You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
calckey/locales/sv-SE.yml

322 lines
11 KiB
YAML

---
_lang_: "Svenska"
headlineMisskey: "Ett nätverk kopplat av noter"
introMisskey: "Välkommen! Misskey är en öppen och decentraliserad mikrobloggningstjänst.\nSkapa en \"not\" och dela dina tankar med alla runtomkring dig. 📡\nMed \"reaktioner\" kan du snabbt uttrycka dina känslor kring andras noter.👍\nLåt oss utforska en nya värld!🚀"
monthAndDay: "{day}/{month}"
search: "Sök"
notifications: "Notifikationer"
username: "Användarnamn"
password: "Lösenord"
forgotPassword: "Glömt lösenord"
fetchingAsApObject: "Hämtar från Fediversum"
ok: "OK"
gotIt: "Uppfattat!"
cancel: "Avbryt"
enterUsername: "Ange användarnamn"
renotedBy: "Omnoterad av {user}"
noNotes: "Inga noteringar"
noNotifications: "Inga aviseringar"
instance: "Instanser"
settings: "Inställningar"
basicSettings: "Basinställningar"
otherSettings: "Andra inställningar"
openInWindow: "Öppna i ett fönster"
profile: "Profil"
timeline: "Tidslinje"
noAccountDescription: "Användaren har inte skrivit en biografi än."
login: "Logga in"
loggingIn: "Loggar in"
logout: "Logga ut"
signup: "Registrera"
uploading: "Uppladdning sker..."
save: "Spara"
users: "Användare"
addUser: "Lägg till användare"
favorite: "Lägg till i favoriter"
favorites: "Favoriter"
unfavorite: "Avfavorisera"
favorited: "Tillagd i favoriter."
alreadyFavorited: "Redan tillagd i favoriter."
cantFavorite: "Gick inte att lägga till i favoriter."
pin: "Fäst till profil"
unpin: "Lossa från profil"
copyContent: "Kopiera innehåll"
copyLink: "Kopiera länk"
delete: "Radera"
deleteAndEdit: "Radera och ändra"
deleteAndEditConfirm: "Är du säker att du vill radera denna not och ändra den? Du kommer förlora alla reaktioner, omnoteringar och svar till den."
addToList: "Lägg till i lista"
sendMessage: "Skicka ett meddelande"
copyUsername: "Kopiera användarnamn"
searchUser: "Sök användare"
reply: "Svara"
loadMore: "Ladda mer"
showMore: "Visa mer"
youGotNewFollower: "följde dig"
receiveFollowRequest: "Följarförfrågan mottagen"
followRequestAccepted: "Följarförfrågan accepterad"
mention: "Nämn"
mentions: "Omnämningar"
directNotes: "Direktnoter"
importAndExport: "Importera / Exportera"
import: "Importera"
export: "Exportera"
files: "Filer"
download: "Nedladdning"
driveFileDeleteConfirm: "Är du säker att du vill radera filen \"{name}\"? Noter med denna fil bifogad kommer också raderas."
unfollowConfirm: "Är du säker att du vill avfölja {name}?"
exportRequested: "Du har begärt en export. Detta kan ta lite tid. Den kommer läggas till i din Drive när den blir klar."
importRequested: "Du har begärt en import. Detta kan ta lite tid."
lists: "Listor"
noLists: "Du har inga listor"
note: "Not"
notes: "Noter"
following: "Följer"
followers: "Följare"
followsYou: "Följer dig"
createList: "Skapa lista"
manageLists: "Hantera lista"
error: "Fel!"
somethingHappened: "Ett fel har uppstått"
retry: "Försök igen"
pageLoadError: "Det gick inte att ladda sidan."
pageLoadErrorDescription: "Detta händer oftast p.g.a. nätverksfel eller din webbläsarcache. Försök tömma din cache och testa sedan igen efter en liten stund."
serverIsDead: "Servern svarar inte. Vänta ett litet tag och försök igen."
youShouldUpgradeClient: "För att kunna se denna sida, vänligen ladda om sidan för att uppdatera din klient."
enterListName: "Skriv ett namn till listan"
privacy: "Integritet"
makeFollowManuallyApprove: "Följarförfrågningar kräver manuellt godkännande"
defaultNoteVisibility: "Standardsynlighet"
follow: "Följ"
followRequest: "Skicka följarförfrågan"
followRequests: "Följarförfrågningar"
unfollow: "Avfölj"
followRequestPending: "Följarförfrågning avvaktar för svar"
enterEmoji: "Skriv en emoji"
renote: "Omnotera"
unrenote: "Ta tillbaka omnotering"
renoted: "Omnoterad."
