You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
calckey/locales/cs-CZ.yml

931 lines
28 KiB
YAML

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

---
_lang_: "Čeština"
headlineMisskey: "Síť propojená poznámkami"
introMisskey: "Vítejte! Misskey je otevřený a decentralizovaný microblogový servis.\n\"Poznámkami\" můžete sdílet co se zrovna děje se všemi ve Vašem okolí. 📡\nPomocí \"reakcí\" můžete sdílet své názory a pocity na ostatní poznámky. 👍\nPojďte objevovat nový svět! 🚀"
monthAndDay: "{day}. {month}."
search: "Vyhledávání"
notifications: "Oznámení"
username: "Uživatelské jméno"
password: "Heslo"
forgotPassword: "Zapomenuté heslo"
fetchingAsApObject: "Načítám data z Fediversu"
ok: "Potvrdit"
gotIt: "Rozumím!"
cancel: "Zrušit"
enterUsername: "Zadej uživatelské jméno"
renotedBy: "{user} přeposla/a"
noNotes: "Žádné poznámky"
noNotifications: "Žádná oznámení"
instance: "Instance"
settings: "Nastavení"
basicSettings: "Obecná nastavení"
otherSettings: "Rozšířená nastavení"
openInWindow: "Otevřít v novém okně"
profile: "Váš profil"
timeline: "Časová osa"
noAccountDescription: "Tento uživatel zatím nenapsal svou biografii."
login: "Přihlásit se"
loggingIn: "Probíhá přihlašování"
logout: "Odhlásit"
signup: "Registrace"
uploading: "Nahrávám"
save: "Uložit"
users: "Uživatelé"
addUser: "Přidat uživatele"
favorite: "Oblíbené"
favorites: "Oblíbené"
unfavorite: "Odebrat z oblízených"
favorited: "Přidáno do oblíbených"
alreadyFavorited: "Už je mezi oblíbenými"
cantFavorite: "Nepodařilo se přidat mezi oblíbené."
pin: "Připnout"
unpin: "Odepnout"
copyContent: "Zkopírovat obsah"
copyLink: "Kopírovat odkaz"
delete: "Smazat"
deleteAndEdit: "Smazat a upravit"
deleteAndEditConfirm: "Jste si jistí že chcete smazat tuto poznámku a editovat ji? Ztratíte tím všechny reakce, sdílení a odpovědi na ni."
addToList: "Přidat do seznamu"
sendMessage: "Odeslat zprávu"
copyUsername: "Kopírovat uživatelské jméno"
searchUser: "Vyhledat uživatele"
reply: "Odpovědět"
loadMore: "Zobrazit více"
showMore: "Zobrazit více"
showLess: "Zavřít"
youGotNewFollower: "Máte nového následovníka"
receiveFollowRequest: "Žádost o sledování přijata"
followRequestAccepted: "Žádost o sledování přijata"
mention: "Zmínění"
mentions: "Zmínění"
importAndExport: "Import a export"
import: "Importovat"
export: "Exportovat"
files: "Soubor(ů)"
download: "Stáhnout"
driveFileDeleteConfirm: "Opravdu chcete smazat soubor \"{name}\"? Poznámky, ke kterým je tento soubor připojen, budou také smazány."
unfollowConfirm: "Jste si jisti že už nechcete sledovat {name}?"
exportRequested: "Požádali jste o export. To může chvíli trvat. Přidáme ho na váš Disk až bude dokončen."
importRequested: "Požádali jste o export. To může chvilku trvat."
lists: "Seznamy"
noLists: "Nemáte žádné seznamy"
note: "Poznámka"
notes: "Poznámky"
following: "Sledovaní"
followers: "Sledující"
followsYou: "Sledují vás"
createList: "Vytvořit seznam"
manageLists: "Spravovat seznam"
error: "Chyba"
somethingHappened: "Jejda. Něco se nepovedlo."
retry: "Opakovat"
pageLoadError: "Nepodařilo se načíst stránku"
serverIsDead: "Server neodpovídá. Počkejte chvíli a zkuste to znovu."
