You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
calckey/locales/th-TH.yml

1195 lines
94 KiB
YAML

---
_lang_: "ภาษาไทย"
headlineMisskey: "เชื่อมต่อเครือข่ายโดยโน้ต"
introMisskey: "ยินดีต้อนรับจ้าาา! Misskey เป็นบริการไมโครบล็อกโอเพ่นซอร์ส แบบการกระจายอำนาจ\nสร้าง \"โน้ต\" เพื่อแบ่งปันความคิดของคุณกับทุกคนรอบตัวคุณกันเถอะ 📡\nด้วยการ \"รีแอคชั่นผู้คน\" คุณยังสามารถแสดงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับบันทึกของทุกคนได้อย่างรวดเร็ว 👍\n\nแล้วมาท่องสำรวจโลกใบใหม่กันเถอะ! 🚀"
monthAndDay: "{เดือน}/{วัน}"
search: "ค้นหา"
notifications: "การเเจ้งเตือน"
username: "ชื่อผู้ใช้"
password: "รหัสผ่าน"
forgotPassword: "ลืมรหัสผ่าน?"
fetchingAsApObject: "กำลังดึงข้อมูล จาก เฟดิเวิร์ส"
ok: "ตกลง"
gotIt: "เข้าใจแล้ว !"
cancel: "ยกเลิก"
enterUsername: "ใส่ชื่อผู้ใช้"
renotedBy: "รีโน้ตโดย {ผู้ใช้}"
noNotes: "ไม่มีโน้ต"
noNotifications: "ไม่มีการแจ้งเตือน"
instance: "ตัวอย่าง"
settings: "การตั้งค่า"
basicSettings: "การตั้งค่าพื้นฐาน"
otherSettings: "การตั้งค่าอื่นๆ"
openInWindow: "เปิดในหน้าต่าง"
profile: "โปรไฟล์"
timeline: "ไทม์ไลน์"
noAccountDescription: "ผู้ใช้รายนี้ยังไม่ได้เขียนลงประวัติของพวกเขา"
login: "เข้าสู่ระบบ"
loggingIn: "กำลังเข้าสู่ระบบ"
logout: "ออกจากระบบ"
signup: "สร้างบัญชีผู้ใช้"
uploading: "กำลังอัพโหลด..."
save: "บันทึก"
users: "ผู้ใช้งาน"
addUser: "เพิ่มผู้ใช้"
favorite: "รายการโปรด"
favorites: "รายการโปรด"
unfavorite: "ลบออกจากรายการโปรด"
favorited: "เพิ่มแล้วในรายการโปรด"
alreadyFavorited: "เพิ่มในรายการโปรดอยู่แล้ว"
cantFavorite: "ไม่สามารถเพิ่มในรายการโปรดได้"
pin: "ปักหมุดไปยังโปรไฟล์"
unpin: "เลิกปักหมุดจากโปรไฟล์"
copyContent: "คัดลอกเนื้อหา"
copyLink: "คัดลอกลิงก์"
delete: "ลบ"
deleteAndEdit: "ลบและแก้ไข"
deleteAndEditConfirm: "นายแน่ใจแล้วเหรอ? ว่าต้องการลบโน้ตนี้และแก้ไข คุณอาจจะสูญเสียการโต้ตอบ, โน้ต, และการตอบกลับทั้งหมดได้นะ"
addToList: "เพิ่มในลิสต์"
sendMessage: "ส่งข้อความ"
copyUsername: "คัดลอกชื่อผู้ใช้"
searchUser: "ค้นหาผู้ใช้งาน"
reply: "ตอบกลับ"
loadMore: "โหลดเพิ่มเติม"
showMore: "แสดงเพิ่มเติม"
showLess: "ปิด"
youGotNewFollower: "ได้ติดตามคุณ"
receiveFollowRequest: "คำขอผู้ติดตามที่ได้รับ"
followRequestAccepted: "ผู้ติดตามได้ตอบรับคำขอร้องของคุณแล้ว"
mention: "กล่าวถึง"
mentions: "พูดถึง"
directNotes: "ไดเร็คโน้ต"
importAndExport: "นำเข้า / ส่งออก"
import: "การนำเข้า"
export: "การนำออก"
files: "ไฟล์"
download: "ดาวน์โหลด"
driveFileDeleteConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอ? ว่าต้องการลบไฟล์ \"{name}\" โน้ตย่อที่แนบมากับไฟล์นี้ก็จะถูกลบด้วยนะ"
unfollowConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการเลิกติดตาม {name}?"
exportRequested: "เมื่อคุณได้ร้องขอการส่งออก อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่ และจะถูกเพิ่มในไดรฟ์ของคุณเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว"
importRequested: "เมื่อคุณได้ร้องขอการนำเข้า อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นะ"
lists: "รายการ"
noLists: "คุณไม่มีลิสต์ใดๆนะ"
note: "ตัวโน้ต"
notes: "หมายเหตุ"
following: "กำลังติดตาม"
followers: "ผู้ติดตาม"
followsYou: "ติดตามคุณ"
createList: "สร้างลิสต์"
manageLists: "จัดการลิสต์"
error: "ผิดพลาด!"
somethingHappened: "อุ๊ย ! มีอะไรบางอย่างผิดพลาด"
retry: "ลองใหม่อีกครั้ง"
pageLoadError: "เกิดข้อผิดพลาดในการโหลดหน้านี้"
pageLoadErrorDescription: "โดยปกติแล้วมักจะเกิดจากข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือแคชของเบราว์เซอร์ ลองล้างแคชแล้วลองใหม่อีกครั้งหลังจากรอสักครู่ "
serverIsDead: "เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีการตอบสนอง ได้โปรดกรุณารอสักครู่แล้วลองใหม่อีกครั้งนะ"
youShouldUpgradeClient: "หากต้องการดูหน้านี้ได้โปรดกรุณา รีเซ็ตเพื่ออัปเดตไคลเอ็นต์ของคุณนะ"
enterListName: "ใส่ชื่อสำหรับรายการลิสต์"
privacy: "ความเป็นส่วนตัว"
makeFollowManuallyApprove: "ติดตามคำขอที่ต้องได้รับการอนุมัติ"
defaultNoteVisibility: "การมองเห็นที่เป็นค่าเริ่มต้น"
follow: "กำลังติดตาม"
followRequest: "ส่งคำขอติดตาม"
followRequests: "ติดตามการร้องขอ"
unfollow: "เลิกติดตาม"
followRequestPending: "กำลังรอดำเนินการร้องขอติดตาม"
enterEmoji: "ใส่อีโมจิ"
renote: "รีโน้ต"
unrenote: "เลิกรีโน้ต"
renoted: "รีโน้ตเอาไว้"
cantRenote: "โพสต์นี้ไม่สามารถรีโน้ตไว้ใหม่ได้นะ"
cantReRenote: "ไม่สามารถรีโน้ตเอาไว้ใหม่ได้นะ"
quote: "อ้างคำพูด"
pinnedNote: "โน้ตที่ปักหมุดเอาไว้"
pinned: "ปักหมุดไปยังโปรไฟล์"
you: "ตัวเอง"
clickToShow: "คลิกเพื่อแสดง"
sensitive: "เนื้อหาที่ละเอียดอ่อน NSFW"
add: "เพิ่ม"
reaction: "รีแอคชั่น"
reactionSetting: "รีแอคชั่นไปยังแสดงผลในตัวเลือกการรีแอคชั่น"
reactionSettingDescription2: "กดลากเพื่อจัดลำดับใหม่ กดคลิกเพื่อลบ กด \"+\" เพื่อเพิ่ม"
rememberNoteVisibility: "จดจำการตั้งค่าการมองเห็นตัวโน้ต"
attachCancel: "ลบไฟล์ออกที่แนบมา"
markAsSensitive: "ทำเครื่องหมายว่าละเอียดอ่อน"
unmarkAsSensitive: "ยกเลิกทำเครื่องหมายเป็น NSFW"
enterFileName: "พิมพ์ชื่อไฟล์"
mute: "ปิดเสียง"
unmute: "ไม่ปิดเสียง"
block: "บล็อค"
unblock: "เลิกปิดกั้น"
suspend: "ถูกระงับ"
unsuspend: "ยกเลิกระงับ"
blockConfirm: "คุณแน่ใจแล้วเหรอ? ว่าต้องการบล็อกบัญชีนี้"
unblockConfirm: "คุณแน่ใจแล้วเหรอ? ว่าต้องการปลดบล็อคบัญชีนี้"
suspendConfirm: "นายแน่ใจแล้วเหรอว่าต้องการระงับบัญชีนี้อ่ะ?"
unsuspendConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอ? ว่าต้องการยกเลิกการระงับบัญชีนี้"
selectList: "เลือกรายการ (Automatic Translation)"
selectAntenna: "เลือกเสาอากาศ"
selectWidget: "เลือกวิดเจ็ต"
editWidgets: "แก้ไขวิดเจ็ต"
editWidgetsExit: "เรียบร้อย"
customEmojis: "กำหนดอีโมจิเอง"
emoji: "อีโมจิ"
emojis: "อีโมจิ"
emojiName: "ชื่ออิโมจิ"
emojiUrl: "อิโมจิ URL"
addEmoji: "แทรกอีโมจิ"
settingGuide: "การตั้งค่าที่แนะนำ"
cacheRemoteFiles: "แคชไฟล์ระยะไกล"
cacheRemoteFilesDescription: "เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ไฟล์ระยะไกลนั้นจะถูกโหลดโดยตรงจากอินสแตนซ์ระยะไกล แต่กรณีการปิดใช้งานนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล แต่เพิ่มปริมาณการใช้งาน เพราะเนื่องจากจะไม่มีการสร้างภาพขนาดย่อ"
flagAsBot: "ทำเครื่องหมายบอกว่าบัญชีนี้เป็นบอท"
flagAsBotDescription: "การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากบัญชีนี้ถูกควบคุมโดยนักเขียนโปรแกรม หรือ ถ้าหากเปิดใช้งาน มันจะทำหน้าที่เป็นแฟล็กสำหรับนักพัฒนารายอื่นๆ และเพื่อป้องกันการโต้ตอบแบบไม่มีที่สิ้นสุดกับบอทตัวอื่นๆ และยังสามารถปรับเปลี่ยนระบบภายในของ Misskey เพื่อปฏิบัติต่อบัญชีนี้เป็นบอท"
flagAsCat: "ทำเครื่องหมายบอกว่าบัญชีนี้เป็นแมว"
flagAsCatDescription: "การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อทำเครื่องหมายบอกว่าบัญชีนี้เป็นแมว"
flagShowTimelineReplies: "แสดงตอบกลับ ในไทม์ไลน์"
flagShowTimelineRepliesDescription: "แสดงการตอบกลับของผู้ใช้งานไปยังโน้ตของผู้ใช้งานรายอื่นๆในไทม์ไลน์หากได้เปิดเอาไว้"
autoAcceptFollowed: "อนุมัติคำขอติดตามโดยอัตโนมัติทันที จากผู้ใช้งานที่คุณกำลังติดตาม"
addAccount: "เพิ่มบัญชี"
loginFailed: "การเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ"
showOnRemote: "ดูบนอินสแตนซ์ระยะไกล"
general: "ทั่วไป"
wallpaper: "วอลล์เปเปอร์"
setWallpaper: "ตั้งวอลเปเปอร์"
removeWallpaper: "นำวอลเปเปอร์ออก"
searchWith: "ค้นหา: {q}"
youHaveNoLists: "รายการนี้ว่างเปล่า"
followConfirm: "คุณแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการที่จะติดตาม {name}?"
proxyAccount: "บัญชี พร็อกซี่"
proxyAccountDescription: "บัญชีพร็อกซี่ คือ บัญชีที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามระยะไกลสำหรับผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้ด้วยเงื่อนไขบางอย่าง ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อมีผู้ใช้งานนั้นได้เพิ่มผู้ใช้งานจากระยะไกลลงในรายการ แต่กิจกรรมของผู้ใช้ในระยะไกลนั้นจะไม่ถูกส่งไปยังอินสแตนซ์หากไม่มีผู้ใช้งานในพื้นที่ติดตามผู้ใช้รายนั้น ดังนั้นบัญชีพร็อกซีนี้จะติดตามแทน"
host: "โฮสต์"
selectUser: "เลือกผู้ใช้งาน"
recipient: "ผู้รับ"
annotation: "ความคิดเห็น"
federation: "สหพันธ์"
instances: "ตัวอย่าง"
registeredAt: "จดทะเบียนที่"
latestRequestSentAt: "ส่งคำขอล่าสุดไปแล้ว"
latestRequestReceivedAt: "ได้รับคำขอล่าสุดไปแล้ว"
latestStatus: "สถานะล่าสุด"
storageUsage: "พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ไป"
charts: "โดดเด่น"
perHour: "ทุกชั่วโมง"
perDay: "ต่อวัน"
stopActivityDelivery: "หยุดส่งกิจกรรม"
blockThisInstance: "บล็อกอินสแตนซ์นี้"
operations: "ดำเนินการ"
software: "ซอฟต์แวร์"
version: "เวอร์ชั่น"
metadata: "ข้อมูลเมตา"
withNFiles: "{n} ไฟล์(s)"
monitor: "มอนิเตอร์"
jobQueue: "คิวงาน"
cpuAndMemory: "ซีพียู และ หน่วยความจำ"
network: "เน็ตเวิร์ก"
disk: "ดิสก์"
instanceInfo: "ข้อมูล อินสแตนซ์"
statistics: "สถิติการใช้งาน"
clearQueue: "ล้างคิว"
clearQueueConfirmTitle: "คุณแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการที่จะล้างคิว?"
clearQueueConfirmText: "บันทึกย่อที่ยังไม่ได้ส่งที่เหลืออยู่ในคิวนั้นมักจะ ไม่ถูกรวมเข้าด้วยกัน โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการนี้"
clearCachedFiles: "ล้างแคช"
clearCachedFilesConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการที่จะลบไฟล์ระยะไกลที่แคชไว้ทั้งหมด?"
blockedInstances: "อินสแตนซ์ที่ ถูกบล็อก"
blockedInstancesDescription: "ระบุชื่อโฮสต์ของอินสแตนซ์ที่คุณต้องการบล็อก อินสแตนซ์ที่อยู่ในรายการนั้นจะไม่สามารถพูดคุยกับอินสแตนซ์นี้ได้อีกต่อไป"
muteAndBlock: "ปิดเสียงและบล็อก"
mutedUsers: "ผู้ใช้ที่ถูกปิดเสียง"
blockedUsers: "ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก"
noUsers: "ไม่พบผู้ใช้งาน"
editProfile: "แก้ไขโปรไฟล์"
noteDeleteConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการลบโน้ตนี้นะ?"
pinLimitExceeded: "คุณไม่สามารถปักหมุดโน้ตเพิ่มเติมใดๆได้อีก"
intro: "การติดตั้ง Misskey เสร็จสิ้นแล้วนะ! โปรดสร้างผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ"
done: "เสร็จสิ้น"
processing: "กำลังประมวลผล..."
preview: "แสดงตัวอย่าง"
default: "ค่าตั้งต้น"
defaultValueIs: "ค่าเริ่มต้น: {value}"
noCustomEmojis: "ไม่มีอีโมจิ"
noJobs: "ไม่มีชิ้นงาน"
federating: "สหพันธ์"
blocked: "ถูกบล็อก"
suspended: "ถูกระงับ"
all: "ทั้งหมด"
subscribing: "สมัครแล้ว"
publishing: "กำลังเผยแพร่"
notResponding: "ไม่มีการตอบสนอง"
instanceFollowing: "กำลังติดตาม บน อินสแตนซ์"
instanceFollowers: "ผู้ติดตามของอินสแตนซ์"
instanceUsers: "ผู้ใช้งานของอินสแตนซ์นี้"
changePassword: "เปลี่ยนรหัสผ่าน"
security: "ความปลอดภัย"
retypedNotMatch: "อินพุตไม่ตรงกันนะ"
currentPassword: "รหัสผ่านปัจจุบัน"
newPassword: "รหัสผ่านใหม่"
newPasswordRetype: "ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง"
attachFile: "แนบไฟล์"
more: "เพิ่มเติม!"
featured: "เป็นจุดเด่น"
usernameOrUserId: "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งาน"
noSuchUser: "ไม่มีผู้ใช้นี้อยู่ในระบบ"
lookup: "ค้นหา"
announcements: "ประกาศ"
imageUrl: "url รูปภาพ"
remove: "ลบ"
removed: "ถูกลบไปแล้ว"
removeAreYouSure: "นายแน่ใจจริงหรอว่าต้องการที่จะลบออก \"{x}\""
deleteAreYouSure: "นายแน่ใจจริงหรอว่าต้องการที่จะลบออก \"{x}\""
resetAreYouSure: "รีเซ็ตเลยไหม"
saved: "บันทึกแล้ว"
messaging: "แชท"
upload: "อัพโหลด"
keepOriginalUploading: "เก็บภาพต้นฉบับ"
keepOriginalUploadingDescription: "บันทึกรูปภาพที่อัพโหลดต้นฉบับตามที่เป็นอยู่ ถ้าหากปิดอยู่ ระบบจะสร้างเวอร์ชั่นที่จะแสดงบนเว็บเมื่ออัพโหลดนะ"
fromDrive: "จากไดรฟ์"
fromUrl: "จาก URL"
uploadFromUrl: "อัพโหลดจาก URL"
uploadFromUrlDescription: "URL ของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด"
uploadFromUrlRequested: "อัพโหลดที่ร้องขอ"
uploadFromUrlMayTakeTime: "มันอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่จนกว่าการอัพโหลดจะเสร็จสมบูรณ์นะ"
explore: "สำรวจ"
messageRead: "อ่านแล้ว"
noMoreHistory: "ในนั้นไม่มีประวัติอีกต่อไปแล้วนะ"
startMessaging: "เริ่มการสนทนา"
nUsersRead: "อ่านโดย {n}"
agreeTo: "ฉันยอมรับที่จะ {0}"
tos: "ข้อกำหนดและเงื่อนไข"
start: "เริ่มต้น​ใช้งาน​"
home: "หน้าแรก"
remoteUserCaution: "เนื่องจากผู้ใช้งานรายนี้นั้น มาจากอินสแตนซ์ระยะไกล ข้อมูลที่แสดงดังกล่าวนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะ"
activity: "กิจกรรม"
images: "รูปภาพ"
birthday: "วันเกิด"
yearsOld: "{อายุ} ปี"
registeredDate: "วันที่สมัครสมาชิก"
location: "ตำแหน่งที่ตั้ง"
theme: "ธีม"
themeForLightMode: "ธีมที่จะใช้ในโหมดแสง"
themeForDarkMode: "ธีมที่จะใช้ในโหมดมืด"
light: "สว่าง"
dark: "มืด"
lightThemes: "ธีมสีสว่าง"
darkThemes: "ธีมมืด"
syncDeviceDarkMode: "ซิงค์โหมดมืดด้วยการตั้งค่ากับอุปกรณ์"
drive: "ไดรฟ์"
fileName: "ชื่อไฟล์"
selectFile: "เลือกไฟล์"
selectFiles: "เลือกไฟล์"
selectFolder: "เลือกโฟลเดอร์"
selectFolders: "เลือกโฟลเดอร์"
renameFile: "เปลี่ยนชื่อไฟล์"
folderName: "ชื่อแฟ้ม"
createFolder: "สร้างโฟลเดอร์"
renameFolder: "เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์"
deleteFolder: "ลบโฟลเดอร์"
addFile: "เพิ่มไฟล์"
emptyDrive: "ไดรฟ์ของคุณว่างเปล่านะ"
emptyFolder: "โฟลเดอร์นี้น่าจะว่างเปล่านะ"
unableToDelete: "ไม่สามารถลบออกได้นะ"
inputNewFileName: "ป้อนชื่อไฟล์ใหม่นะ"
inputNewDescription: "กรุณาใส่แคปชั่นใหม่"
inputNewFolderName: "กรุณาใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะ\n"
circularReferenceFolder: "โฟลเดอร์ปลายทาง คือ โฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการที่จะย้ายล่ะนะ"
hasChildFilesOrFolders: "เนื่องจากโฟลเดอร์นี้ไม่ว่างเปล่า จึงไม่สามารถลบได้นะ"
copyUrl: "คัดลอก URL"
rename: "เปลี่ยนชื่อ"
avatar: "ไอคอน"
banner: "แบนเนอร์"
nsfw: "เนื้อหาที่ละเอียดอ่อน NSFW"
whenServerDisconnected: "สูญเสียการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์"
disconnectedFromServer: "ถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากเซิร์ฟเวอร์"
reload: "รีโหลด"
doNothing: "เมิน"
reloadConfirm: "นายต้องการรีเฟรชไทม์ไลน์หรือป่าว?"
