся пристроєм з Android, ви зможете спробувати встановити цей застосунок. Для цього перейдіть за цим посиланням…</string>
<string name="pref_broadcast_last_activity">Транслювати останню активність користувача</string>
<string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Дозвольте всім Вашим контактам знати, коли Ви використовуєте Розмови</string>
<string name="invite_user">Запросити до месенджера Pix-Art</string>
<string name="pref_broadcast_last_activity">Показувати останню активність користувача</string>
<string name="pref_broadcast_last_activity_summary">Дозвольте всім вашим контактам знати, коли ви використовуєте месенджер</string>
<string name="invite_user">Запросити до Pix-Art</string>
<string name="request_permissions_message">Месенджер Pix-Art запитає надати дозволи. Важливо, щоби ви надали доступ до відповідних дозволів - це дозволить використовувати усі функції месенджера. Якщо ви відмовите у доступі до будь-якого з дозволів, застосунок автоматично припинить роботу.</string>
<string name="request_permissions_message_again">Ви не надали доступ до окремого з дозволів або до всіх разом, які запитав месенджер Pix-Art. Чи бажаєте ви перейти до налаштувань та надати доступ до цих дозволів? Якщо ви відмовите у якомусь з дозволів, застосунок закриється.</string>
<string name="unable_to_connect_to_keychain">Не можу зв\'язатися з OpenKeychain</string>
<string name="this_device_is_no_longer_in_use">Цей пристрій більше не використовується</string>
<string name="please_wait">Прошу зачекайте…</string>
<string name="pref_export_plain_text_logs_summary">Увімкнути експорт журналу чату у вигляді зручних для перегляду файлів</string>
<string name="pref_export_plain_text_logs">Експортувати журнал чату у зручній для перегляду формі</string>
<string name="pref_export_plain_text_logs">Експорт журнал чату у зручному форматі</string>
<string name="payment_required">Вимагається оплата</string>
<string name="missing_internet_permission">Немає дозволу на Інтернет</string>
<string name="me">Я</string>
<string name="contact_asks_for_presence_subscription">Контакт просить надати підписку на присутність</string>
<string name="contact_asks_for_presence_subscription">Контакт просить надавати інформацію про вашу присутність</string>
<string name="allow">Дозволити</string>
<string name="no_permission_to_access_x">Немає дозволу на доступ до %s</string>
<string name="remote_server_not_found">Віддалений сервер не знайдено</string>
@ -569,12 +569,12 @@
<string name="unable_to_update_account">Неможливо оновити обліковий запис</string>
<string name="report_jid_as_spammer">Відзвітувати, що цей Jabber ID розсилає спам.</string>
<string name="create_issue">Повідомити про помилку</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Видалити ідентифікаційні дані OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Стоврити наново ваші ключі OMEMO. Усі ваші контакти будуть змушені підтвердити вас знову. Використовуйте це, лише якщо немає іншого вибору.</string>
<string name="delete_selected_keys">Видалити вибрані ключі</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities">Вилучити ідентифікаційні дані OMEMO</string>
<string name="pref_delete_omemo_identities_summary">Створити наново ваші ключі OMEMO. Усі ваші контакти будуть змушені підтвердити вас знову. Використовуйте це, лише якщо немає іншого вибору.</string>
<string name="delete_selected_keys">Вилучити вибрані ключі</string>
<string name="error_publish_avatar_offline">Потрібно підключення, щоб можна було опублікувати іконку користувача.</string>
<string name="copy_to_clipboard">Скопіювати до комірки обміну</string>
<string name="message_copied_to_clipboard">Повідомлення скопійовано до комірки обміну</string>
<string name="copy_to_clipboard">Копіювати до буферу обміну</string>
<string name="message_copied_to_clipboard">Повідомлення скопійовано до буферу обміну</string>
<string name="message">Повідомлення</string>
<string name="quote">Цитувати</string>
<string name="show_error_message">Показати повідомлення про помилку</string>
@ -587,10 +587,10 @@
<string name="unable_to_start_recording">Не можу почати запис</string>
<string name="error_unable_to_create_temporary_file">Неможливо створити тимчасовий файл</string>
<string name="this_device_has_been_verified">Цей пристрій перевірено</string>
<string name="copy_fingerprint">Скопіювати відбиток</string>
<string name="copy_fingerprint">Копіювати цифровий підпис</string>
<string name="all_omemo_keys_have_been_verified">Усі ключі OMEMO перевірено</string>
<string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">QR-код не містить відбитків для цієї розмови.</string>
<string name="verified_fingerprints">Перевірений відбиток</string>
<string name="barcode_does_not_contain_fingerprints_for_this_conversation">QR-код не містить цифрових підписів для цієї розмови.</string>
<string name="verified_fingerprints">Перевірені цифрові підписи</string>
<string name="use_camera_icon_to_scan_barcode">Використайте камеру для сканування QR-коду контакту</string>
<string name="please_wait_for_keys_to_be_fetched">Зачекайте поки ключі отримуються</string>
<string name="share_as_barcode">Поділитися через QR-код </string>
@ -604,7 +604,7 @@
<string name="verify_with_qr_code">увійти через QR-код</string>