youShouldUpgradeClient: "Pro zobrazení této stránky obnovte stránku pro aktualizaci klienta."
enterListName: "Jméno seznamu"
privacy: "Soukromí"
makeFollowManuallyApprove: "Žádosti o sledování vyžadují potvrzení"
defaultNoteVisibility: "Výchozí viditelnost"
follow: "Sledovaní"
followRequest: "Odeslat žádost o sledování"
followRequests: "Žádosti o sledování"
unfollow: "Přestat sledovat"
followRequestPending: "Čekající žádosti o sledování"
enterEmoji: "Vložte emoji"
renote: "Přeposlat"
unrenote: "Zrušit přeposlání"
renoted: "Přeposláno"
cantRenote: "Tento příspěvek nelze přeposlat."
cantReRenote: "Odpověď nemůže být odstraněna."
quote: "Citovat"
pinnedNote: "Připnutá poznámka"
pinned: "Připnout"
you: "Vy"
clickToShow: "Klikněte pro zobrazení"
sensitive: "NSFW"
add: "Přidat"
reaction: "Reakce"
reactionSettingDescription2: "Přetažením změníte pořadí, kliknutím smažete, zmáčkněte \"+\" k přidání"
rememberNoteVisibility: "Zapamatovat nastavení zobrazení poznámky"
attachCancel: "Odstranit přílohu"
markAsSensitive: "Označit jako NSFW"
unmarkAsSensitive: "Odznačit jako NSFW"
enterFileName: "Zadejte název souboru"
mute: "Ztlumit"
unmute: "Odmlčet"
block: "Zablokovat"
unblock: "Odblokovat"
suspend: "Zmrazit"
unsuspend: "Odmrazit"
blockConfirm: "Jste si jistí že chcete zablokovat tento účet?"
unblockConfirm: "Jste si jistí že chcete odblokovat tento účet?"
suspendConfirm: "Jste si jistí že chcete suspendovat tenhle účet?"
unsuspendConfirm: "Jste si jistí že chcete obnovit tenhle účet?"
selectList: "Vybrat seznam"
selectAntenna: "Vyberte Anténu"
selectWidget: "Zvolte widget"
editWidgets: "Upravit widget"
editWidgetsExit: "Hotovo"
customEmojis: "Vlastní emoji"
emoji: "Emoji"
emojis: "Emoji"
emojiName: "Jméno emoji"
emojiUrl: "URL obrázku"
addEmoji: "Přidat emoji"
settingGuide: "Doporučené nastavení"
cacheRemoteFiles: "Ukládání vzdálených souborů do mezipaměti"
cacheRemoteFilesDescription: "Zakázání tohoto nastavení způsobí, že vzdálené soubory budou odkazovány přímo, místo aby byly ukládány do mezipaměti. Tím se ušetří úložiště na serveru, ale zvýší se provoz, protože se negenerují miniatury."
flagAsBot: "Tento účet je bot"
flagAsBotDescription: "Pokud je tento účet kontrolován programem zaškrtněte tuto možnost. To označí tento účet jako bot pro ostatní vývojáře a zabrání tak nekonečným interakcím s ostatními boty a upraví Misskey systém aby se choval k tomuhle účtu jako bot."
flagAsCat: "Tenhle účet je kočka"
flagAsCatDescription: "Vyberte tuto možnost aby tento účet byl označen jako kočka."
flagShowTimelineReplies: "Zobrazovat odpovědi na časové ose"
flagShowTimelineRepliesDescription: "Je-li zapnuto, zobrazí odpovědi uživatelů na poznámky jiných uživatelů na vaší časové ose."
autoAcceptFollowed: "Automaticky akceptovat následování od účtů které sledujete"
addAccount: "Přidat účet"
loginFailed: "Přihlášení se nezdařilo."
showOnRemote: "Více na původním profilu"
general: "Obecně"
wallpaper: "Obrázek na pozadí"
setWallpaper: "Nastavení obrázku na pozadí"
removeWallpaper: "Odstranit pozadí"
searchWith: "Hledat: {q}"
youHaveNoLists: "Nemáte žádné seznamy"
followConfirm: "Jste si jisti, že chcete sledovat {name}?"