watch: "ดู"
unwatch: "หยุดดู"
accept: "ยอมรับ"
reject: "ปฏิเสธ"
normal: "โหมดปกติ"
instanceName: "ชื่อ อินสแตนซ์"
instanceDescription: "คำอธิบายอินสแตนซ์"
maintainerName: "ผู้ดูแล"
maintainerEmail: "อีเมล์แอดมิน"
tosUrl: "เงื่อนไขการให้บริการ URL"
thisYear: "ปีนี้"
thisMonth: "เดือนนี้"
today: "วันนี้"
dayX: "{วัน}"
monthX: "{เดือน}"
yearX: "{ปี}"
pages: "หน้า"
integration: "รวบรวม"
connectService: "เชื่อมต่อ"
disconnectService: "ตัดการเชื่อมต่อ"
enableLocalTimeline: "เปิดใช้งานไทม์ไลน์ในพื้นที่"
enableGlobalTimeline: "เปิดใช้งานไทม์ไลน์ทั่วโลก"
disablingTimelinesInfo: "ผู้ดูแลระบบและผู้ควบคุมจะสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์ทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้งานก็ตาม"
registration: "ลงทะเบียน"
enableRegistration: "เปิดใช้งานการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่"
invite: "เชิญชวน"
driveCapacityPerLocalAccount: "ความจุของไดรฟ์ต่อผู้ใช้ภายในเครื่อง"
driveCapacityPerRemoteAccount: "ความจุของไดรฟ์ต่อผู้ใช้ระยะไกล"
inMb: "เป็นเมกะไบต์"
iconUrl: "ไอคอน URL"
bannerUrl: "URL รูปภาพแบนเนอร์"
backgroundImageUrl: "URL ภาพพื้นหลัง"
basicInfo: "ข้อมูลเบื้องต้น"
pinnedUsers: "ผู้ใช้งานที่ได้รับการปักหมุด"
pinnedUsersDescription: "ลิสต์ชื่อผู้ใช้โดยคั่นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อปักหมุดในแท็บ \"สำรวจ\""
pinnedPages: "หน้าที่ปักหมุด"
pinnedPagesDescription: "ป้อนเส้นทางของหน้าที่คุณต้องการตรึงไว้ที่หน้าแรกของอินสแตนซ์นี้ โดยคั่นด้วยตัวแบ่งบรรทัด"
pinnedClipId: "ID ของคลิปที่จะปักหมุด"
pinnedNotes: "โน้ตที่ปักหมุดเอาไว้"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "เปิดใช้ hCaptcha"
hcaptchaSiteKey: "คีย์ไซต์"
hcaptchaSecretKey: "คีย์ลับ"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "เปิดใช้ reCAPTCHA"
recaptchaSiteKey: "คีย์ไซต์"
recaptchaSecretKey: "คีย์ลับ"
avoidMultiCaptchaConfirm: "การใช้ระบบ Captcha หลายระบบอาจทำให้เกิดการรบกวนหรืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ หากต้องการที่จะปิดการใช้งานระบบ Captcha อื่น ๆ แนะนำให้ปิดตัวอื่นๆก่อน ถ้าหากคุณต้องการให้เปิดใช้งานต่อไป ให้ กด ยกเลิก"
antennas: "เสาอากาศ"
manageAntennas: "จัดการเสาอากาศ"
name: "ชื่อ"
antennaSource: "แหล่งเสาอากาศ"
antennaKeywords: "คีย์เวิร์ดที่ควรฟัง"
antennaExcludeKeywords: "คีย์เวิร์ดที่จะยกเว้น"
antennaKeywordsDescription: "คั่นด้วยช่องว่างสำหรับเงื่อนไข AND หรือด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่สำหรับเงื่อนไข OR นะ"
notifyAntenna: "แจ้งเตือนเกี่ยวกับโน้ตใหม่"
withFileAntenna: "เฉพาะโน้ตที่มีไฟล์"
enableServiceworker: "เปิดใช้งาน การแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ"
antennaUsersDescription: "ระบุหนึ่งชื่อผู้ใช้ต่อบรรทัด"
caseSensitive: "กรณีที่สำคัญ"
withReplies: "รวมตอบกลับ"
connectedTo: "บัญชีดังต่อไปนี้มีการเชื่อมต่อกัน"
notesAndReplies: "โพสต์และการตอบกลับ"
withFiles: "รวบรวมไฟล์"
silence: "ถูกปิดปาก"
silenceConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการที่จะ ปิดปาก ผู้ใช้งานรายนี้?"
unsilence: "ยกเลิกการปิดปาก"
unsilenceConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการที่จะยกเลิกปิดปากผู้ใช้งานรายนี้?"
popularUsers: "ผู้ใช้ที่เป็นที่นิยม"
recentlyUpdatedUsers: "ผู้ใช้ที่เพิ่งใช้งานล่าสุด"
recentlyRegisteredUsers: "ผู้ใช้ที่เข้าร่วมใหม่"
recentlyDiscoveredUsers: "ผู้ใช้ที่เพิ่งค้นพบใหม่"
exploreUsersCount: "มีผู้ใช้ {จำนวน} ราย"
exploreFediverse: "สำรวจเฟดดิเวิร์ส"
popularTags: "แท็กยอดนิยม"
userList: "รายการ"
about: "เกี่ยวกับ"
aboutMisskey: "เกี่ยวกับ Misskey"
administrator: "ผู้ดูแลระบบ"
token: "โทเค็น"
twoStepAuthentication: "ยืนยันตัวตน 2 ชั้น"
moderator: "ผู้ควบคุม"
moderation: "การกลั่นกรอง"
nUsersMentioned: "กล่าวถึงโดยผู้ใช้ {n} รายนี้"
securityKey: "กุญแจความปลอดภัย"
securityKeyName: "ชื่อคีย์"
registerSecurityKey: "ลงทะเบียนรหัสความปลอดภัยคีย์"
lastUsed: "ใช้ล่าสุด"
unregister: "เลิกติดตาม"
passwordLessLogin: "เข้าสู่ระบบแบบไม่ใช้รหัสผ่าน"
resetPassword: "รีเซ็ตรหัสผ่าน"
newPasswordIs: "รหัสผ่านใหม่คือ \"{password}\""
reduceUiAnimation: "ลดภาพเคลื่อนไหว UI"
share: "แชร์"
notFound: "ไม่พบหน้าที่ต้องการ"
notFoundDescription: "ไม่พบหน้าที่สอดคล้องตรงกันกับ URL นี้นะ"
uploadFolder: "โฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับอัพโหลด"
cacheClear: "ล้างแคช"
markAsReadAllNotifications: "ทำเครื่องหมายการแจ้งเตือนทั้งหมดว่าอ่านแล้ว"
markAsReadAllUnreadNotes: "ทำเครื่องหมายโน้ตทั้งหมดว่าอ่านแล้ว"
markAsReadAllTalkMessages: "ทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดว่าอ่านแล้ว"
help: "ช่วยเหลือ"
inputMessageHere: "พิมพ์ข้อความที่นี่"
close: "ปิด"
group: "กลุ่ม"
groups: "กลุ่ม"
createGroup: "สร้างกลุ่ม"
ownedGroups: "กลุ่มที่เป็นเจ้าของ"
joinedGroups: "เข้าร่วมกลุ่ม"
invites: "เชิญชวน"
groupName: "ชื่อกลุ่ม"
members: "สมาชิก"
transfer: "ถ่ายโอน"
messagingWithUser: "แชทส่วนตัว"
messagingWithGroup: "แชทกลุ่ม"
title: "หัวข้อ"
text: "ข้อความ"
enable: "เปิดใช้งาน"
next: "ถัด​ไป"
retype: "พิมพ์รหัสอีกครั้ง"
noteOf: "โน้ต โดย {ผู้ใช้งาน}"
inviteToGroup: "ชวนเข้ากลุ่ม"
quoteAttached: "อ้างอิง"
quoteQuestion: "นายต้องการที่จะอ้างอิงหรอ?"
noMessagesYet: "ยังไม่มีข้อความนะ"
newMessageExists: "คุณมีข้อความใหม่"
onlyOneFileCanBeAttached: "คุณสามารถแนบไฟล์กับข้อความได้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้นนะ"
signinRequired: "กรุณาลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ก่อนดำเนินการต่อนะ"
invitations: "เชิญชวน"
invitationCode: "รหัสคำเชิญ"
checking: "Checking"
available: "พร้อมใช้งาน"
unavailable: "ไม่พร้อมใช้"
usernameInvalidFormat: "คุณสามารถใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และขีดล่างได้นะ ( a-z , A-Z , 0-9 , รวมไปถึงอักษรพิเศษเช่น + * / , . - อื่นๆเป็นต้น )"
tooShort: "สั้นเกินไปนะ"
tooLong: "ยาวเกินไปนะ"
weakPassword: "รหัสผ่าน แย่มาก"
normalPassword: "รหัสผ่านปกติ"
strongPassword: "รหัสผ่านรัดกุมมาก"
passwordMatched: "ถูกต้อง!"