<string name="i_followed_this_link_from_a_trusted_source">Я прослідував за цим посиланням від довіреного джерела</string>
<string name="verifying_omemo_keys_trusted_source">Ви збираєтеся підтвердити ключі OMEMO для %1$s після переходу за посиланням. Це безпечно, лише якщо ви отримали посилання з довіреного джерела, де лише %2$s міг опублікувати це посилання.</string>
<string name="verify_omemo_keys">Підтвердити ключі OMEMO</string>
<string name="verify_omemo_keys">Підтвердити цифрові підписи OMEMO</string>
<string name="show_inactive_devices">Показувати неактивні</string>
<string name="hide_inactive_devices">Приховати неактивні</string>
<string name="reply">Відповісти</string>
@ -647,22 +647,22 @@
<item quantity="other">%d місяців</item>
</plurals>
<string name="today">Сьогодні</string>
<string name="pref_use_max_brightness_summary">Зробити яскравішим під час перегляду відео чи зображень на повному екрані.</string>
<string name="pref_use_max_brightness_summary">Зробити екран яскравішим у повноекранному режимі під час перегляду відео чи зображень</string>
<string name="pref_use_max_brightness">Найбільша яскравість</string>
<string name="block_jabber_id">Заблокувати XMPP адресу</string>
<string name="corresponding_conversations_closed">Відповідні розмови закрито.</string>
<string name="block_jabber_id">Заблокувати адресу XMPP</string>
<string name="corresponding_conversations_closed">Відповідні розмови завершено.</string>
<string name="contact_blocked_past_tense">Контакт заблоковано.</string>
<string name="pref_notifications_from_strangers">Сповіщення від незнайомців</string>
<string name="pref_notifications_from_strangers_summary">Сповіщувати про повідомлення від незнайомців.</string>
<string name="pref_notifications_from_strangers_summary">Сповіщувати про повідомлення від незнайомців</string>
<string name="received_message_from_stranger">Отримано повідомлення від незнайомця</string>
<string name="contacts_are_typing">%s набирає повідомлення…</string>
<string name="contact_is_typing">%s друкує…</string>
<string name="one_participant">один учасник</string>
<string name="more_participants">%d учасників</string>
<string name="presence_offline">Не в мережі</string>
<string name="block_stranger">Заблокувати незнайомця</string>
<string name="block_stranger">Заблокувати невідомий контакт</string>
<string name="block_entire_domain">Заблокувати весь домен</string>
<string name="pref_use_auto_rotate_summary">Повертати зображення та відео у повноекранному режимі, щоб заповнити весь екран</string>
<string name="pref_use_auto_rotate_summary">Повертати зображення та відео у повноекранному режимі</string>
<string name="pref_use_auto_rotate">Повертати зображення у повноекранному режимі</string>
<string name="pref_use_tor">З\'єднання через Tor</string>
<string name="pref_use_tor_summary">Тунелювати всі з\'єднання через мережу Tor. Потребує Orbot</string>
@ -672,15 +672,15 @@
<string name="image_high">висока (3840p)</string>
<string name="image_original">оригінал (нестиснено)</string>
<string name="last_seen_just_away">нещодавно</string>
<string name="send_message">Відправити повідомленн</string>
<string name="send_message">Надіслати повідомлення</string>
<string name="send_failed_resend">не вдалося доставити, повторюю…</string>
<string name="pref_show_connection_options_summary">Показати налаштування імені хосту та порту при налаштуванні облікового запису</string>
<string name="pref_show_connection_options">Розширені налаштування з\'єднання</string>
<string name="retry_decryption">Спробувати знову розшифрувати</string>
<string name="session_failure">Помилка сесії</string>
<string name="sasl_downgrade">Застарілий механізм SASL</string>
<string name="action_take_photo">сфотографувати</string>
<string name="action_take_video">записати відео</string>
<string name="action_take_photo">Сфотографувати</string>
<string name="action_take_video">Записати відео</string>
<string name="account_status_regis_web">Сервер вимагає реєстрації через сайт</string>
<string name="application_found_to_open_website">Не знайдено програми для перегляду сайту</string>
<string name="open_website">Відкрити сайт</string>
@ -690,7 +690,7 @@
<string name="pref_validate_hostname">Перевіряти адресу з допомогою DNSSEC</string>
<string name="pref_validate_hostname_summary">Сертифікати, які містять завірену адресу, вважаються засвідченими</string>
<string name="certificate_does_not_contain_jid">Сертифікат не містить XMPP адресу</string>
<string name="error_no_keys_to_trust_presence">Немає ключів для цього контакту.\nПеревірте, що ви взаємно підписані на присутність.</string>
<string name="error_no_keys_to_trust_presence">Немає ключів для цього контакту.\nПеревірте, що ви взаємно отримуєте інформацію про присутність.</string>
<string name="mark_as_read">Позначити як прочитане</string>
<string name="server_info_partial">частково</string>
<string name="pref_show_foreground_service_summary">Деякі пристрої на Android припиняють дію окремих застосункіа через певний час й таким чином ви можете не мати змоги отримувати нові повідомлення. Якщо у вас виникають такі проблеми, спробуйте увімкнути фонові служби. Зверніть увагу, що з такими налаштуваннями система вас постійно сповіщуватиме про це.</string>
@ -703,19 +703,18 @@