proxyAccount: "Proxy účet"
proxyAccountDescription: "Proxy účet je účet, který za určitých podmínek sleduje uživatele na dálku vaším jménem. Například když uživatel zařadí vzdáleného uživatele do seznamu, pokud nikdo nesleduje uživatele na seznamu, aktivita nebude doručena instanci, takže místo toho bude uživatele sledovat účet proxy."
host: "Hostitel"
selectUser: "Vyberte uživatele"
recipient: "Pro"
annotation: "Komentáře"
federation: "Federace"
instances: "Instance"
registeredAt: "Registrován"
latestRequestSentAt: "Poslední požadavek poslán"
latestRequestReceivedAt: "Poslední požadavek přijat"
latestStatus: "Poslední status"
storageUsage: "Využití úložiště"
charts: "Grafy"
perHour: "za hodinu"
perDay: "za den"
stopActivityDelivery: "Přestat zasílat aktivitu"
blockThisInstance: "Blokovat tuto instanci"
operations: "Operace"
software: "Software"
version: "Verze"
metadata: "Metadata"
withNFiles: "{n} soubor(ů)"
monitor: "Monitorovat"
jobQueue: "Fronta úloh"
cpuAndMemory: "CPU a paměť"
network: "Síť"
disk: "Disk"
instanceInfo: "Informace o instanci"
statistics: "Statistiky"
clearQueue: "Vyčistit frontu"
clearQueueConfirmTitle: "Jste si jisti že zrušit všechny úlohy ve frontě?"
clearCachedFiles: "Vyprázdnit mezipaměť"
blockedInstances: "Blokované instance"
noUsers: "Žádní uživatelé"
editProfile: "Upravit můj profil"
pinLimitExceeded: "Nemůžete připnout další poznámky."
intro: "Instalace Misskey byla dokončena! Prosím vytvořte admina."
done: "Hotovo"
processing: "Zpracovávám"
preview: "Náhled"
default: "Výchozí"
noCustomEmojis: "Bez Emoji"
blocked: "Blokováno"
suspended: "Suspendováno"
all: "Vše"
subscribing: "Odebíráte"
publishing: "Publikuji"
notResponding: "Neodpovídá"
instanceFollowing: "Následovníci na instanci"
instanceFollowers: "Následovníci na instanci"
instanceUsers: "Uživatelé této instance"
changePassword: "Změnit heslo"
security: "Zabezpečení"
retypedNotMatch: "Zadané údaje se neshodují."
currentPassword: "Současné heslo"
newPassword: "Nové heslo"
newPasswordRetype: "Nové heslo (znovu)"
attachFile: "Přiložit soubor"
more: "Více!"
featured: "Oblíbené poznámky"
usernameOrUserId: "Uživatelské jméno nebo uživatelské id"
noSuchUser: "Uživatel nebyl nalezen"
announcements: "Oznámení"
imageUrl: "URL obrázku"
remove: "Smazat"
removed: "Smazáno"
removeAreYouSure: "Jste si jistí že chcete smazat \"{x}\"?"
deleteAreYouSure: "Jste si jistí že chcete smazat \"{x}\"?"
resetAreYouSure: "Opravdu resetovat?"
saved: "Uloženo"
messaging: "Zprávy"
upload: "Nahrát soubory"
fromDrive: "Z disku"
fromUrl: "Z URL"
uploadFromUrl: "Nahrát z URL adresy"
uploadFromUrlDescription: "URL adresa souboru, který chcete nahrát"
uploadFromUrlMayTakeTime: "Může trvat nějakou dobu, dokud nebude dokončeno nahrávání."
explore: "Objevovat"
messageRead: "Přečtené"
noMoreHistory: "To je vše"
startMessaging: "Zahájit chat"
nUsersRead: "přečteno {n} uživateli"
agreeTo: "Souhlasím s {0}"
tos: "Podmínky užívání"
start: "Začít"
home: "Domů"
remoteUserCaution: "Tyto informace nemusí být aktuální jelikož uživatel je ze vzdálené instance."
