Hemsida för Där Älven Tar Slut.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

57 lines
1.9 KiB

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<meta name="description" content="musikaliskt och kreativt projekt">
<meta name="keywords" content="Musik, visa, svenska.">
<meta name="author" content="D.P.">
<title>Där Älven Tar Slut</title>
<link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
</head>
<body>
<header>
<div class="container">
<div id="branding">
<h1>Där Älven Tar Slut</h1>
</div>
<nav>
<ul>
<li class="current"><a href="index.html">Om</a></li>
<li><a href="musik.html">Musik</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="konsert.html">Aktuellt</a></li>
</ul>
</nav>
</div>
</header>
<div class="container">
<img src="/img/cover-is.jpg" alt="is" width="800" height="552">
</div>
<div class="container">
<div class="box-1">
<h3>...</h3>
<p>Där Älven Tar Slut bildades 2017 av <b>Daniel Pettersson</b> och <b>Catarina Molarin</b>.
Musiken vi skapar befinner sig genremässigt i visa/indie, där texten står i fokus. Viktiga ledord för oss är intigritet och intimitet.
Varje rep och varje spelning är en chans att nå en högre rymd och vila i de meditativa
tillstånd som musik kan erbjuda. Processen är det viktiga och låtarna tillåts att skifta
form. Sällan är något hugget i sten när det gäller tonart, texter, arrangemang,
ackordföljd eller instrumentsättning.</p>
<p>Att ha ett band är att alltid ha magiskt glitter i fickorna.
Glittret kastas med fördel över januarislask, tvättkorgar, stressade
kollegor och förkylningstötthet. Att ha ett band är att leka.
</div>
<footer>
<small>Där Älven Tar Slut, 2022</small>
</footer>
</body>
</html>