You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2 lines
1.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>fossdd blog</title><link>https://fossdd.codeberg.page/da/</link><description>Recent content on fossdd blog</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 16:09:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://fossdd.codeberg.page/da/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title> Git Rebase: Kom godt i gang</title><link>https://fossdd.codeberg.page/da/posts/git-rebase-getting-started/</link><pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:09:00 +0000</pubDate><guid>https://fossdd.codeberg.page/da/posts/git-rebase-getting-started/</guid><description>Måske har du haft problemet: Du har en fork af en repo, men gaflen er ikke opdateret med upstream&amp;hellip; På GitLab/GitHub/Gitea UI kan du ikke se en funktion til at opdatere din fork. Nogle gange kan du oprette en ny PR/MR på din fork med opstrømmen som kilde, men en PR for hvert nyt commit er dårligt…
Så Git har en funktion til det. Måske ikke udtrykkeligt for &amp;ldquo;fork&amp;rdquo;-modellen. Men den gør præcis det, du ønsker.</description></item></channel></rss>