activity: "Aktivita"
images: "Obrázky"
birthday: "Datum narození"
yearsOld: "{age} let"
registeredDate: "Datum registrace"
location: "Lokace"
theme: "Vzhled"
themeForLightMode: "Vzhled pro použití ve světlém režimu"
themeForDarkMode: "Vzhled k použití v tmavém režimu"
light: "Světlý"
dark: "Tmavý"
lightThemes: "Světlý vzhled"
darkThemes: "Tmavý vzhled"
syncDeviceDarkMode: "Synchronizovat tmavý vzhled s nastavením Vašeho systému"
drive: "Úložiště"
fileName: "Název souboru"
selectFile: "Vybrat soubor"
selectFiles: "Vybrat soubory"
selectFolder: "Vyberte složku"
selectFolders: "Vyberte složky"
renameFile: "Přejmenovat soubor"
folderName: "Název složky"
createFolder: "Vytvořit složku"
renameFolder: "Přejmenovat složku"
deleteFolder: "Odstranit složku"
addFile: "Přidat soubor"
emptyFolder: "Tato složka je prázdná"
unableToDelete: "Nelze smazat"
inputNewFileName: "Zadejte nový název"
inputNewFolderName: "Zadejte název nové složky"
copyUrl: "Kopírovat URL"
rename: "Přejmenovat"
avatar: "Avatar"
banner: "Baner"
nsfw: "NSFW"
disconnectedFromServer: "Spojení bylo přerušeno"
reload: "Aktualizovat"
doNothing: "Ignorovat"
watch: "Sledovat"
unwatch: "Přestat sledovat"
accept: "Souhlasím"
reject: "Odmítnout"
normal: "Normální"
instanceName: "Název instance"
instanceDescription: "Popis instance"
maintainerName: "Správce"
maintainerEmail: "E-mailová adresa správce"
tosUrl: "URL pro smluvní podmínky"
thisYear: "Tento rok"
thisMonth: "Tento měsíc"
today: "Dnes"
dayX: "{day}"
monthX: "{month}"
yearX: "{year}"
pages: "Stránky"
integration: "Integrace"
connectService: "Připojit"
disconnectService: "Odpojit"
enableLocalTimeline: "Povolit lokální čas"
enableGlobalTimeline: "Povolit globální čas"
registration: "Registrace"
enableRegistration: "Povolit registraci novým uživatelům"
invite: "Pozvat"
inMb: "V megabajtech"
iconUrl: "Favicon URL"
bannerUrl: "Baner URL"
backgroundImageUrl: "Adresa URL obrázku pozadí"
basicInfo: "Základní informace"
pinnedUsers: "Připnutí uživatelé"
pinnedNotes: "Připnutá poznámka"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "Aktivovat hCaptchu"
hcaptchaSiteKey: "Klíč stránky"
hcaptchaSecretKey: "Tajný Klíč (Secret Key)"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "Zapnout ReCAPTCHu"
recaptchaSiteKey: "Klíč stránky"
recaptchaSecretKey: "Tajný Klíč (Secret Key)"
antennas: "Antény"
manageAntennas: "Spravovat Antény"
name: "Jméno"
antennaSource: "Zdroj Antény"
enableServiceworker: "Povolit ServiceWorker"
caseSensitive: "Rozlišuje malá a velká písmena"
connectedTo: "Následující účty jsou připojeny"
notesAndReplies: "Poznámky a odpovědi"
withFiles: "Včetně souborů"
popularUsers: "Populární uživatelé"
recentlyUpdatedUsers: "Nedávno aktívni uživatelé"
popularTags: "Populární tagy"
userList: "Seznamy"
about: "Informace"
aboutMisskey: "O Misskey"
administrator: "Administrátor"
token: "Token"
twoStepAuthentication: "Dvoufaktorová autentikace"
moderator: "Moderátor"
nUsersMentioned: "{n} uživatelů zmínilo"
securityKey: "Bezpečnostní klíč"
securityKeyName: "Název klíče"
registerSecurityKey: "Registrovat bezpečnostní klíč"
lastUsed: "Naposledy použito"
unregister: "Odstranit"
resetPassword: "Resetovat heslo"
newPasswordIs: "Nové heslo je \"{password}\""
reduceUiAnimation: "Snížit UI animace"
share: "Sdílet"
notFound: "Nenalezeno"
notFoundDescription: "Nebyla nalezená žádná stránka korespondující se zadanou URL."