<string name="contact_has_read_up_to_this_point">%s дочитав до цього місця</string>
<string name="contacts_and_n_more_have_read_up_to_this_point">%1$s +%2$d ще прочитали до цього місця</string>
<string name="conversation_unencrypted_hint">Це незашифрований чат. З міркувань безпеки радимо увімкнути шифрування повідомлень, для цього натисніть на значок із \"замочком\". OMEMO є кращим методом шифрування. </string>
<string name="pref_warn_unencrypted_chat">Попереджати, якщо чат не зашифрований</string>
<string name="pref_warn_unencrypted_chat">Попереджати, якщо чат не зашифровано</string>
<string name="pref_warn_unencrypted_chat_summary">У разі доступности шифрування повідомлень, рекомендуємо його застосовувати. Якщо ви не використовуєте шифрування, всередині чату з\'являтиметься відповідне попередження.</string>
<string name="pref_use_bundled_emoji">Використовувати вбудовані емоційки</string>
<string name="pref_use_bundled_emoji_summary">Використовувати бібліотеку вбудованих емоційне замість типових для вашого пристрою. Зміни буде застосовано після перевантаження застосунку.</string>
<string name="invalid_muc_nick">Неприйнятне прізвисько</string>
<string name="title_activity_share_via_account">Поділитися через обліковий запис</string>
<string name="destroy_room">Видалити груповий чат</string>
<string name="destroy_room">Вилучити груповий чат</string>
<string name="conference_unknown_error">Ви більше не берете участь в цій групі</string>
<string name="destroy_room_dialog">Ви впевнені що бажаєте видалити цей груповий чат?\n\n 1
Увага: 1 Груповий чат буде видалений з сервера.</string>
<string name="destroy_room_dialog">Ви впевнені що бажаєте вилучити цей груповий чат %s? Груповий чат буде вилучено з сервера.</string>
<string name="destroy_room_succeed">Групу успішно знищено</string>
<string name="destroy_room_failed">Неможливо знищити групу</string>
<string name="no_write_access_in_public_muc">На разі ви не є учасником цього групового чату й не маєте права на створення дописів.\nБудь ласка, перейдіть до деталей чату, для цього натисніть на <b>OK</b> та надішліть приватне повідомлення модераторові, адміністраторові або власникові, натиснувши довго на ім\'я учасника нагорі списку й відтак попросіть право на допис у чаті.</string>
<string name="no_write_access_in_public_muc">Ви не є учасником цього групового чату й не маєте права на створення дописів.\nБудь ласка, перейдіть до деталей чату - натисніть на <b>OK</b> - та надішліть приватне повідомлення модераторові, адміністраторові або власникові. Для цього натисніть на ім\'я учасника нагорі списку й утримайте. Таким чином ви можете надіслати запит на надання права дописувати у чаті.</string>
<string name="snooze">Приспати</string>
<string name="huawei_protected_apps">Захищені програми</string>
<string name="huawei_protected_apps_summary">Щоб отримувати сповіщення, навіть коли екран погас, Вам потрібно додати програму до переліку програм, до яких не застосовується енергозаощадження.</string>
@ -729,24 +728,25 @@
<string name="mtm_cert_details">Деталі сертифіката:</string>
<string name="once">Один раз</string>
<string name="qr_code_scanner_needs_access_to_camera">Сканер QR кодів потребує доступу до камери</string>
<string name="pref_scroll_to_bottom_summary">Прокрутити до кінця після відправлення повідомлення</string>
<string name="pref_scroll_to_bottom">Прокрутити до кінця</string>
<string name="pref_scroll_to_bottom_summary">Прокрутити до кінця вниз після надсилання повідомлення</string>
<string name="pref_scroll_to_bottom">Прокрутити вниз до кінця</string>
<string name="no_camera_permission">Програма потребує доступу до камери</string>
<string name="edit_status_message_title">Редагувати повідомлення стану</string>
<string name="pref_automatically_delete_messages_description">Автоматично видаляти повідомлення з цього пристрою, старіші за вказаний часовий проміжок.</string>
<string name="pref_automatically_delete_messages">Автоматичне видалення повідомлень</string>
<string name="pref_automatically_delete_messages_description">Автоматично вилучати повідомлення з цього пристрою, старіші за вказаний часовий проміжок.</string>
<string name="pref_automatically_delete_messages">Автоматичне вилучення повідомлень</string>
<string name="disable_encryption">Вимкнути шифрування</string>
<string name="error_trustkey_general">Програма не може відправляти зашифровані повідомлення до %1$s. Можливо, Ваш контакт використовує застарілий сервер або клієнт, який не підтримує OMEMO.</string>
<string name="error_trustkey_device_list">Не можу отримати перелік пристроїв</string>
<string name="error_trustkey_bundle">Не можу отримати пакети пристроїв</string>
<string name="error_trustkey_hint_mutual">Підказка: В деяких випадках це можна виправити, додавши кожен інший Ваш перелік контактів.</string>
<string name="error_trustkey_hint_mutual">Підказка: В деяких випадках це можна виправити, якщо додати один одного до ваших списків контактів.</string>
<string name="disable_encryption_message">Ви певні, що хочете відключити шифрування OMEMO?\nЦе створить можливість для адміністратора Вашого сервера читати Ваші повідомлення, але це може бути єдиним способом спілкуватися з людьми, які використовують застарілі програми.</string>