passwordNotMatched: "ไม่ถูกต้อง"
signinWith: "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย {x}"
signinFailed: "ไม่สามารถลงชื่อผู้เข้าใช้ได้ เนื่องจาก ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่คุณป้อนนั้นไม่ถูกต้องนะ"
tapSecurityKey: "แตะคีย์ความปลอดภัย"
or: "หรือ"
language: "ภาษา"
uiLanguage: "ภาษาอินเทอร์เฟซผู้ใช้งาน"
groupInvited: "คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม"
aboutX: "เกี่ยวกับ {x}"
useOsNativeEmojis: "ใช้อีโมจิ OS แบบดั้งเดิม"
disableDrawer: "อย่าใช้ลิ้นชักสไตล์เมนู"
youHaveNoGroups: "คุณยังไม่มีกลุ่ม"
joinOrCreateGroup: "รับเชิญเข้าร่วมกลุ่มหรือสร้างกลุ่มของคุณเองเลยนะ"
noHistory: "ไม่มีรายการ"
signinHistory: "ประวัติการเข้าสู่ระบบ"
disableAnimatedMfm: "ปิดการใช้งาน MFM ด้วยแอนิเมชั่น"
doing: "กำลังประมวลผล......"
category: "หมวดหมู่"
tags: "แท็ก"
docSource: "ที่มาของเอกสารนี้"
createAccount: "สร้างบัญชี"
existingAccount: "บัญชีที่มีอยู่"
regenerate: "สร้างอีกครั้ง"
fontSize: "ขนาดตัวอักษร"
noFollowRequests: "คุณไม่มีคำขอติดตามที่รอดำเนินการ"
openImageInNewTab: "เปิดรูปภาพในแท็บใหม่"
dashboard: "หน้ากระดานหลัก"
local: "ในพื้นที่"
remote: "ระยะไกล"
total: "รวมทั้งหมด"
weekOverWeekChanges: "เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว"
dayOverDayChanges: "เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวานนี้"
appearance: "ภาพลักษณ์"
clientSettings: "การตั้งค่าไคลเอนต์"
accountSettings: "ตั้งค่าบัญชี"
promotion: "โฆษณา"
promote: "โปรโมท"
numberOfDays: "จำนวนวัน"
hideThisNote: "ซ่อนโน้ตนี้"
showFeaturedNotesInTimeline: "แสดงโน้ตเด่นในไทม์ไลน์"
objectStorage: "อ็อบเจ็กต์ ที่จัดเก็บ"
useObjectStorage: "ใช้ อ็อบเจ็กต์ ที่จัดเก็บ"
objectStorageBaseUrl: "URL ฐาน"
objectStorageBaseUrlDesc: "URL ที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ระบุ URL ของ CDN หรือ Proxy ถ้าหากคุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง\n สำหรับการใช้งาน S3 'https://<bucket>.s3.amazonaws.com' และสำหรับ GCS หรือบริการที่เทียบเท่าใช้ 'https://storage.googleapis.com/<bucket>', เป็นต้น"
objectStorageBucket: "Bucket"
objectStorageBucketDesc: "โปรดระบุชื่อที่เก็บข้อมูลที่ใช้กับผู้ให้บริการของคุณ"
objectStoragePrefix: "คำนำหน้า"
objectStoragePrefixDesc: "ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายใต้ไดเร็กทอรีที่มีคำนำหน้านี้นะ"
objectStorageEndpoint: "ปลายทาง"
objectStorageEndpointDesc: "เว้นว่างไว้หากคุณใช้ AWS S3 หรือระบุปลายทางเป็น '<host>' หรือ '<host>:<port>' ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่คุณใช้อยู่ด้วย"
objectStorageRegion: "ภูมิภาค"
objectStorageRegionDesc: "ระบุภูมิภาค เช่น 'xx-east-1' ถ้าหากบริการของคุณไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างภูมิภาคก็ให้ เว้นว่างไว้หรือป้อน 'us-east-1'"
objectStorageUseSSL: "ใช้ SSL"
objectStorageUseSSLDesc: "ปิดการทำงานนี้ไว้ ถ้าหากคุณจะไม่ใช้ HTTPS สำหรับการเชื่อมต่อ API"
objectStorageUseProxy: "เชื่อมต่อผ่านพร็อกซี"
objectStorageUseProxyDesc: "ปิดสิ่งนี้ไว้ถ้าหากคุณจะไม่ใช้ Proxy สำหรับการเชื่อมต่อ API"
objectStorageSetPublicRead: "ตั้งค่า \"public-read\" ในการอัปโหลด"
serverLogs: "บันทึกของเซิร์ฟเวอร์"
deleteAll: "ลบทั้งหมด"
showFixedPostForm: "แสดงแบบฟอร์มการโพสต์ที่ด้านบนสุดของไทม์ไลน์"
newNoteRecived: "มีโน้ตใหม่"
sounds: "เสียง"
listen: "ฟัง"
none: "ไม่มี"
showInPage: "แสดงในเพจ"
popout: "ป๊อปเอาต์"
volume: "ความดัง"
masterVolume: "มาสเตอร์วอลุ่ม"
details: "รายละเอียด"
chooseEmoji: "เลือกโมจิของเธอ"
unableToProcess: "ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้"
recentUsed: "ใช้ล่าสุด"
install: "ติดตั้ง"
uninstall: "ถอนการติดตั้ง"
installedApps: "แอปที่ติดตั้งแล้ว"
nothing: "ไม่พบผลลัพธ์"
installedDate: "วันที่ติดตั้ง"
lastUsedDate: "ใช้งานครั้งล่าสุด"
state: "สถานะ"
sort: "เรียงลำดับ"
ascendingOrder: "เรียงจากน้อยไปมาก"
descendingOrder: "เรียงจากมากไปน้อย"
scratchpad: "กระดานทดลอง"
scratchpadDescription: "Scratchpad เป็นการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดลอง AiScript แต่คุณสามารถเขียน ดำเนินการ และตรวจสอบผลลัพธ์ของการโต้ตอบกับ Misskey มันได้ด้วยนะ"
output: "เอาท์พุต"
script: "สคริปต์"
disablePagesScript: "ปิดการใช้งาน AiScript บนเพจ"
updateRemoteUser: "อัปเดตข้อมูลผู้ใช้งานระยะไกล"
deleteAllFiles: "ลบไฟล์ทั้งหมด"
deleteAllFilesConfirm: "นายแน่ใจแล้วหรอว่าต้องการที่จะลบไฟล์ทั้งหมด?"
removeAllFollowing: "เลิกติดตามผู้ใช้ที่ติดตามทั้งหมด"
removeAllFollowingDescription: "การที่คุณดำเนินการนี้จะเลิกติดตามบัญชีทั้งหมดจาก {host} โปรดเรียกใช้คำสั่งสิ่งนี้หากต้องการยกเลิกอินสแตนซ์ เช่น ไม่มีอยู่แล้ว"
userSuspended: "ผู้ใช้รายนี้ถูกระงับการใช้งาน"
userSilenced: "ผู้ใช้รายนี้กำลังถูกปิดกั้น"
yourAccountSuspendedTitle: "บัญชีนี้นั้นถูกระงับ"
yourAccountSuspendedDescription: "บัญชีนี้ถูกระงับ เนื่องจากละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์หรืออาจจะละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชน หรือ อาจจะโดนร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และอื่นๆอย่างต่อเนื่องซ้ำๆ หากคุณคิดว่าไม่ได้ทำผิดจริงๆหรือตัดสินผิดพลาด ได้โปรดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหากคุณต้องการทราบเหตุผลโดยละเอียดเพิ่มเติม และขอความกรุณาอย่าสร้างบัญชีใหม่"
menu: "เมนู"
divider: "ตัวแบ่ง"
addItem: "เพิ่มรายการ"
relays: "รีเลย์"
addRelay: "เพิ่มรีเลย์"
inboxUrl: "อินบ็อกซ์ URL"
addedRelays: "เพิ่มรีเลย์แล้ว"
serviceworkerInfo: "ต้องเปิดใช้งานสำหรับการแจ้งเตือนแบบพุช"
deletedNote: "โน้ตที่ถูกลบ"
invisibleNote: "โน้ตที่มองไม่เห็น"
enableInfiniteScroll: "โหลดเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ"
visibility: "การมองเห็น"
poll: "โพล"
useCw: "ซ่อนเนื้อหา"
enablePlayer: "เปิดเครื่องเล่นวิดีโอ"
disablePlayer: "ปิดเครื่องเล่นวิดีโอ"
expandTweet: "ขยายทวีต"
themeEditor: "ตัวแก้ไขธีม"
description: "รายละเอียด"
describeFile: "เพิ่มแคปชั่น"
enterFileDescription: "ใส่แคปชั่น"
author: "ผู้เขียน"
leaveConfirm: "คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึกนะ นายต้องการทิ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรอ?"