uploadFolder: "Výchozí lokace pro upload"
cacheClear: "Vymazat cache"
markAsReadAllNotifications: "Označit všechna oznámení za přečtená"
markAsReadAllUnreadNotes: "Označit všechny příspěvky za přečtené"
markAsReadAllTalkMessages: "Označit všechny zprávy za přečtené"
help: "Nápověda"
inputMessageHere: "Sem zadejte zprávu"
close: "Zavřít"
group: "Skupina"
groups: "Skupiny"
createGroup: "Vytvořit skupinu"
ownedGroups: "Vlastněné skupiny"
joinedGroups: "Členství ve skupinách"
invites: "Pozvat"
groupName: "Název skupiny"
members: "Členové"
transfer: "Převod"
title: "Titulek"
text: "Text"
enable: "Povolit"
next: "Další"
retype: "Zadejte znovu"
noteOf: "{user} poznámky"
inviteToGroup: "Pozvat do skupiny"
quoteAttached: "Citace"
quoteQuestion: "Přiložit jako citaci?"
noMessagesYet: "Zatím tu nejsou žádné zprávy"
newMessageExists: "Máte novou zprávu"
onlyOneFileCanBeAttached: "Ke zprávě můžete přiložit jenom jeden soubor"
signinRequired: "Přihlašte se, prosím"
invitations: "Pozvat"
invitationCode: "Kód pozvánky"
checking: "Ověřuji"
available: "K dispozici"
unavailable: "Není k dispozici"
usernameInvalidFormat: "Písmena, čísla a _ jsou povolená."
tooShort: "Příliš krátké"
tooLong: "Příliš dlouhé"
weakPassword: "Slabé heslo"
normalPassword: "Dobré heslo"
strongPassword: "Silné heslo"
passwordMatched: "Hesla se schodují"
passwordNotMatched: "Hesla se neschodují"
signinWith: "Přihlásit se s {x}"
signinFailed: "Nelze se přihlásit. Zkontrolujte prosím své uživatelské jméno a heslo."
tapSecurityKey: "Ťukněte na bezpečnostní klíč"
or: "Nebo"
language: "Jazyk"
uiLanguage: "Jazyk uživatelského rozhraní"
groupInvited: "Pozvat do skupiny"
aboutX: "O {x}"
useOsNativeEmojis: "Použití nativních emoji operačního systému"
youHaveNoGroups: "Nemáte žádné skupiny"
joinOrCreateGroup: "Můžete požádat o pozvání do stávající skupiny nebo vytvořit novou."
noHistory: "Žádná historie"
signinHistory: "Historie přihlášení"
category: "Kategorie"
tags: "Štítky"
createAccount: "Vytvořit účet"
existingAccount: "Existující účet"
regenerate: "Obnovit"
fontSize: "Velikost písma"
openImageInNewTab: "Otevřít obrázek v novém panelu"
dashboard: "Přehled"
local: "Lokální"
remote: "Vzdálené"
total: "Celkem"
weekOverWeekChanges: "Týdně"
dayOverDayChanges: "Denně"
appearance: "Vzhled"
clientSettings: "Nastavení klienta"
accountSettings: "Nastavení účtu"
promotion: "Propagace"
promote: "Propagovat"
numberOfDays: "Počet dní"
objectStorageBaseUrl: "Base URL"
objectStorageBucket: "Bucket"
objectStoragePrefix: "Předpona"
objectStorageEndpoint: "Endpoint"
objectStorageRegion: "Región"
objectStorageUseSSL: "Použít SSL"
deleteAll: "Smazat vše"
showFixedPostForm: "Zobrazit formulář pro nové příspěvky nad časovou osou"
listen: "Poslouchat"
showInPage: "Zobrazit na stránce"
popout: "Pop-out"
volume: "Hlasitost"
masterVolume: "Celková hlasitost"
details: "Detaily"
chooseEmoji: "Vybrat emotikon"
unableToProcess: "Operace nebyla dokončena."