cantRenote: "Inlägget kunde inte bli omnoterat."
cantReRenote: "En omnotering kan inte bli omnoterad."
quote: "Citat"
pinnedNote: "Fästad not"
pinned: "Fäst till profil"
you: "Du"
clickToShow: "Klicka för att visa"
sensitive: "Känsligt innehåll"
add: "Lägg till"
reaction: "Reaktioner"
reactionSetting: "Reaktioner som ska visas i reaktionsväljaren"
reactionSettingDescription2: "Dra för att omordna, klicka för att radera, tryck \"+\" för att lägga till."
rememberNoteVisibility: "Komihåg notvisningsinställningar"
attachCancel: "Ta bort bilaga"
markAsSensitive: "Markera som känsligt innehåll"
unmarkAsSensitive: "Avmarkera som känsligt innehåll"
enterFileName: "Ange filnamn"
mute: "Tysta"
unmute: "Avtysta"
block: "Blockera"
unblock: "Avblockera"
suspend: "Suspendera"
unsuspend: "Ta bort suspenderingen"
blockConfirm: "Är du säker att du vill blockera kontot?"
unblockConfirm: "Är du säkert att du vill avblockera kontot?"
suspendConfirm: "Är du säker att du vill suspendera detta konto?"
unsuspendConfirm: "Är du säker att du vill avsuspendera detta konto?"
selectList: "Välj lista"
selectAntenna: "Välj en antenn"
selectWidget: "Välj en widget"
editWidgets: "Redigera widgets"
editWidgetsExit: "Avsluta redigering"
customEmojis: "Anpassa emoji"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emoji"
emojiName: "Emoji namn"
emojiUrl: "Emoji länk"
addEmoji: "Lägg till emoji"
settingGuide: "Rekommenderade inställningar"
cacheRemoteFiles: "Spara externa filer till cachen"
cacheRemoteFilesDescription: "När denna inställning är avstängd kommer externa filer laddas direkt från den externa instansen. Genom att stänga av detta kommer lagringsutrymme minska i användning men kommer öka datatrafiken eftersom miniatyrer inte kommer genereras."
flagAsBot: "Markera konto som bot"
flagAsBotDescription: "Aktivera det här alternativet om kontot är kontrollerat av ett program. Om aktiverat kommer den fungera som en flagga för andra utvecklare för att hindra ändlösa kedjor med andra bottar. Det kommer också få Misskeys interna system att hantera kontot som en bot."
flagAsCat: "Markera konto som katt"
flagAsCatDescription: "Aktivera denna inställning för att markera kontot som en katt."
flagShowTimelineReplies: "Visa svar i tidslinje"
flagShowTimelineRepliesDescription: "Visar användarsvar till andra användares noter i tidslinjen om påslagen."
autoAcceptFollowed: "Godkänn följarförfrågningar från användare du följer automatiskt"
addAccount: "Lägg till konto"
loginFailed: "Inloggningen misslyckades"
showOnRemote: "Se på extern instans"
general: "Allmänt"
wallpaper: "Bakgrundsbild"
setWallpaper: "Välj bakgrund"
removeWallpaper: "Ta bort bakgrund"
searchWith: "Sök: {q}"
youHaveNoLists: "Du har inga listor"
followConfirm: "Är du säker att du vill följa {name}?"
proxyAccount: "Proxykonto"
proxyAccountDescription: "Ett proxykonto är ett konto som agerar som en extern följare för användare under vissa villkor. Till exempel, när en användare lägger till en extern användare till en lista så kommer den externa användarens aktivitet inte levireras till instansen om ingen lokal användare följer det kontot, så proxykontot används istället."
host: "Värd"
selectUser: "Välj användare"
recipient: "Mottagare"
annotation: "Kommentarer"
federation: "Federation"
instances: "Instanser"
registeredAt: "Registrerad på"
latestRequestSentAt: "Senaste förfrågan skickad"
latestRequestReceivedAt: "Senaste begäran mottagen"
latestStatus: "Senaste status"
storageUsage: "Använt lagringsutrymme"
charts: "Diagram"
perHour: "Per timme"
perDay: "Per dag"
stopActivityDelivery: "Sluta skicka aktiviteter"
blockThisInstance: "Blockera instans"
operations: "Operationer"
software: "Mjukvara"
version: "Version"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} fil(er)"
monitor: "Övervakning"
jobQueue: "Jobbkö"
cpuAndMemory: "CPU och minne"
network: "Nätverk"
disk: "Disk"
instanceInfo: "Instansinformation"
statistics: "Statistik"
clearQueue: "Rensa kö"
clearQueueConfirmTitle: "Är du säker att du vill rensa kön?"