manage: "การจัดการ"
plugins: "ปลั๊กอิน"
preferencesBackups: "ตั้งค่าการสำรองข้อมูล"
deck: "เด็ค"
undeck: "ออกจากเด็ค"
useBlurEffectForModal: "ใช้เอฟเฟกต์เบลอสำหรับโมดอล"
useFullReactionPicker: "ใช้เครื่องมือเลือกปฏิกิริยาขนาดเต็ม"
width: "ความกว้าง"
height: "ความสูง"
large: "ใหญ่"
medium: "ปานกลาง"
small: "เล็ก"
generateAccessToken: "สร้างการเข้าถึงโทเค็น"
permission: "การอนุญาต"
enableAll: "เปิดใช้งานทั้งหมด"
disableAll: "ปิดการใช้งานทั้งหมด"
tokenRequested: "ให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี"
pluginTokenRequestedDescription: "ปลั๊กอินนี้จะสามารถใช้การอนุญาตที่ตั้งค่าไว้ที่นี่นะ"
notificationType: "ประเภทการแจ้งเตือน"
edit: "แก้ไข"
emailServer: "อีเมล์เซิร์ฟเวอร์"
enableEmail: "เปิดใช้งานการกระจายอีเมล"
emailConfigInfo: "ใช้เพื่อยืนยันอีเมลของคุณระหว่างการสมัครหรือถ้าหากคุณลืมรหัสผ่าน"
email: "อีเมล์"
emailAddress: "ที่อยู่อีเมล์"
smtpConfig: "กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP"
smtpHost: "โฮสต์"
smtpPort: "พอร์ต"
smtpUser: "ชื่อผู้ใช้"
smtpPass: "รหัสผ่าน"
emptyToDisableSmtpAuth: "ปล่อยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านว่างไว้เพื่อปิดใช้งานการยืนยัน SMTP"
smtpSecure: "ใช้โดยนัย SSL/TLS สำหรับการเชื่อมต่อ SMTP"
smtpSecureInfo: "ปิดสิ่งนี้เมื่อใช้ STARTTLS"
testEmail: "ทดสอบการส่งอีเมล"
wordMute: "ปิดเสียงคำ"
regexpError: "ข้อผิดพลาดของนิพจน์ทั่วไป"
regexpErrorDescription: "เกิดข้อผิดพลาดในนิพจน์ทั่วไปในบรรทัดที่ {line} ของการปิดเสียงคำ {tab} ของคุณ:"
instanceMute: "ปิดเสียง อินสแตนซ์"
userSaysSomething: "{name} พูดอะไรบางอย่าง"
makeActive: "เปิดใช้งาน"
display: "แสดงผล"
copy: "คัดลอก"
metrics: "เมตริก"
overview: "ภาพรวม"
logs: "บันทึกข้อมูลระบบ"
delayed: "ดีเลย์"
database: "ฐานข้อมูล"
channel: "แชนแนล"
create: "สร้าง"
notificationSetting: "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"
notificationSettingDesc: "เลือกประเภทการแจ้งเตือนที่ต้องการจะแสดง"
useGlobalSetting: "ใช้การตั้งค่าส่วนกลาง"
useGlobalSettingDesc: "หากเปิดไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือนของบัญชีของคุณ หากปิดอยู่ สามารถทำการกำหนดค่าแต่ละรายการได้นะ"
other: "อื่น ๆ"
regenerateLoginToken: "สร้างโทเค็นการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง"
regenerateLoginTokenDescription: "สร้างโทเค็นใหม่ที่ใช้ภายในระหว่างการเข้าสู่ระบบ โดยตามหลักปกติแล้วการดำเนินการนี้ไม่จำเป็น หากสร้างใหม่ อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกออกจากระบบนะ"
setMultipleBySeparatingWithSpace: "คั่นหลายรายการด้วยช่องว่าง"
fileIdOrUrl: "ไฟล์ ID หรือ URL"
behavior: "พฤติกรรม"
sample: "ตัวอย่าง"
abuseReports: "รายงาน"
reportAbuse: "รายงาน"
reportAbuseOf: "รายงาน {ชื่อ}"
fillAbuseReportDescription: "กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานนี้ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโน้ตโดยเฉพาะ ได้โปรดระบุ URL"
abuseReported: "เราได้ส่งรายงานของคุณไปแล้ว ขอบคุณมากๆนะ"
reporter: "นักข่าว"
reporteeOrigin: "รายงานต้นทาง"
reporterOrigin: "นักข่าวต้นทาง"
forwardReport: "ส่งต่อรายงานไปยังอินสแตนซ์ระยะไกล"
forwardReportIsAnonymous: "แทนที่จะเป็นบัญชีของคุณ บัญชีระบบที่ไม่ระบุตัวตนจะแสดงเป็นนักข่าวที่อินสแตนซ์ระยะไกล"
send: "ส่ง"
abuseMarkAsResolved: "ทำเครื่องหมายรายงานว่าแก้ไขแล้ว"
openInNewTab: "เปิดในแท็บใหม่"
openInSideView: "เปิดในมุมมองด้านข้าง"
defaultNavigationBehaviour: "พฤติกรรมการนำทางที่เป็นค่าเริ่มต้น"
editTheseSettingsMayBreakAccount: "การแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้อาจทำให้บัญชีของคุณเสียหายนะ"
instanceTicker: "ข้อมูลอินสแตนซ์ของบันทึกย่อ"
waitingFor: "กำลังรอคอย {x}"
random: "สุ่มค่า"
system: "ระบบ"
switchUi: "สลับ UI"
desktop: "เดสก์ท็อป"
clip: "คลิป"
createNew: "สร้างใหม่"
optional: "ไม่บังคับ"
createNewClip: "สร้างคลิปใหม่"
unclip: "ลบคลิป"
confirmToUnclipAlreadyClippedNote: "โน้ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลิป \"{name}\" แล้ว คุณต้องการลบออกจากคลิปนี้แทนอย่างงั้นหรอ?"
public: "สาธารณะ"
i18nInfo: "Calckey กำลังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ โดยอาสาสมัคร คุณสามารถช่วยเหลือได้ที่ {link}"
manageAccessTokens: "การจัดการโทเค็นการเข้าถึง"
accountInfo: "ข้อมูลบัญชี"
notesCount: "จำนวนของโน้ต"
repliesCount: "จำนวนการตอบกลับที่ส่ง"
renotesCount: "จำนวนรีโน้ตที่ส่ง"
repliedCount: "จำนวนของการตอบกลับที่ได้รับ"
renotedCount: "จำนวนรีโน้ตที่ได้รับ"
followingCount: "จำนวนบัญชีที่ติดตาม"
followersCount: "จำนวนผู้ติดตาม"
sentReactionsCount: "จำนวนปฏิกิริยาที่ส่ง"
receivedReactionsCount: "จำนวนปฏิกิริยาที่ได้รับ"
pollVotesCount: "จำนวนโหวตที่ส่งไป"
pollVotedCount: "จำนวนโหวตที่ได้รับ"
yes: "ใช่"
no: "ไม่"
driveFilesCount: "จำนวนไฟล์ไดรฟ์"
driveUsage: "การใช้พื้นที่ไดรฟ์"
noCrawle: "ปฏิเสธการจัดทำดัชนีของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล"
noCrawleDescription: "ขอให้เครื่องมือค้นหาไม่จัดทำดัชนีหน้าโปรไฟล์ บันทึกย่อ หน้า ฯลฯ"
lockedAccountInfo: "เว้นแต่ว่าคุณจะต้องตั้งค่าการเปิดเผยโน้ตเป็น \"ผู้ติดตามเท่านั้น\" โน้ตย่อของคุณจะปรากฏแก่ทุกคน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นกำหนดให้ผู้ติดตามต้องได้รับการอนุมัติด้วยตนเองก็ตาม"
alwaysMarkSensitive: "ทำเครื่องหมายเป็น NSFW เป็นค่าเริ่มต้น"
loadRawImages: "โหลดภาพต้นฉบับแทนการแสดงภาพขนาดย่อ"
disableShowingAnimatedImages: "ไม่ต้องเล่นภาพเคลื่อนไหว"
verificationEmailSent: "ส่งอีเมลยืนยันแล้วนะ ได้โปรดกรุณาไปที่ลิงก์ที่รวมไว้เพื่อทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้น"
notSet: "ไม่ได้ตั้งค่า"
emailVerified: "อีเมลได้รับการยืนยันแล้ว"
noteFavoritesCount: "จำนวนโน้ตที่ชื่นชอบ"
pageLikesCount: "จำนวนเพจที่ชอบ"
pageLikedCount: "จำนวนการกดถูกใจเพจที่ได้รับแล้ว"
contact: "ติดต่อ"
useSystemFont: "ใช้ฟอนต์เริ่มต้นของระบบ"
clips: "คลิป"
experimentalFeatures: "ฟังก์ชั่นทดสอบ"
developer: "สำหรับนักพัฒนา"
makeExplorable: "ทำให้บัญชีมองเห็นใน \"สำรวจ\""
makeExplorableDescription: "ถ้าหากคุณปิดการทำงานนี้ บัญชีของคุณนั้นจะไม่แสดงในส่วน \"สำรวจ\" นะ"
showGapBetweenNotesInTimeline: "แสดงช่องว่างระหว่างโพสต์บนไทม์ไลน์"
duplicate: "ทำซ้ำ"
left: "ซ้าย"
center: "ศูนย์กลาง"
wide: "กว้าง"
narrow: "ชิด"
reloadToApplySetting: "การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากโหลดหน้าซ้ำเท่านั้น ต้องการที่จะโหลดใหม่เลยมั้ย"
needReloadToApply: "จำเป็นต้องโหลดซ้ำถึงจะมีผลนะ"
showTitlebar: "แสดงแถบชื่อ"
clearCache: "ล้างแคช"
onlineUsersCount: "{n} ผู้ใช้คนนี้กำลังออนไลน์"
nUsers: "{n} ผู้ใช้งาน"
nNotes: "{n} โน้ต"
sendErrorReports: "ส่งรายงานว่าข้อผิดพลาด"
sendErrorReportsDescription: "เมื่อเปิดใช้งาน ข้อมูลข้อผิดพลาดโดยรายละเอียดนั้นจะถูกแชร์ให้กับ Misskey เมื่อเกิดปัญหา ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Misskey\nซึ่งจะรวมถึงข้อมูล เช่น เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ กิจกรรมของคุณใน Misskey เป็นต้น"
myTheme: "ธีมของฉัน"
backgroundColor: "ภาพพื้นหลัง"
accentColor: "รูปแบบสี"
textColor: "สีข้อความ"
saveAs: "บันทึกเป็น..."
advanced: "ขั้นสูง"
value: "ค่า"
createdAt: "สร้างเมื่อ"
updatedAt: "อัพเดทล่าสุด"
saveConfirm: "บันทึกเปลี่ยนแปลงมั้ย?"
deleteConfirm: "ลบจริงๆเหรอ?"
