This is a fork of https://github.com/swaywm/sway that replaces pango with https://codeberg.org/dnkl/fcft for font rendering. Note: do not use the master branch; use one of the fontconfig branches
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

2.1 KiB

Sway

Sway er en i3-kompatibel Wayland compositor. Læs Ofte stillede spørgsmål. Deltag på IRC kanalen (#sway på irc.libera.chat).

Udgivelses Signaturer

Udgivelser er signeret med E88F5E48 og publiseret på GitHub.

Installation

Fra Pakker

Sway er tilgængelig i mange distributioner. Prøv at installere pakken "sway". Hvis den ikke er tilgængelig, så tjek denne wiki-side for information om installation til din(e) distribution(er).

Hvis du er interesseret i at lave en Sway pakke til din distribution, burde du besøge IRC kanalen eller sende en e-mail til sir@cmpwn.com for rådgivning.

Kompilering fra kildekode

Installation afhænger af følgende programmer:

 • meson *
 • wlroots
 • wayland
 • wayland-protocols *
 • pcre
 • json-c
 • pango
 • cairo
 • gdk-pixbuf2 (valgfrit tillæg: system tray)
 • scdoc (valgfrit tillæg: man pages) *
 • git *

*Kompiler krav

Kør følgende kommandoer:

meson build
ninja -C build
sudo ninja -C build install

På systemer uden 'logind', behøver du at sætte ejerens bruger-id for Sways eksekverbare filer - såkaldt SUID (Set owner User ID):

sudo chmod a+s /usr/local/bin/sway

Sway vil frasige sig 'root' tilladelser kort efter opstart

Konfiguration

Hvis du allerede bruger i3, bør du kopiere din i3-konfiguration til ~/.config/sway/config og det vil bare fungerer. Ellers skal du kopiere eksempel konfigurations filen til ~/.config/sway/config. Den er normalt placeret i /etc/sway/config. Kør man 5 sway for at få oplysninger om konfigurationen.

Kører

Kør sway fra en TTY. Nogle display managers fungerer muligvis, men understøttes ikke af Sway (gdm er kendt for at fungere temmelig godt).