<string name="disable_now">Відключити зараз</string>
<string name="draft">Проект:</string>
<string name="pref_omemo_setting">Шифрування OMEMO</string>
<string name="pref_omemo_setting_summary_always">OMEMO завжди використовуватиметься для розмов віч-на-віч і в приватних групах.</string>
<string name="pref_omemo_setting_summary_default_on">За замовчуванням для нових розмов використовуватиметься OMEMO.</string>
<string name="pref_omemo_setting_summary_default_on">За замовчуванням для нових розмов використовуватиметься OMEMO</string>
<string name="pref_omemo_setting_summary_default_off">OMEMO потрібно буде включати окремо для кожної нової розмови.</string>
<string name="pref_omemo_setting_summary_always_off">OMEMO не буде використовуватися подалі.</string>
<string name="default_on">За замовчування ввімкнено</string>
<string name="default_off">За замовчуванням вимкнено</string>
<string name="pref_theme_light">Світла</string>
@ -756,7 +756,7 @@
<string name="pref_theme_options">Тема</string>
<string name="chooce_account">Вибрати обліковий запис</string>
<string name="pref_font_size">Розмір шрифту</string>
<string name="pref_font_size_summary">Відносний розмір шрифту в програмі.</string>
<string name="pref_font_size_summary">Динамічний розмір шрифту у застосунку</string>
<string name="small">Малий</string>
<string name="medium">Середній</string>
<string name="large">Велики</string>
@ -767,16 +767,16 @@
<string name="gif">GIF</string>
<string name="view_conversation">Переглянути розмову</string>
<string name="web_address">веб адреса</string>
<string name="jabber_id_copied_to_clipboard">Адресу XMPP скопійовано до комірки обміну</string>
<string name="copy_jabber_id">Скопіювати XMPP адресу</string>
<string name="copy_link">Скопіювати веб адресу</string>
<string name="jabber_id_copied_to_clipboard">Адресу XMPP скопійовано до буферу обміну</string>
<string name="copy_jabber_id">Копіювати адресу XMPP</string>
<string name="copy_link">Копіювати посилання</string>
<string name="server_hint">Вибрати провайдера</string>
<string name="choose_your_server">Виберіть провайдера XMPP</string>
<string name="show_privacy">Політика конфіденційності</string>
<string name="show_termsofuse">Умови використання</string>
<string name="p1_s3_filetransfer">Доступ до файлів по HTTP для S3</string>
<string name="pref_start_search">Безпосередній пошук</string>
<string name="pref_start_search_summary">На екрані початку розмови відкривати клавіатуру й розміщувати курсор в поле пошуку</string>
<string name="pref_start_search_summary">На екрані початку розмови показувати клавіатуру та розміщувати курсор у полі пошуку</string>
<string name="paste_as_quote">Вставити як цитату</string>
<string name="group_chat_avatar">Іконка групи</string>
<string name="host_does_not_support_group_chat_avatars">Сервер не підтримує іконки для груп</string>
@ -784,19 +784,19 @@
<string name="contact_name">Ім\'я контакта</string>
<string name="nickname">Прізвисько</string>
<string name="group_chat_name">Ім\'я</string>
<string name="providing_a_name_is_optional">Давати ім\'я не обов\'язково</string>
<string name="providing_a_name_is_optional">Назва є необов\'язковою</string>
<string name="create_dialog_group_chat_name">Назва групи</string>
<string name="everyone_has_read_up_to_this_point">Усі прочитали до цього місця</string>
<string name="conference_resource_constraint">Обмеження ресурсів</string>
<string name="delete_message">Вилучити повідомлення</string>
<string name="delete_message">Вилучити</string>
<string name="conference_destroyed">Цю групу знищено</string>
<string name="no_application_found_to_view_contact">Не знайдено програми, щоб переглянути контакт</string>
<string name="welcome_server_info">Рекомендуємо використовувати blabber.im як постачальника послуг XMPP. </string>
<string name="no_location_permission">Месенджер Pix-Art потребує доступу до служб геолокації</string>
<string name="pref_show_record_voice_btn_summary">Показувати кнопку голосового запису в чаті яко швидку дію</string>
<string name="pref_show_record_voice_btn">Показувати кнопку голосового запису</string>
<string name="pref_use_quick_share_attachment_choice_summary">Замінити кнопку надсилання під час набору функцією вибору долучника. В іншому випадку показувати швидкі дії, які можна окремо налаштувати подалі.</string>
<string name="pref_quick_share_attachment_choice">Вибрати долучник</string>
<string name="pref_show_record_voice_btn_summary">Показувати у чаті кнопку запису голосу як швидку дію</string>
<string name="pref_show_record_voice_btn">Показувати кнопку запису голосу</string>
<string name="pref_use_quick_share_attachment_choice_summary">Замінювати клавішу надсилання під час набору функцією вибору вкладення. В іншому випадку показувати швидкі дії, які можна окремо налаштувати</string>
<string name="pref_quick_share_attachment_choice">Надсилання вкладень</string>
<string name="unable_to_save_recording">Не можу зберегти запис</string>
<string name="foreground_service_channel_name">Процес на передньому плані</string>
<string name="foreground_service_channel_description">Цей вид сповіщень буде постійно показувати, що програма працює.</string>
@ -808,18 +808,18 @@
<string name="silent_messages_channel_name">Тихі повідомлення</string>