invalidValue: "ค่านี้ไม่ถูกต้อง"
registry: "ทะเบียน"
closeAccount: "ปิด บัญชี"
currentVersion: "เวอร์ชั่นปัจจุบัน"
latestVersion: "รุ่นปัจจุบัน"
youAreRunningUpToDateClient: "คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะ"
newVersionOfClientAvailable: "มีไคลเอ็นต์เวอร์ชันใหม่กว่าของคุณพร้อมใช้งานนะ"
usageAmount: "การใช้งาน"
capacity: "ความจุ"
inUse: "ใช้แล้ว"
editCode: "แก้ไขโค้ด"
apply: "ตกลง"
receiveAnnouncementFromInstance: "รับการแจ้งเตือนจากอินสแตนซ์นี้"
emailNotification: "การแจ้งเตือนทางอีเมล์"
publish: "เผยแพร่"
inChannelSearch: "ค้นหาในช่อง"
useReactionPickerForContextMenu: "เปิดตัวเลือกปฏิกิริยาเมื่อคลิกขวา"
typingUsers: "{users} กำลัง"
jumpToSpecifiedDate: "ข้ามไปยังวันที่เฉพาะเจาะจง"
showingPastTimeline: "กำลังแสดงผลไทม์ไลน์เก่า"
clear: "ล้าง"
markAllAsRead: "ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว"
goBack: "ย้อนกลับ"
unlikeConfirm: "ลบไลค์ของคุณออกจริงๆหรอ"
fullView: "มุมมองแบบเต็ม"
quitFullView: "ออกจากมุมมองแบบเต็ม"
addDescription: "เพิ่มคำอธิบาย"
userPagePinTip: "คุณสามารถแสดงผลโน้ตย่อได้ที่นี่โดยเลือก \"ปักหมุดที่โปรไฟล์\" จากเมนูของโน้ตย่อแต่ละรายการนะ"
notSpecifiedMentionWarning: "โน้ตนี้มีการกล่าวถึงผู้ใช้งานที่ไม่รวมอยู่ในผู้รับ"
info: "เกี่ยวกับ"
userInfo: "ข้อมูลผู้ใช้"
unknown: "ไม่ทราบสถานะ"
onlineStatus: "สถานะออนไลน์"
hideOnlineStatus: "ซ่อนสถานะออนไลน์"
hideOnlineStatusDescription: "การซ่อนสถานะออนไลน์ของคุณช่วยลดความสะดวกของคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การค้นหา อ่ะนะ"
online: "ออนไลน์"
active: "ใช้งานอยู่"
offline: "ออฟไลน์"
notRecommended: "ไม่ใช้งาน"
botProtection: "การป้องกัน Bot (or AI)"
instanceBlocking: "อินสแตนซ์ที่ถูกบล็อก"
selectAccount: "เลือกบัญชี"
switchAccount: "สลับบัญชีผู้ใช้"
enabled: "เปิดใช้งาน"
disabled: "ปิดการใช้งาน"
quickAction: "ปุ่มลัด"
user: "ผู้ใช้งาน"
administration: "การจัดการ"
accounts: "บัญชีผู้ใช้"
switch: "สลับ"
noMaintainerInformationWarning: "ข้อมูลผู้ดูแลไม่ได้รับการกำหนดค่านะ"
noBotProtectionWarning: "ไม่ได้กำหนดค่าการป้องกันบอทนะ"
configure: "กำหนดค่า"
postToGallery: "สร้างโพสต์แกลเลอรี่ใหม่"
gallery: "แกลเลอรี่"
recentPosts: "โพสต์ล่าสุด"
popularPosts: "โพสต์ติดอันดับ"
shareWithNote: "แบ่งปันด้วยโน้ต"
ads: "โฆษณา"
expiration: "กำหนดเวลา"
memo: "ข้อควรจำ"
priority: "ลำดับความสำคัญ"
high: "สูง"
middle: "ปานกลาง"
low: "ต่ำ"
emailNotConfiguredWarning: "ไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลนะ"
ratio: "อัตราส่วน"
previewNoteText: "แสดงตัวอย่าง"
customCss: "CSS ที่กำหนดเอง"
customCssWarn: "ควรใช้การตั้งค่านี้เฉพาะต่อเมื่อคุณรู้ว่าการตั้งค่านี้ใช้ทำอะไร การป้อนค่าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ไคลเอ็นต์หยุดทำงานตามปกติได้นะ"
global: "ทั่วโลก"
squareAvatars: "แสดงผลอวตารสี่เหลี่ยม"
sent: "ส่ง"
received: "ได้รับแล้ว"
searchResult: "ผลการค้นหา"
hashtags: "แฮชแท็ก"
troubleshooting: "แก้ปัญหา"
useBlurEffect: "ใช้เอฟเฟกต์เบลอใน UI"
learnMore: "แสดงให้ดูหน่อย"
misskeyUpdated: "Misskey ได้รับการอัปเดตแล้ว!"
whatIsNew: "แสดงการเปลี่ยนแปลง"
translate: "แปลภาษา"
translatedFrom: "แปลมาจาก {x}"
accountDeletionInProgress: "กำลังดำเนินการลบบัญชีอยู่"
usernameInfo: "ชื่อที่ระบุบัญชีของคุณจากผู้อื่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ คุณสามารถใช้ตัวอักษร (a~z, A~Z), ตัวเลข (0~9) หรือขีดล่าง (_) ชื่อผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง"
aiChanMode: "โหมด Ai "
keepCw: "เก็บคำเตือนเนื้อหา"
pubSub: "บัญชีผับ/ย่อย"
lastCommunication: "การสื่อสารครั้งสุดท้ายล่าสุด"
resolved: "คลี่คลายแล้ว"
unresolved: "รอการเฉลย"
breakFollow: "ลบผู้ติดตาม"
itsOn: "เปิดใช้งาน"
itsOff: "ปิดใช้งาน"
emailRequiredForSignup: "จำเป็นต้องการใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับการสมัคร"
unread: "ไม่ได้อ่าน"
filter: "กรอง"
controlPanel: "แผงควบคุม"
manageAccounts: "จัดการบัญชี"
makeReactionsPublic: "ตั้งค่าประวัติปฏิกิริยาต่อสาธารณะ"
makeReactionsPublicDescription: "การทำเช่นนี้จะทำให้รายการปฏิกิริยาที่ผ่านมาของคุณจะปรากฏต่อสาธารณะนะ"
classic: "คลาสสิค"
muteThread: "ปิดเสียงเธรด"
unmuteThread: "เปิดเสียงเธรด"
ffVisibility: "การมองเห็นผู้ติดตาม/ผู้ติดตาม"
ffVisibilityDescription: "ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ว่าใครสามารถดูได้ว่าคุณติดตามใครและใครติดตามคุณบ้าง"
continueThread: "ดูความต่อเนื่องเธรด"
deleteAccountConfirm: "การดำเนินการนี้จะลบบัญชีของคุณอย่างถาวรเลยนะ แน่ใจหรอดำเนินการ?"
incorrectPassword: "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
voteConfirm: "ยืนยันการโหวต \"{choice}\" มั้ย?"
hide: "ซ่อน"
leaveGroup: "ออกจากกลุ่ม"
leaveGroupConfirm: "คุณแน่ใจหรอว่าต้องการออกจาก \"{name}\""
useDrawerReactionPickerForMobile: "แสดงผล ตัวเลือกปฏิกิริยาเป็นลิ้นชักบนมือถือ"
welcomeBackWithName: "ยินดีต้อนรับการกลับมานะค่ะ, {name}"
clickToFinishEmailVerification: "กรุณาคลิก [{ok}] เพื่อดำเนินการยืนยันอีเมลให้เสร็จสมบูรณ์นะ"
overridedDeviceKind: "ประเภทอุปกรณ์"
smartphone: "สมาร์ทโฟน"
tablet: "แท็บเล็ต"
auto: "อัตโนมัติ"
themeColor: "อินสแตนซ์ Ticker Color"
size: "ขนาด"
numberOfColumn: "จำนวนคอลัมน์"
searchByGoogle: "ค้นหา"
instanceDefaultLightTheme: "ธีมสว่างค่าเริ่มต้นสำหรับอินสแตนซ์"
instanceDefaultDarkTheme: "ธีมมืดค่าเริ่มต้นอินสแตนซ์"
instanceDefaultThemeDescription: "ป้อนรหัสธีมในรูปแบบออบเจ็กต์"
mutePeriod: "ระยะเวลาปิดเสียง"
indefinitely: "ตลอดไป"
tenMinutes: "10 นาที"
oneHour: "1 ชั่วโมง"
oneDay: "1 วัน"
oneWeek: "1 สัปดาห์"
reflectMayTakeTime: "อาจจำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะเห็นแสดงผลได้นะ"
failedToFetchAccountInformation: "ไม่สามารถเรียกดึงข้อมูลบัญชีได้"
rateLimitExceeded: "เกินขีดจำกัดอัตรา"
cropImage: "ครอบตัดรูปภาพ"
cropImageAsk: "คุณต้องการครอบตัดรูปภาพนี้อย่างงั้นหรือ?"
file: "ไฟล์"
recentNHours: "ล่าสุด {n} ชั่วโมงที่แล้ว"
recentNDays: "ล่าสุด {n} วันที่แล้ว"
noEmailServerWarning: "ไม่ได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลนี้"
thereIsUnresolvedAbuseReportWarning: "มีรายงานที่ยังไม่ได้แก้ไข"
recommended: "แนะนำ"
check: "ตรวจสอบ"
driveCapOverrideLabel: "เปลี่ยนความจุของไดรฟ์สำหรับผู้ใช้รายนี้"
driveCapOverrideCaption: "รีเซ็ตความจุเป็นค่าเริ่มต้นโดยการป้อนค่าเป็น 0 หรือ ต่ำกว่า"
requireAdminForView: "คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าดูสิ่งนี้"
isSystemAccount: "บัญชีที่ถูกสร้างมานั้น และถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยระบบ"
typeToConfirm: "โปรดป้อน {x} เพื่อยืนยัน"
deleteAccount: "ลบบัญชี"
document: "เอกสาร"
numberOfPageCache: "จำนวนหน้าเพจที่แคช"
numberOfPageCacheDescription: "การเพิ่มจำนวนนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน แต่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดมากขึ้นและต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้นอีกด้วย"
logoutConfirm: "คุณแน่ใจว่าต้องการออกจากระบบ?"
