This is a fork of https://github.com/swaywm/sway that replaces pango with https://codeberg.org/dnkl/fcft for font rendering. Note: do not use the master branch; use one of the fontconfig branches
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

2.2 KiB

sway

sway este un compositor pentru Wayland compatibil cu i3. Citiți FAQ-ul. Connectați-vă la canalul nostru IRC (#sway pe irc.libera.chat).

Semnarea digitală

Noile versiuni sunt semnate cu E88F5E48 și postate pe GitHub.

Instalare

Din pachete (packages)

sway este disponibil în multe distribuții. Încercați să instalați pachetul "sway" pe distribuția voastră. Dacă nu este disponibil, uitați-vă în această pagină wiki pentru informații a cum puteți să instalați pentru distribuția voastră.

Dacă sunteți interesați in a crea pachete pentru distribuția voastră, informați-ne prin IRC sau contactați prin email pe sir@cmpwn.com pentru ajutor.

Compilare din sursă

Dependențe pentru instalare:

 • meson *
 • wlroots
 • wayland
 • wayland-protocols *
 • pcre
 • json-c
 • pango
 • cairo
 • gdk-pixbuf2 (opțional, dacă doriți să aveți system tray)
 • scdoc (opțional, pentru paginile man) *
 • git (opțional, pentru informații de versiune) *

Dependențe doar pentru compilare

Rulați aceste comenzi:

  meson build
  ninja -C build
  sudo ninja -C build install

Pe sisteme fără logind, trebuie să folosiți următoarea comandă pentru a marca binarul de Sway ca suid:

  sudo chmod a+s /usr/local/bin/sway

Imediat după pornire, Sway va renunța la permisiunile de root.

Configurare

Dacă folosiți deja i3, copiați fișierul de configurare din i3 în ~/.config/sway/config, și va funcționa fără a necesita nici o modificare. In caz contrar, copiați exemplul de configurare (disponibil de obicei în /etc/sway/config) în ~/.config/sway/config. Folosiți comanda man 5 sway pentru informații despre configurare.

Lansare

Folosiți comanda sway într-un TTY. Managerii de display nu sunt suportați de către Sway, dar unii pot functiona (se știe că gdm functioneazâ destul de bine).