Lista sklepów online i fizycznych dzięki którym możemy kupić muzykę. https://rejowski.xyz/mp3/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Dawid Rejowski 6af46eb359 Zmiana url 1 week ago
LICENSE Initial commit 2 weeks ago
README.md Zmiana url 1 week ago

README.md

title date repo licence url
Lista sklepów online i fizycznych dzięki którym możemy kupić muzykę 2022-11-21 https://codeberg.org/ghostermonster/sklepy-mp3 https://codeberg.org/ghostermonster/sklepy-mp3/src/branch/main/LICENSE /sklepy-mp3

Online

Płatności w PLN:

  • Empik
  • Tidal Koniec sprzedaży od paździenika 2022

Zagraniczne:

Zagraniczne, brak płatności polskimi kartami:

Sklepy własne zespołów:

Fizyczne nośniki

  • Empik - płyty, niektóre krążki nazywane "duo" z możliwością pobrania cyfrowej wersji, posiada fizyczne placówki w Polsce
  • Allego - płyty nowe i używane
  • OLX - w większości używane płyty

Muzykę kupioną na fizycznych nośnikach możemy łatwo i legalnie zgrać na komputer. Polecam program K3B do skopiowania audio oraz Picard do otagowania (dodania informacji o albumie, okładki itd.).