recentUsed: "Naposledy použité"
install: "Nainstalovat"
uninstall: "Odinstalovat"
installedApps: "Autorizované aplikace"
nothing: "Nic nebylo nalezeno"
lastUsedDate: "Poslední použití"
state: "Stav"
sort: "Seřadit"
ascendingOrder: "Vzestupně"
descendingOrder: "Sestupně"
scratchpad: "Zápisník"
output: "Výstup"
script: "Skript"
updateRemoteUser: "Aktualizovat informace o vzdáleném účtu"
deleteAllFiles: "Smazat všechny soubory"
deleteAllFilesConfirm: "Jste si jistí že chcete smazat všechny soubory?"
userSuspended: "Tomuto uživateli byl pozastaven účet."
menu: "Menu"
divider: "Dělící čára"
addItem: "Přidat položku"
relays: "Relay"
addRelay: "Přidat Relay"
inboxUrl: "Inbox URL"
deletedNote: "Odstraněné příspěvky"
invisibleNote: "Skryté příspěvky"
description: "Popis"
author: "Autor"
manage: "Administrace"
width: "Šířka"
height: "Výška"
large: "Velké"
medium: "Střední"
small: "Malé"
generateAccessToken: "Vygenerovat přístupový token"
permission: "Oprávnění"
enableAll: "Povolit vše"
disableAll: "Vypnout vše"
notificationType: "Typy oznámení"
edit: "Upravit"
emailServer: "Mailový server"
enableEmail: "Zapnout email dystribuci"
email: "Email"
emailAddress: "Emailová adresa"
smtpConfig: "Konfigurace SMTP serveru"
smtpHost: "Hostitel"
smtpPort: "Port"
smtpUser: "Uživatelské jméno"
smtpPass: "Heslo"
smtpSecureInfo: "Toto vypněte pokud používáte STARTTLS"
testEmail: "Otestovat doručení emailů"
makeActive: "Aktivovat"
display: "Zobrazit"
copy: "Kopírovat"
metrics: "Metriky"
overview: "Shrnutí"
logs: "Logy"
delayed: "Prodleva"
database: "Databáze"
channel: "Kanály"
create: "Vytvořit"
notificationSetting: "Nastavení oznámení"
useGlobalSetting: "Použít globální nastavení"
other: "Ostatní"
fileIdOrUrl: "ID nebo URL souboru"
behavior: "Chování"
sample: "Ukázka"
send: "Odeslat"
openInNewTab: "Otevřít v nové kartě"
random: "Náhodně"
system: "Systém"
desktop: "Plocha"
clip: "Oříznout"
createNew: "Vytvořit nový"
optional: "Volitelné"
yes: "Ano"
no: "Ne"
notSet: "Není nastaveno"
emailVerified: "Váš e-mail byl ověřen"
contact: "Kontakt"
useSystemFont: "Použít výchozí font systému"
clips: "Oříznout"
experimentalFeatures: "Experimentální funkce"
developer: "Vývojář"
duplicate: "Duplikovat"
left: "Vlevo"
center: "Uprostřed"
wide: "Široké"
narrow: "Úzké"
clearCache: "Vyprázdnit mezipaměť"
nUsers: "{n} užívatelů"
nNotes: "{n} poznámek"
myTheme: "Moje vzhledy"
backgroundColor: "Pozadí"
accentColor: "Akcent"
textColor: "Barva textu"
saveAs: "Uložit jako…"
advanced: "Pokročilé"
value: "Hodnota"
createdAt: "Vytvořeno"
updatedAt: "Upraveno"
saveConfirm: "Uložit změny?"
deleteConfirm: "Opravdu smazat?"
invalidValue: "Neplatná hodnota."
registry: "Registr"
info: "Informace"
unknown: "Neznámý"
onlineStatus: "Online status"
hideOnlineStatus: "Skrýt Váš online status"
hideOnlineStatusDescription: "Skrytí vašeho online stavu může snížit funkcionalitu některých funkcí, například vyhledávání."