<string name="silent_messages_channel_description">Ця група сповіщень показує сповіщення, які не повинні супроводжуватися звуком. Наприклад, у разі активності на іншому пристрої (період очікування).</string>
<string name="pref_more_notification_settings">Налаштування сповіщень</string>
<string name="pref_more_notification_settings_summary">Важливість, звук, вібрація</string>
<string name="pref_more_notification_settings_summary">Налаштування пріоритетів, звуку та режиму вібрації для сповіщень</string>
<string name="video_compression_channel_name">Стиснення відео</string>
<string name="backup_channel_name">Створити або відновити резервну копію</string>
<string name="app_update_channel_name">Оновлення застосунку</string>
<string name="action_group_details">Деталі групи</string>
<string name="view_media">Перегляд медіа</string>
<string name="media_browser">Переглядач медіа</string>
<string name="media_browser">Перегляд файлів</string>
<string name="account_status_stream_opening_error">Не вдалося відкрити мережевий потік</string>
<string name="action_open">Відкрити</string>
<string name="security_violation_not_attaching_file">Файл пропущено через порушення безпеки.</string>
<string name="delete_file_dialog">Видалити файл</string>
<string name="delete_file_dialog_msg">Ви певні, що бажаєте видалити цей файл?\n\n<b>Увага:</b> Це не видалить копії цього файла, які зберігаються на інших пристроях чи серверах.</string>
<string name="delete_file_dialog">Вилучити файл</string>
<string name="delete_file_dialog_msg">Ви певні, що бажаєте вилучити цей файл?\n\n<b>Увага:</b> Це не вилучить копії цього файлу, які зберігаються на інших пристроях чи серверах.</string>
<string name="cancelled">скасовано</string>
<string name="remote_server_timeout">Затримка відповіді сервера</string>
<string name="already_drafting_message">Ви вже маєте чернетку повідомлення.</string>
@ -829,7 +829,7 @@
<string name="feature_not_implemented">Функція в розробці.</string>
<string name="device_does_not_support_unknown_source_op">Ваш пристрій не дозволяє встановлення застосунків із недозволених джерел.</string>
<string name="reject_request">Відхилити запит</string>
<string name="error_message_copied_to_clipboard">Текст повідомлення про помилку скопійовано до комірки обміну</string>
<string name="error_message_copied_to_clipboard">Текст повідомлення про помилку скопійовано до буферу обміну</string>
<string name="pref_screen_security_summary">Вважати зміст за безпечний і не дозволяти йому потрапляти на скріншоти.</string>
<string name="pref_screen_security">Заборонити скріншоти</string>
<string name="omemo_decryption_failed">Не вийшло розшифрувати повідомлення OMEMO.</string>
@ -841,10 +841,10 @@
<string name="your_name">Ваше ім\'я</string>
<string name="enter_your_name">Введіть Ваше ім\'я</string>
<string name="enter_your_name_instructions">Будь ласка, введіть Ваше ім\'я, щоб надати можливість людям, які не мають Вашого контакту в своїх книгах, дізнатися, хто Ви.</string>
<string name="no_name_set_instructions">Використовуйте кнопку редагування, щоб встановити ім\'я.</string>
<string name="no_name_set_instructions">Відредагуйте ім\'я користувача.</string>
<string name="autojoin_group_chat">Автоматично приєднуватися до цієї групи</string>
<string name="pref_show_links_inside">Показувати попередній перегляд посилань сайтів у чаті</string>
<string name="pref_show_links_inside_summary">Показувати попередній перегляд посилань на сайти безпосередньо у вікні чату. Для цього буде встановлено з\'єднання з сервером зазначеного у посилання вебсайту.</string>
<string name="pref_show_links_inside">Попередній перегляд посилань</string>
<string name="pref_show_links_inside_summary">Показувати попередній перегляд посилань на сайти безпосередньо у вікні чату. Для цього буде встановлено з\'єднання з вебсайтом.</string>
<string name="pref_play_gif_inside">Програвати файли GIF у чаті</string>
<string name="pref_play_gif_inside_summary">Програвати файли GIF безпосередньо у вікні чату.</string>
<string name="open_with">Відкрити за допомогою...</string>
@ -857,19 +857,25 @@
<string name="restore_warning">Не використовуйте відновлення з резервної копії з метою клонувати інсталяцію (запускати одночасно ще один примірник). Відновлення з резервної копії призначене виключно для перенесення або на випадок втрати оригінального пристрою.</string>
<string name="unable_to_restore_backup">Не можу відновити з резервної копії.</string>
<string name="unable_to_decrypt_backup">Не можу розшифрувати резервну копію. Пароль правильний?</string>
<string name="pref_prefer_xmpp_avatar_summary">Використовувати переважно аватарку користувача XMPP замість адресної книги</string>
<string name="pref_prefer_xmpp_avatar">Віддавати перевагу аватару XMPP</string>
<string name="pref_prefer_xmpp_avatar_summary">Використовувати піктограму користувача XMPP замість піктограми з адресної книги</string>
<string name="pref_prefer_xmpp_avatar">Віддавати перевагу піктограмі XMPP</string>
<plurals name="view_users">
<item quantity="one">Перегляд %1$d користувача</item>
<item quantity="few">Перегляд %1$d користувачів</item>
<item quantity="many">Перегляд %1$d користувачів</item>
<item quantity="other">Перегляд %1$d користувачів</item>
</plurals>
<string name="group_chat_members">Учасники</string>