lastActiveDate: "ใช้งานล่าสุดที่"
statusbar: "ไอคอนบนแถบสถานะ"
pleaseSelect: "ตัวเลือก"
reverse: "ย้อนกลับ"
colored: "สี"
refreshInterval: "รอบการอัพเดต"
label: "ป้ายชื่อ"
type: "รูปแบบ"
speed: "ความเร็ว"
slow: "ช้า"
fast: "เร็ว"
sensitiveMediaDetection: "การตรวจจับของสื่อ NSFW"
localOnly: "เฉพาะท้องถิ่น"
remoteOnly: "รีโมทเท่านั้น"
failedToUpload: "การอัปโหลดล้มเหลว"
cannotUploadBecauseInappropriate: "ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้เนื่องจากระบบตรวจพบบางส่วนของไฟล์ว่านี้อาจจะเป็น NSFW"
cannotUploadBecauseNoFreeSpace: "การอัปโหลดนั้นล้มเหลวเนื่องจากไม่มีความจุของไดรฟ์"
beta: "เบต้า"
enableAutoSensitive: "ทำเครื่องหมาย NSFW อัตโนมัติ"
enableAutoSensitiveDescription: "อนุญาตให้ตรวจหาและทำเครื่องหมายสื่อ NSFW โดยอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่องหากเป็นไปได้ แม้ว่าตัวเลือกนี้จะถูกปิดใช้งาน แต่ก็สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งอินสแตนซ์นี้"
activeEmailValidationDescription: "เปิดใช้งานการตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการตรวจสอบที่อยู่อีเมล์ที่ใช้แล้วทิ้งและโดยให้พิจารณาว่าสามารถสื่อสารด้วยได้หรือไม่ เมื่อไม่เลือกระบบจะตรวจสอบเฉพาะรูปแบบของอีเมลเท่านั้น"
navbar: "แถบนำทาง"
shuffle: "สลับ"
account: "บัญชีผู้ใช้"
move: "ย้าย"
_sensitiveMediaDetection:
description: "ลดความพยายามในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ผ่านการจดจำสื่อ NSFW โดยอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง การทำสิ่งนี้อาจจะเพิ่มภาระบนเซิร์ฟเวอร์เล็กน้อย"
sensitivity: "การตรวจจับความไว"
sensitivityDescription: "การลดความไวนั้นจะนำไปสู่การตรวจจับที่ผิดพลาดน้อยลง (ผลบวกที่ผิดพลาด) แต่ในขณะที่การเพิ่มนั้นจะนำไปสู่การตรวจหาที่พลาดน้อยลง (ผลลบเท็จ)"
setSensitiveFlagAutomatically: "ทำเครื่องหมายว่าเป็น NSFW"
setSensitiveFlagAutomaticallyDescription: "ผลลัพธ์ของการตรวจจับภายในนั้นจะยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าจะปิดตัวเลือกนี้"
analyzeVideos: "เปิดใช้งานวิเคราะห์ของวิดีโอ"
analyzeVideosDescription: "การวิเคราะห์วิดีโอนอกเหนือจากรูปภาพนั้น การทำสิ่งนี้จะทำให้เพิ่มภาระบนเซิร์ฟเวอร์เล็กน้อย"
_emailUnavailable:
used: "ที่อยู่อีเมลนี้ได้ถูกใช้ไปแล้ว"
format: "รูปแบบของที่อยู่อีเมลนี้ไม่ถูกต้อง"
disposable: "ที่อยู่อีเมลที่ใช้แล้วทิ้งนั้นไม่สามารถใช้ได้"
mx: "เซิร์ฟเวอร์อีเมลนี้ไม่ถูกต้อง"
smtp: "เซิร์ฟเวอร์อีเมลนี้ไม่มีการตอบสนอง"
_ffVisibility:
public: "เผยแพร่"
followers: "ปรากฏให้แก่ผู้ติดตามเท่านั้น"
private: "ส่วนตัว"
_signup:
almostThere: "เกือบจะมี"
emailAddressInfo: "โปรดกรอกอีเมลของคุณ มันจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ"
emailSent: "เราได้ส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลของคุณแล้วนะ ({email}) โปรดคลิกลิงก์ที่รวมไว้เพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสิ้น"
_accountDelete:
accountDelete: "ลบบัญชีผู้ใช้"
mayTakeTime: "เนื่องจากการลบบัญชีนี้จะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก จึงอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่ถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเนื้อหาที่คุณสร้างและจำนวนไฟล์ที่คุณอัปโหลดนะ"
sendEmail: "เมื่อการลบบัญชีนี้เสร็จสิ้น เราอาจจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่เคยลงทะเบียนไว้กับบัญชีนี้นะ"
requestAccountDelete: "ร้องขอให้ลบบัญชี"
started: "การลบได้เริ่มต้นขึ้น"
inProgress: "ปัจจุบันกำลังดำเนินการลบอยู่"
_ad:
back: "ย้อนกลับ"
reduceFrequencyOfThisAd: "แสดงโฆษณานี้ให้น้อยลง"
_forgotPassword:
enterEmail: "ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณเคยใช้ในการลงทะเบียนไว้ ลิงก์ที่คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้นั้นจะถูกส่งไปนะ"
ifNoEmail: "ถ้าหากคุณไม่ได้ใช้อีเมลระหว่างการลงทะเบียน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบอินสแตนซ์แทนนะ"
contactAdmin: "อินสแตนซ์นี้ไม่รองรับการใช้งานที่อยู่อีเมลนี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบอินสแตนซ์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณแทน"
_gallery:
my: "แกลลอรี่ของฉัน"
liked: "โพสต์ที่ถูกใจ"
like: "ชื่นชอบ"
unlike: "ลบไลค์"
_email:
_follow:
title: "ได้ติดตามคุณ"
_receiveFollowRequest:
title: "คุณได้รับคำขอติดตาม"
_plugin:
install: "ติดตั้งปลั๊กอิน"
installWarn: "กรุณาอย่าติดตั้งปลั๊กอินที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะ"
manage: "จัดการปลั๊กอิน"
_preferencesBackups:
list: "สร้างการสำรองข้อมูล"
saveNew: "บันทึกใหม่"
loadFile: "โหลดจากไฟล์"
apply: "นำไปใช้กับอุปกรณ์นี้"
save: "บันทึก"
inputName: "กรุณาป้อนชื่อสำหรับข้อมูลสำรองนี้"
cannotSave: "การบันทึกล้มเหลว"
nameAlreadyExists: "มีข้อมูลสำรองชื่อ \"{name}\" นี้อยู่แล้ว กรุณาป้อนชื่ออื่นนะ"
applyConfirm: "คุณต้องการใช้ข้อมูลสำรอง \"{name}\" กับอุปกรณ์นี้อย่างงั้นจริงหรอ การตั้งค่าที่มีอยู่ของอุปกรณ์นี้จะถูกเขียนทับนะ"
saveConfirm: "บันทึกข้อมูลสำรองเป็น {name} มั้ย?"
deleteConfirm: "ลบข้อมูลสำรอง {name} มั้ย?"
