Builded content available for fossdd.codeberg.page
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

44 lines
2.0 KiB

<!doctype html><html lang=eu>
<head>
<meta name=generator content="Hugo 0.86.0">
<meta charset=utf-8>
<meta name=viewport content="width=device-width,initial-scale=1">
<link href=/eu/index.xml rel=alternate type=application/rss+xml title="fossdd blog">
<link href=/eu/index.xml rel=feed type=application/rss+xml title="fossdd blog">
<title>fossdd blog</title>
<meta name=description content="bloga ren fossdd">
<meta property="og:description" content="bloga ren fossdd">
<meta name=twitter:description content="bloga ren fossdd">
<link rel=canonical href=https://fossdd.codeberg.page/eu/>
<meta name=author content="fossdd.codeberg.page laguntzaileak">
<link rel=stylesheet href=https://fossdd.codeberg.page/css/black.min.68518427f2a868f107791855eaf829cd4b6ff2238c12a2cadee2e78439c90750.css>
</head>
<body>
<header id=header>
<h1><a class=title href=https://fossdd.codeberg.page>fossdd blog</a></h1>
<p class=site-description>bloga ren fossdd</p>
</header>
<div id=page>
<div id=sidebar>
<nav>
<ul class=nav>
<li><a href=/index.xml><span>feed</span></a></li>
<li><a href=https://chaos.social/@fossdd><span>mastodon</span></a></li>
<li><a href=https://codeberg.org/fossdd><span>codeberg</span></a></li>
</ul>
</nav>
</div>
<div id=content>
<article class=post>
<h1><a href=https://fossdd.codeberg.page/eu/posts/git-rebase-getting-started/>Git Rebase: Lehen Urratsak</a> </h1>
<div class=post-content>
<p>Agian izan duzu arazoa: bat Duzu bidegurutze bat repo, baina bidegurutze ez eguneratuta upstream&mldr; On GitLab/GitHub/Gitea UI, ez duzu ikusten ezaugarri bat eguneratzeko zure sardexka. Batzuetan berri bat sor dezakezu PR/MR zure bidegurutze batera upstream-iturri gisa, baina PR bakoitzean berri konpromisoa da txarra…
Beraz, Git bat du ezaugarri hori. Agian ez da esplizituki egiteko &ldquo;bidegurutze&rdquo; eredua. Baina ez du zehazki zer nahi duzun.
Zer dira remotes? Lehen, egingo dugu labur estaltzeko zer dira remotes. … </p>
</div>
<p class=meta>Posted on <span class=postdate>26. February 2021</span></p>
</article>
</div>
</div>
</body>
</html>