<string name="message_deleted">Повідомлення вилучено</string>
<string name="channel_details">Деталі каналу</string>
<string name="join_public_channel">Приєднатися до публічного каналу</string>
<string name="create_private_group_chat">Створити приватну групу обміну повідомленнями</string>
<string name="create_private_group_chat">Створити приватну групу</string>
<string name="create_public_channel">Створити публічний канал</string>
<string name="create_dialog_channel_name">Назва каналу</string>
<string name="xmpp_address">Адреса XMPP</string>
<string name="please_enter_name">Будь ласка, дайте назву для каналу</string>
<string name="please_enter_xmpp_address">Будь ласка, надайте адресу XMPP</string>
<string name="this_is_an_xmpp_address">Це адреса XMPP. Будь ласка, дайте назву.</string>
<string name="this_is_an_xmpp_address">Це адреса XMPP. Будь ласка, додайте назву.</string>
<string name="creating_channel">Створення публічного каналу…</string>
<string name="channel_already_exists">Цей канал уже існує</string>
<string name="joined_an_existing_channel">Ви приєдналися до наявного каналу</string>
@ -886,15 +892,15 @@
<string name="anyone_can_invite_others">Будь-хто може запрошувати інших.</string>
<string name="jabber_ids_are_visible_to_admins">Адміністратори бачать адреси XMPP.</string>
<string name="jabber_ids_are_visible_to_anyone">Будь-хто бачить адреси XMPP.</string>
<string name="no_users_hint_channel">Цей публічний канал без учасників. Запросіть Ваші контакти або скористайтеся кнопкою поширення, щоб поділитися адресою XMPP.</string>
<string name="no_users_hint_channel">Цей публічний канал не має учасників. Запросіть ваші контакти або скористайтеся клавішу поширення, щоб поділитися адресою XMPP.</string>
<string name="no_users_hint_group_chat">Ця приватна група обміну повідомленнями без учасників.</string>
<string name="grant_owner_privileges">Надати права власника</string>
<string name="remove_owner_privileges">Відкликати права власника</string>
<string name="remove_from_channel">Прибрати з каналу</string>
<string name="ban_from_channel">Заборонити в каналі</string>
<string name="manage_permission">Управляти правами</string>
<string name="manage_permission">Керувати правами</string>
<string name="destroy_channel">Знищити канал</string>
<string name="destroy_channel_dialog">Упевнені, що бажаєте знищити цей публічний канал?\n\n<b>Увага:</b> Канал буде повністю знищено та видалено з сервера.</string>
<string name="destroy_channel_dialog">Упевнені, що бажаєте закрити цей публічний канал %s? Канал буде закрито, а дані вилучено з серверу.</string>
<string name="destroy_channel_succeed">Канал успішно знищено</string>
<string name="destroy_channel_failed">Неможливо знищити канал</string>
<string name="action_end_conversation_channel">Залишити канал</string>
@ -911,23 +917,23 @@
<string name="password_forgotten_text">Чи ви забули пароль до вашої обліковки? Ми спробуємо відкрити сторінку підтримки вашого постачальника.</string>
<string name="set_settings_intro">Тут ви можете здійснити окремі налаштування приватности. Їх можна буде змінити пізніше.</string>
<string name="pref_show_mappreview_inside_summary">Показувати попередній перегляд мапи безпосередньо у вікні чату. Для цього буде встановлено з\'єднання з сервером Pix-Art.</string>
<string name="pref_show_mappreview_inside">Показувати попередній перегляд місця розташування у чаті</string>
<string name="pref_show_mappreview_inside">Попередній перегляд місця розташування</string>
<string name="pref_use_internal_updater_summary">Дозволити месенджеру щодня шукати оновлення</string>
<string name="pref_use_internal_updater">шукати оновлення</string>
<string name="pref_use_internal_updater">Оновлення</string>
<string name="attach">Долучити</string>
<string name="delete_from_server">Вилучити віддалено</string>
<string name="go_online_to_delete">Вам потрібно або увімкнути, або з\'єднатися з мережею з обліковим записом, який ви хочете вилучити з сервера.</string>
<string name="discover_channels">Знайти канали</string>
<string name="discover_channels">Пошук каналу</string>
<string name="search_channels">Шукати канали</string>
<string name="channel_discovery_opt_in_title">Можливе порушення приватності!</string>
<string name="channel_discover_opt_in_message"><![CDATA[Пошук каналів використовує сторонній сервіс <a href="https://search.jabber.network">search.jabbercat.org</a>.<br><br>Використання цієї функції передає Вашу IP-адресу та пошукові запити цьому сервісу. Перегляньте їхню <a href="https://search.jabber.network/privacy">політику конфіденційності</a>, щоб отримати більше інформації.]]></string>
<string name="action_add_existing_account">Додати наявний обліковий запис</string>
<string name="use_own_provider">Використати мого власного провайдера</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">Це схоже на ім\'я домену</string>
<string name="add_anyway">Додати все одно</string>
<string name="add_anyway">Додати попри все</string>
<string name="this_looks_like_channel">Це схоже на адресу каналу</string>
<string name="no_backup_available">Відсутні резервні копії</string>
<string name="pref_show_own_accounts_summary">Показувати власні облікові записи у чатах та контактах, якщо у вас кілька обліковок.</string>