online: "Online"
active: "Aktivní"
offline: "Offline"
notRecommended: "Nedoporučuje se"
botProtection: "Bot ochrana"
instanceBlocking: "Blokované instance"
selectAccount: "Vybrat účet"
switchAccount: "Přepnout účet"
enabled: "Zapnuto"
disabled: "Vypnuto"
quickAction: "Rychlé akce"
user: "Uživatelé"
administration: "Administrace"
accounts: "Účty"
switch: "Přepnout"
configure: "Nastavit"
gallery: "Galerie"
recentPosts: "Poslední příspěvky"
ads: "Reklamy"
memo: "Memo"
priority: "Priorita"
high: "Vysoká"
middle: "Střední"
low: "Nízká"
emailNotConfiguredWarning: "E-mailová adresa není nastavena."
ratio: "Poměr"
global: "Globální"
sent: "Odeslat"
hashtags: "Hashtagy"
troubleshooting: "Poradce při potížích"
whatIsNew: "Zobrazit změny"
translate: "Přeložit"
hide: "Skrýt"
smartphone: "Telefon"
tablet: "Tablet"
auto: "Auto"
size: "Velikost"
numberOfColumn: "Počet sloupců"
searchByGoogle: "Vyhledávání"
indefinitely: "Navždy"
tenMinutes: "10 minut"
oneHour: "1 hodina"
oneDay: "1 den"
oneWeek: "1 týden"
reflectMayTakeTime: "Může trvat nějakou dobu, než se projeví změny."
cropImage: "Oříznout obrázek"
file: "Soubor(ů)"
recentNHours: "Posledních {n} hodin"
recentNDays: "Posledních {n} dnů"
recommended: "Doporučeno"
deleteAccount: "Odstranit účet"
document: "Dokumentace"
logoutConfirm: "Opravdu se chcete odhlásit?"
pleaseSelect: "Vybrat možnost"
reverse: "Otočit"
colored: "Barevné"
type: "Typ"
speed: "Rychlost"
slow: "Pomalá"
fast: "Rychlá"
account: "Účty"
_ad:
back: "Zpět"
_gallery:
my: "Moje galerie"
_email:
_follow:
title: "Máte nového následovníka"
_plugin:
install: "Instalovat plugin"
manage: "Správce pluginů"
_preferencesBackups:
list: "Vytvořit backup"
loadFile: "Načíst ze souboru"
save: "Uložit změny"
_registry:
scope: "Rozsah"
key: "Klíč"
keys: "Klíče"
domain: "Doména"
createKey: "Vytvořit klíč"
_aboutMisskey:
allContributors: "Všichni přispěvatelé"
source: "Zdrojový kód"
_mfm:
mention: "Zmínění"
hashtag: "Hashtag"
link: "Odkaz"
bold: "Tučně"
quote: "Citovat"
emoji: "Vlastní emoji"
search: "Vyhledávání"
flip: "Otočit"
tada: "Animace (tadá)"
blur: "Rozmazání"
font: "Font"
rainbow: "Duha"
_channel:
featured: "Trendy"
_menuDisplay:
top: "Nahoru"
hide: "Skrýt"
_theme:
install: "Nainstalovat vzhled"
manage: "Správa vzhledů"
code: "Kód vzhledu"
description: "Popis"
installedThemes: "Nainstalované vzhledy"
constant: "Konstanta"
defaultValue: "Výchozí hodnota"
color: "Barva"
key: "Klíč"
func: "Funkce "
keys:
shadow: "Stín"
header: "Nadpis"
link: "Odkaz"
hashtag: "Hashtag"
mention: "Zmínění"
renote: "Přeposlat"
divider: "Dělící čára"
_sfx:
note: "Poznámky"
notification: "Oznámení"
chat: "Zprávy"
_ago:
future: "Budoucí"
justNow: "Teď"
_time:
second: "Sekund"
minute: "Minut"
hour: "Hodin"
_2fa:
registerDevice: "Přidat zařízení"
registerKey: "Přidat bezpečnostní klíč"
_weekday:
sunday: "Neděle"
monday: "Pondělí"
tuesday: "Úterý"
wednesday: "Středa"
thursday: "Čtvrtek"
friday: "Pátek"
saturday: "Sobota"
_widgets:
notifications: "Oznámení"
timeline: "Časová osa"
calendar: "Kalendář"
trends: "Trendy"
clock: "Hodiny"
rss: "RSS čtečka"
activity: "Aktivita"
photos: "Fotky"
digitalClock: "Digitální hodiny"
federation: "Federace"
slideshow: "Prezentace"
button: "Tlačítko"
onlineUsers: "Online uživatelé"
jobQueue: "Fronta úloh"
aiscript: "AiScript conzole"
aichan: "Ai"
_cw:
hide: "Skrýt"
show: "Zobrazit více"
_poll:
noMore: "Více už přidat nemůžete"
infinite: "Nikdy"
deadlineDate: "Datum ukončení"
deadlineTime: "Hodin"
duration: "Trvání"
_visibility:
home: "Domů"
followers: "Sledující"
_postForm:
_placeholders:
f: "Čekám, až něco napíšete..."