clearQueueConfirmText: "Om någon not är olevererad i kön kommer den inte federeras. Vanligtvis behövs inte denna handling."
clearCachedFiles: "Rensa cache"
clearCachedFilesConfirm: "Är du säker att du vill radera alla cachade externa filer?"
blockedInstances: "Blockerade instanser"
blockedInstancesDescription: "Lista adressnamn av instanser som du vill blockera. Listade instanser kommer inte längre kommunicera med denna instans."
muteAndBlock: "Tystningar och blockeringar"
mutedUsers: "Tystade användare"
blockedUsers: "Blockerade användare"
noUsers: "Det finns inga användare"
editProfile: "Redigera profil"
noteDeleteConfirm: "Är du säker på att du vill ta bort denna not?"
pinLimitExceeded: "Du kan inte fästa fler noter"
intro: "Misskey har installerats! Vänligen skapa en adminanvändare."
done: "Klar"
processing: "Bearbetar..."
preview: "Förhandsvisning"
default: "Standard"
defaultValueIs: "Standard: {value}"
noCustomEmojis: "Det finns ingen emoji"
noJobs: "Det finns inga jobb"
federating: "Federerar"
blocked: "Blockerad"
suspended: "Suspenderad"
all: "Allt"
subscribing: "Prenumererar"
publishing: "Publiceras"
notResponding: "Svarar inte"
instanceFollowing: "Följer på instans"
instanceFollowers: "Följare av instans"
instanceUsers: "Användare av denna instans"
changePassword: "Ändra lösenord"
security: "Säkerhet"
retypedNotMatch: "Inmatningen matchar inte"
currentPassword: "Nuvarande lösenord"
newPassword: "Nytt lösenord"
newPasswordRetype: "Bekräfta lösenord"
attachFile: "Bifoga filer"
more: "Mer!"
featured: "Utvalda"
usernameOrUserId: "Användarnamn eller användar-id"
noSuchUser: "Kan inte hitta användaren"
lookup: "Sökning"
announcements: "Nyheter"
imageUrl: "Bild-URL"
remove: "Radera"
removed: "Borttaget"
removeAreYouSure: "Är du säker att du vill radera \"{x}\"?"
deleteAreYouSure: "Är du säker att du vill radera \"{x}\"?"
resetAreYouSure: "Vill du återställa?"
saved: "Sparad"
messaging: "Chatt"
upload: "Ladda upp"
keepOriginalUploading: "Behåll originalbild"
nsfw: "Känsligt innehåll"
pinnedNotes: "Fästad not"
userList: "Listor"
smtpHost: "Värd"
smtpUser: "Användarnamn"
smtpPass: "Lösenord"
clearCache: "Rensa cache"
user: "Användare"
searchByGoogle: "Sök"
file: "Filer"
_email:
_follow:
title: "följde dig"
_mfm:
mention: "Nämn"
quote: "Citat"
emoji: "Anpassa emoji"
search: "Sök"
_theme:
keys:
mention: "Nämn"
renote: "Omnotera"
_sfx:
note: "Noter"
notification: "Notifikationer"
chat: "Chatt"
_widgets:
notifications: "Notifikationer"
timeline: "Tidslinje"
federation: "Federation"
jobQueue: "Jobbkö"
_cw:
show: "Ladda mer"
_visibility:
followers: "Följare"
_profile:
username: "Användarnamn"
_exportOrImport:
followingList: "Följer"
muteList: "Tysta"
blockingList: "Blockera"
userLists: "Listor"
_charts:
federation: "Federation"
_pages:
script:
categories:
list: "Listor"
blocks:
_join:
arg1: "Listor"
_randomPick:
arg1: "Listor"
_dailyRandomPick:
arg1: "Listor"
_seedRandomPick:
arg2: "Listor"
_pick:
arg1: "Listor"
_listLen:
arg1: "Listor"
types:
array: "Listor"
_notification:
youWereFollowed: "följde dig"
_types:
follow: "Följer"
mention: "Nämn"
renote: "Omnotera"
quote: "Citat"
reaction: "Reaktioner"
_actions:
reply: "Svara"
renote: "Omnotera"
_deck:
_columns:
notifications: "Notifikationer"
tl: "Tidslinje"
list: "Listor"
mentions: "Omnämningar"