<string name="pref_show_own_accounts_summary">Показувати власні облікові записи у чатах та контактах, якщо у вас кілька обліковок</string>
<string name="pref_show_own_accounts">Показати мої облікові записи</string>
<string name="message_encryption">Шифрування повідомлень</string>
<string name="enable_message_encryption">Цей чат не зашифрований. З міркувань безпеки вам потрібно увімкнути шифрування повідомлень, бажано OMEMO. Якщо щось не працюватиме у вас, ви завжди зможете вимкнути шифрування, для цього натисніть на значок \"замочка\".</string>
@ -964,34 +970,98 @@
<string name="intro_chat_details">Деталі чату</string>
<string name="intro_desc_chat_details">Бажаєте переглянути деталі чату? Просто натисніть на назву чату у верхньому рядку меню.</string>
<string name="intro_highlight_user">Підсвітити користувача</string>
<string name="pref_show_intro_summary">Показати екрани заставки повторно</string>
<string name="intro_desc_highlight_user">Якщо ви бажаєте виділити користувача у груповому чаті, просто торкніться його піктограми у чаті. Якщо користувач не присутній у листуванні, перейдіть до деталей чату та пошукайте користувача у списку учасників. Довге натискання на піктограму користувача виведе спливаюче меню з пропозицію позначити користувача.</string>
<string name="intro_desc_open_chat_details">Ви перейшли до деталей чату. Тут ви можете переглянути інформацію про чат, змінити налаштування сповіщень для нових повідомлень, додати чи вилучити чат з вашого списку контактів та інше.</string>
<string name="pref_show_intro_summary">Показувати заставку повторно</string>
<string name="pref_show_intro">Показати заставку повторно</string>
<string name="show_intro_again">Заставку буде показано знову</string>
<string name="show_intro_again_failed">Не вдалося перевстановити заставку екрану. Спробуйте ще раз…</string>
<string name="intro_desc_whats_xmpp">XMPP, також відомий як Jabber, є децентралізованою мережею спілкування, працює як електронна пошта. Вам потрібно мати адресу Jabber-ID, пароль та застосунок для спілкування. Далі - більше.</string>
<string name="intro_whats_xmpp">Що таке XMPP/Jabber/Месенджер \"Pix-Art\"?</string>
<string name="intro_desc_optional_permissions">Щоби переглядати ваші Jabber-ID серед ваших контактів потрібний дозвіл на доступ до вашої адресної книги. Ми ніколи не надаємо доступу до ваших контактів будь-якому, завантажуємо їх або копіюємо.</string>
<string name="intro_desc_account2">Ви можете додати новий профіль. Для цього потрібно вибрати власний сервер, або один з існуючих з виринаючого списку у меню, а також зазначити ваше ім\'я.</string>
<string name="open_join_dialog">Приєднатися до відкритого каналу…</string>
<string name="intro_optional_permissions">Необов\'язкові дозволи</string>
<string name="intro_desc_optional_permissions2">Для надсилання інформації про ваше місце розташування потрібні дозволи на доступ до вашого місця розташування.\nДля надсилання голосових повідомлень потрібний дозвіл на доступ до мікрофона.</string>
<string name="intro_desc_account3">Ви можете імпортувати існуючий обліковий запис.\nЯкщо ви маєте збережені резервні файли, їх буде показано тут.</string>
<string name="intro_desc_start_chatting2">Також ви можете додавати, створювати або приєднуватися до багатокористувацьких чатів, також відомих як MUC. Вони відрізняються від приватних групових чатів та публічних групових чатів, також відомих як канали.</string>
<string name="intro_desc_start_chatting3">Вітання!\nТут ми почнемо нову подоріж…</string>
<string name="intro_privacy">Ваша приватність\nВаша незалежність</string>
<string name="intro_desc_privacy">Месенджер Pix-Art ніколи не продаватиме або аналізуватиме ваші дані. Ви самі визначатимете, які надавати дозволи.</string>
<string name="no_results">Нічого не знайдено</string>
<string name="file_transmission_cancelled">скасовано передачу файлу</string>
<string name="sharing_application_not_grant_permission">Застосунок для спільного доступу не надав дозволу на доступ до цього файлу.</string>
<string name="jabber_network">jabber.network</string>
<string name="local_server">Локальний сервер</string>
<string name="pref_channel_discovery_summary">Більшість користувачів вибирають \'jabber.network\' для кращих пропозицій зі всіх публічних середовищ XMPP.</string>
<string name="pref_channel_discovery">Метод пошуку каналів</string>
<string name="gp_disable">Вимкнути</string>
<string name="gp_short">Короткий</string>
<string name="gp_medium">Середній</string>
<string name="gp_long">Довгий</string>
<string name="pref_notification_grace_period">Час до блокування</string>
<string name="pref_notification_grace_period_summary">Час надсилання сповіщень не буде враховуватися у разі активності користувача на іншому пристрої</string>
<string name="ask_for_writeaccess">Будь ласка, надішліть запит на запис</string>
<string name="pref_theme_blue">Синя</string>
<string name="pref_theme_orange">Помаранчева</string>
<string name="pref_theme_color_options_summary">Оберіть палітру кольорів теми</string>
<string name="pref_theme_color_options">Колір теми</string>
<string name="pref_alternative_voice_settings_summary">У разі проблем із записом голосу, будь ласка, змініть кодек у цих налаштуваннях.</string>
