This is a fork of https://github.com/swaywm/sway that replaces pango with https://codeberg.org/dnkl/fcft for font rendering. Note: do not use the master branch; use one of the fontconfig branches
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

2.3 KiB

sway

Sway, i3-uyumlu bir Wayland dizgicisidir. SSS'yi okuyun. IRC kanalına katılın (irc.libera.chat'te #sway (İngilizce)).

Sürüm imzaları

Sürümler E88F5E48 ile imzalandı ve GitHub'da yayınlandı.

Kurulum

Paketler ile

Sway birçok dağıtımda mevcuttur. Sizinki için "sway" paketini yüklemeyi deneyin.

Dağıtımınız için sway'i paketlemekle ilgileniyorsanız, IRC kanalına uğrayın veya tavsiye için sir@cmpwn.com adresine bir e-posta gönderin.

Kaynak koddan derleme

Test veya geliştirme için sway ve wlroots'un HEAD'ini oluşturmak istiyorsanız bu wiki sayfasına göz atın.

Aşağıdaki bağımlılıkları yükleyin:

 • meson *
 • wlroots
 • wayland
 • wayland-protocols *
 • pcre
 • json-c
 • pango
 • cairo
 • gdk-pixbuf2 (isteğe bağlı: system tray)
 • scdoc (isteğe bağlı: man pages) *
 • git (isteğe bağlı: version info) *

*Derleme-anı bağımlılıkları

Şu komutları çalıştırın:

meson build
ninja -C build
sudo ninja -C build install

logind olmayan sistemlerde, sway ikilisine (binary) izin vermeniz (suid) gerekir:

sudo chmod a+s /usr/local/bin/sway

Sway, başlangıçtan kısa bir süre sonra kök(root) izinlerini bırakacaktır.

Yapılandırma

Zaten i3 kullanıyorsanız, i3 yapılandırmanızı ~/.config/sway/config konumuna kopyalayın ve kutudan çıktığı gibi çalışacaktır. Aksi takdirde, örnek yapılandırma dosyasını ~/.config/sway/config konumuna kopyalayın. Genellikle /etc/sway/config konumunda bulunur. Yapılandırma hakkında bilgi almak için man 5 sway komutunu çalıştırın.

Çalıştırma

TTY'den sway çalıştırın. Bazı görüntü yöneticileriyle(display manager) çalışabilir ama Sway tarafından desteklenmez. (gdm'nin oldukça iyi çalıştığı bilinmektedir.)