renameConfirm: "เปลี่ยนชื่อข้อมูลสำรองนี้จาก \"{old}\" เป็น \"{new}\" หรือป่าว"
noBackups: "ไม่มีข้อมูลสำรองนะ คุณสามารถสำรองข้อมูลการตั้งค่าไคลเอนต์ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์นี้โดยใช้ \"สร้างการสำรองข้อมูลใหม่\"ได้นะ"
createdAt: "สร้างเมื่อ: {date} {time}"
updatedAt: "อัปเดตเมื่อ: {date} {time}"
cannotLoad: "การโหลดล้มเหลว"
invalidFile: "รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้องนะ"
_registry:
scope: "สโคป"
key: "คีย์"
keys: "คีย์"
domain: "โดเมน"
createKey: "สร้างคีย์"
_aboutMisskey:
about: "Misskey เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ถูกพัฒนาโดย Syuilo ตั้งแต่ปี 2014"
contributors: "ผู้สนับสนุนหลัก"
allContributors: "ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด"
source: "ซอร์สโค้ด"
translation: "รับแปลภาษา Misskey"
donate: "บริจาคให้กับ Misskey"
morePatrons: "เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่นะ ขอขอบคุณ! 🥰"
patrons: "สมาชิกพันธมิตร"
_nsfw:
respect: "ซ่อนสื่อ NSFW"
ignore: "อย่าซ่อนสื่อ NSFW"
force: "ซ่อนสื่อทั้งหมด"
_mfm:
cheatSheet: "โค้ด MFM Cheat Sheet"
intro: "MFM เป็นภาษามาร์กอัปพิเศษเฉพาะของ Misskey ที่สามารถใช้ได้ในหลายที่ คุณยังสามารถดูรายการไวยากรณ์ MFM ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ที่นี่นะ"
dummy: "Misskey ขยายโลกของ Fediverse"
mention: "กล่าวถึง"
mentionDescription: "คุณสามารถระบุผู้ใช้โดยใช้ At-Symbol และชื่อผู้ใช้ได้นะ"
hashtag: "แฮชแท็ก"
hashtagDescription: "คุณสามารถระบุชื่อแฮชแท็กได้โดยใช้เครื่องหมายตัวเลขและข้อความได้นะ"
url: "URL"
urlDescription: "สามารถแสดง URL ได้นะ"
link: "ลิงก์"
linkDescription: "เจาะจงเฉพาะ ส่วนของข้อความที่สามารถแสดงเป็น URL ได้"
bold: "ตัวหนา"
boldDescription: "ไฮไลท์ตัวอักษรโดยทำให้หนาขึ้น"
small: "ขนาดเล็ก"
smallDescription: "แสดงผลเนื้อหาขนาดเล็กและบาง"
center: "เซ็นเตอร์"
centerDescription: "แสดงผลเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง"
inlineCode: "โค้ด (อินไลน์)"
inlineCodeDescription: "แสดงผลการเน้นไวยากรณ์แบบอินไลน์สำหรับโค้ด (โปรแกรม)"
blockCode: "โค้ด (บล็อก)"
blockCodeDescription: "แสดงผลการเน้นไวยากรณ์สำหรับโค้ดหลายบรรทัด (โปรแกรม) ในบล็อก"
inlineMath: "คณิต (อินไลน์)"
inlineMathDescription: "แสดงผลสูตรคณิต (KaTeX) ในบรรทัด"
blockMath: "คณิต (บล็อก)"
blockMathDescription: "แสดงผลสูตรคณิตหลายบรรทัด (KaTeX) ในบล็อก"
quote: "อ้างคำพูด"
quoteDescription: "แสดงผลเนื้อหาเป็นใบเสนอราคา"
emoji: "กำหนดอีโมจิเอง"
emojiDescription: "โดยล้อมรอบชื่ออีโมจิที่กำหนดเองด้วยเครื่องหมายทวิภาค จะสามารถแสดงผลอีโมจิที่กำหนดเองได้"
search: "ค้นหา"
searchDescription: "แสดงผลกล่องค้นหาพร้อมกับข้อความที่ป้อนไว้ล่วงหน้า"
flip: "พลิก"
flipDescription: "พลิกเนื้อหาในแนวนอนหรือแนวตั้ง"
jelly: "แอนิเมชั่น (เยลลี่)"
jellyDescription: "ให้เนื้อหาเป็นแอนิเมชั่นเหมือนเยลลี่"
tada: "แอนิเมชั่น (ธาดา)"
tadaDescription: "ให้เนื้อหาเป็นแอนิเมชั่นเหมือน \"ทาด้า!\""
jump: "อนิเมชั่น (กระโดด)"
jumpDescription: "ให้เนื้อหามีภาพเคลื่อนไหวแบบกระโดด"
bounce: "อนิเมชั่น (เด้ง)"
bounceDescription: "ให้เนื้อหามีอนิเมชั่นเด้ง"
shake: "อนิเมชั่น (เขย่า)"
shakeDescription: "ให้เนื้อหามีภาพเคลื่อนไหวสั่น"
twitch: "แอนิเมชั่น (Twitch)"
twitchDescription: "ให้เนื้อหามีแอนิเมชั่นกระตุกอย่างแรง"
spin: "แอนิเมชั่น (สปิน)"
spinDescription: "ให้เนื้อหาเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบหมุน"
x2: "ขนาดใหญ่"
x2Description: "แสดงเนื้อหาที่ใหญ่ขึ้น"
x3: "ใหญ่มาก"
x3Description: "แสดงเนื้อหาอีเว้นท์ที่ใหญ่ขึ้น"
x4: "ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ"
x4Description: "แสดงผลเนื้อหาที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าขนาดใหญ่"
blur: "เบลอ"
blurDescription: "เบลอเนื้อหา จะแสดงผลอย่างชัดเจนต่อเมื่อวางเมาส์เหนือ"
font: "ตัวอักษร"
fontDescription: "ตั้งค่าตัวอักษรเพื่อแสดงเนื้อหาใน"
rainbow: "สายรุ้ง"
rainbowDescription: "ทำให้เนื้อหานั้นปรากฏเป็นสีรุ้ง"
sparkle: "กลิตเตอร์"
sparkleDescription: "ให้เนื้อหานั้นมีเอฟเฟกต์แบบอนุภาคประกาย"
rotate: "หมุนหน้าจอ"
rotateDescription: "เปลี่ยนเนื้อหาตามด้วยมุมที่ระบุไว้"
plain: "เรียบง่าย"
plainDescription: "ปิดการใช้งานเอฟเฟกต์ของ MFM ทั้งหมดที่มีอยู่ในเอฟเฟกต์ MFM นี้"
_instanceTicker:
none: "ไม่ต้องแสดง"
remote: "แสดงสำหรับผู้ใช้ระยะไกล"
always: "แสดงเสมอ"
_serverDisconnectedBehavior:
reload: "โหลดใหม่โดยอัตโนมัติ"
dialog: "แสดงกล่องโต้ตอบคำเตือน"
quiet: "แสดงคำเตือนที่ไม่เป็นการรบกวน"
_channel:
create: "สร้างแชนแนลใหม่"
edit: "แก้ไขแชนแนล"
setBanner: "เซตแบนเนอร์"
removeBanner: "ลบแบนเนอร์"
featured: "เทรนด์"
owned: "เจ้าของ"
following: "ติดตามแล้ว"
usersCount: "{n} ผู้เข้าร่วม"
notesCount: "{n} โน้ต"
_menuDisplay:
sideFull: "ด้านข้าง"
sideIcon: "ด้านข้าง (ไอคอน)"
top: "ท็อป"
hide: "ซ่อน"
_wordMute:
muteWords: "ปิดเสียงคำ"
muteWordsDescription: "คั่นด้วยช่องว่างสำหรับเงื่อนไข AND หรือด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่สำหรับเงื่อนไข OR นะ"
muteWordsDescription2: "ล้อมรอบคีย์เวิร์ดด้วยเครื่องหมายทับเพื่อใช้นิพจน์ทั่วไป"
softDescription: "ซ่อนโน้ตให้ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้จากไทม์ไลน์"
hardDescription: "ป้องกันไม่ให้โน้ตย่อที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ไม่ให้ถูกเพิ่มลงในไทม์ไลน์ นอกจากนี้ โน้ตเหล่านี้จะไม่ถูกเพิ่มลงในไทม์ไลน์แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยังไงก็ตาม"
soft: "ซอฟ"
hard: "ยาก"
mutedNotes: "ปิดเสียงโน้ต"
_instanceMute:
instanceMuteDescription: "การดำเนินการนี้จะปิดเสียง\"โน้ต/รีโน้ต\"จากอินสแตนซ์ที่อยู่ในรายการ รวมถึงบันทึกของผู้ใช้ที่ตอบกลับผู้ใช้จากอินสแตนซ์ที่ปิดเสียง"
instanceMuteDescription2: "คั่นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่"
title: "ซ่อนโน้ตจากอินสแตนซ์ที่มีอยู่ในรายการ"
heading: "รายชื่ออินสแตนซ์ที่ถูกปิดเสียง"
_theme:
explore: "สำรวจธีม"
install: "ติดตั้งธีม"
manage: "จัดการธีม"
code: "โค้ดธีม"
description: "รายละเอียด"
installed: "{name} ได้รับการติดตั้ง"
installedThemes: "ธีมที่ติดตั้ง"
builtinThemes: "ธีมในตัว"
alreadyInstalled: "ธีมนี้ได้รับการติดตั้งแล้ว"
invalid: "รูปแบบของธีมนี้ไม่ถูกต้องนะ"
make: "ทำธีม"
base: "ฐาน"
addConstant: "เพิ่มค่าคงที่"
constant: "ตัวแปร"
defaultValue: "ค่าเริ่มต้น"
color: "สี"
refProp: "อ้างอิงคุณสมบัติ"
refConst: "อ้างอิงค่าคงที่"
key: "คีย์"
func: "ฟังก์ชัน"
funcKind: "ประเภทฟังก์ชัน"
argument: "อากิวเม้นต์"
basedProp: "ทรัพย์สินอ้างอิง"
alpha: "ความทึบแสง"
darken: "มืดลง"
lighten: "สว่าง"
inputConstantName: "ป้อนชื่อสำหรับค่าคงที่นี้"
importInfo: "ถ้าหากต้องการป้อนโค้ดที่นี่ คุณยังสามารถนำเข้าไปยังโปรแกรมแก้ไขธีมได้"
deleteConstantConfirm: "คุณต้องการลบค่าคงที่ {const} หรือป่าว?"
keys:
accent: "เน้น"
bg: "ภาพพื้นหลัง"
fg: "ข้อความ"
focus: "โฟกัส"
indicator: "ตัวบ่งชี้"
panel: "แผงควบคุม"
shadow: "เงา"
header: "ส่วนหัว"
navBg: "พื้นหลังแถบด้านข้าง"
navFg: "ข้อความแถบด้านข้าง"
mention: "กล่าวถึง"
renote: "รีโน้ต"
divider: "ตัวแบ่ง"
_sfx:
note: "หมายเหตุ"
notification: "การเเจ้งเตือน"
chat: "แชท"
_widgets:
notifications: "การเเจ้งเตือน"
timeline: "ไทม์ไลน์"
activity: "กิจกรรม"
federation: "สหพันธ์"
jobQueue: "คิวงาน"
_cw:
show: "โหลดเพิ่มเติม"
_visibility:
home: "หน้าแรก"
followers: "ผู้ติดตาม"
_profile:
name: "ชื่อ"
username: "ชื่อผู้ใช้"
_exportOrImport:
followingList: "กำลังติดตาม"
muteList: "ปิดเสียง"
blockingList: "บล็อค"
userLists: "รายการ"
_charts:
federation: "สหพันธ์"
_timelines:
home: "หน้าแรก"
_pages:
blocks:
image: "รูปภาพ"
script:
categories:
list: "รายการ"
blocks:
_join:
arg1: "รายการ"
_randomPick:
arg1: "รายการ"
_dailyRandomPick:
arg1: "รายการ"
_seedRandomPick:
arg2: "รายการ"
_pick:
arg1: "รายการ"
_listLen:
arg1: "รายการ"
types:
array: "รายการ"
_notification:
youWereFollowed: "ได้ติดตามคุณ"
_types:
follow: "กำลังติดตาม"
mention: "กล่าวถึง"
renote: "รีโน้ต"
quote: "อ้างคำพูด"
reaction: "รีแอคชั่น"
_actions:
reply: "ตอบกลับ"
renote: "รีโน้ต"
_deck:
_columns:
notifications: "การเเจ้งเตือน"
tl: "ไทม์ไลน์"
antenna: "เสาอากาศ"
list: "รายการ"
mentions: "พูดถึง"