<string name="pref_enable_otr_summary">Увімкнути шифрування OTR для повідомлень</string>
<string name="pref_enable_otr">Увімкнути шифрування OTR</string>
<string name="magic_create_text_on_x">Вас запросили до %1$s. Ми допоможемо вам створити обліковий запис.\nПри виборі %1$s в якості провайдера ви матимете змогу спілкуватися з користувачами інших провайдерів - для цього потрібно буде поділитися вашою повною адресою XMPP.</string>
<string name="account_status_regis_invalid_token">Неправильний реєстраційний токен</string>
<string name="magic_create_text_fixed">Вас запросили до %1$s. Для вас уже визначено ім\'я користувача. Ми допоможемо вам створити обліковий запис.\nВи матимете змогу спілкуватися з користувачами інших провайдерів - для цього потрібно буде поділитися вашою повною адресою XMPP.</string>
<string name="your_server_invitation">Запрошення з вашого сервера</string>
<string name="pref_use_unicolored_chatbg_summary">Використовувати однотипний колір тла у всіх чатах</string>
<string name="pref_use_unicolored_chatbg">Однотипний колір тла</string>
<string name="pref_alternative_voice_settings_summary">У разі проблем із записом голосу застосуйте це налаштування кодеку</string>
<string name="pref_alternative_voice_settings">Альтернативний метод запису голосу</string>
<string name="pref_use_colored_muc_names_summary">Розфарбовувати псевдо у групових чатах та каналах подібно до типового тла у аватарі.</string>
<string name="pref_use_colored_muc_names">Розфарбовувати псевдо</string>
<string name="pref_use_colored_muc_names_summary">Розфарбовувати імена користувачів у групових чатах та каналах згідно з типовим кольором тла піктограми користувача</string>
<string name="pref_use_colored_muc_names">Кольоровий шрифт імен користувачів</string>
<string name="show_videos_images_only">Лише зображення або відео</string>
<string name="show_avatar">Показувати піктограму</string>
<string name="action_delete">Вилучити</string>
<string name="attach_choose_video">Відео</string>
<string name="please_enable_an_account">Будь ласка, активуйте обліковий запис</string>
<string name="server_info_external_service_discovery">XEP-0215: Виявлення зовнішньої служби</string>
<string name="return_to_ongoing_call">Назад до активного виклику</string>
<string name="make_call">Здійснити виклик</string>
<string name="audio_call">Голосовий виклик</string>
<string name="video_call">Відеовиклик</string>
<string name="pref_message_notification_settings">Налаштування сповіщень повідомлень</string>
<string name="pref_incoming_call_notification_settings">Налаштування сповіщень про вхідні виклики</string>
<string name="pref_notification_sound_summary">Звук сповіщень для нових повідомлень</string>
<string name="pref_notification_sound">Звук сповіщень</string>
<string name="pref_call_ringtone_summary">Мелодія вхідного виклику</string>
<string name="pref_ringtone">Мелодія</string>
<string name="incoming_calls_channel_name">Вхідні виклики</string>
<string name="ongoing_calls_channel_name">Активні виклики</string>
<string name="rtp_state_incoming_video_call">Вхідний відеовиклик</string>
<string name="rtp_state_incoming_call">Вхідний виклик</string>
<string name="dismiss_call">Відхилити</string>
<string name="answer_call">Відповісти</string>
<string name="ongoing_call">Активний виклик</string>
<string name="ongoing_video_call">Активний відеовиклик</string>
<string name="hang_up">Завершити</string>
<string name="notification_group_calls">Виклики</string>
<string name="microphone_unavailable">Недоступний мікрофон</string>
<string name="rtp_state_connecting">З\'єднання</string>
<string name="rtp_state_connected">З\'єднано</string>
<string name="rtp_state_accepting_call">Приймаю виклик</string>
<string name="rtp_state_ending_call">Завершую виклик</string>
<string name="rtp_state_finding_device">Пошук пристрою</string>
<string name="rtp_state_ringing">Викликаю</string>
<string name="rtp_state_declined_or_busy">Зайнято</string>
<string name="rtp_state_connectivity_error">Неможливо здійснити виклик</string>
<string name="rtp_state_retracted">Відхилені виклики</string>
<string name="rtp_state_application_failure">Помилка застосунку</string>
<string name="incoming_call_duration">%s · Вхідний виклик · %s</string>
<string name="incoming_call_time">%s · Вхідний виклик</string>
<string name="incoming_call">Вхідний виклик</string>
<string name="outgoing_call_duration">%s · Вихідний виклик · %s</string>
<string name="outgoing_call_time">%s · Вихідний виклик</string>
<string name="outgoing_call">Вихідний виклик</string>
<string name="disable_tor_to_make_call">Вимкнути ToR для здійснення викликів</string>
<string name="only_one_call_at_a_time">Водночас можливо здійснювати лише один виклик.</string>
<string name="missed_call">Пропущені виклики</string>
</resources>

1
src/main/res/values-zh/strings.xml

@ -903,7 +903,6 @@
<string name="action_add_existing_account">添加已有帐户</string>
<string name="use_own_provider">使用自己的提供商</string>
<string name="this_looks_like_a_domain">这看起来像一个域名地址</string>
<string name="add_anyway">仍然添加</string>
<string name="this_looks_like_channel">这看起来像一个群聊地址</string>
<string name="no_backup_available">没有可用备份</string>
<string name="pref_show_own_accounts_summary">在聊天和联系人中显示自己的多个帐户</string>

Loading…
Cancel
Save