_profile:
name: "Jméno"
username: "Uživatelské jméno"
description: "O mně"
youCanIncludeHashtags: "V popisku o Vás můžete použít i hastagy."
metadata: "Doplňující informace"
metadataContent: "Obsah"
_exportOrImport:
allNotes: "Všechny poznámky"
followingList: "Sledovaní"
muteList: "Ztlumit"
blockingList: "Zablokovat"
userLists: "Seznamy"
_charts:
federation: "Federace"
apRequest: "Požadavek"
usersTotal: "Celkem uživatelů"
activeUsers: "Aktivní uživatelé"
notesTotal: "Celkový počet poznámek"
_timelines:
home: "Domů"
global: "Globální"
_pages:
newPage: "Vytvořit novou stránku"
editPage: "Upravit stránku"
created: "Stránka byla úspěšně vytvořena"
updated: "Stránka byla úspěšně aktualizována"
deleted: "Stránka byla úspěšně smazána"
pageSetting: "Nastavení stránky"
invalidNameText: "Ujistěte se že jméno stránky je vyplněno"
contents: "Obsah"
fontSerif: "Serif"
fontSansSerif: "Sans Serif"
chooseBlock: "Přidat blok"
selectType: "Vyberte typ"
contentBlocks: "Obsah"
inputBlocks: "Vstup"
specialBlocks: "Speciální"
blocks:
text: "Text"
textarea: "Textové pole"
section: "Sekce"
image: "Obrázky"
button: "Tlačítko"
if: "Pokud"
_if:
variable: "Proměnná"
_post:
text: "Obsah"
canvasId: "Canvas ID"
_textInput:
name: "Jméno proměnné"
text: "Titulek"
default: "Výchozí hodnota"
_textareaInput:
name: "Jméno proměnné"
text: "Titulek"
default: "Výchozí hodnota"
_numberInput:
name: "Jméno proměnné"
text: "Titulek"
default: "Výchozí hodnota"
canvas: "Canvas"
_canvas:
id: "Canvas ID"
width: "Šířka"
height: "Výška"
_switch:
name: "Jméno proměnné"
text: "Titulek"
default: "Výchozí hodnota"
_counter:
name: "Jméno proměnné"
text: "Titulek"
inc: "Krok"
_button:
text: "Titulek"
colored: "Barevné"
_action:
_dialog:
content: "Obsah"
_radioButton:
name: "Jméno proměnné"
default: "Výchozí hodnota"
script:
categories:
list: "Seznamy"
blocks:
text: "Text"
_strLen:
arg1: "Text"
_strPick:
arg1: "Text"
_strReplace:
arg1: "Text"
_strReverse:
arg1: "Text"
_join:
arg1: "Seznamy"
_subtract:
arg1: "A"
arg2: "B"
_multiply:
arg1: "A"
arg2: "B"
_divide:
arg1: "A"
arg2: "B"
_mod:
arg1: "A"
arg2: "B"
round: "Zaokrouhlení zlomku"
_round:
arg1: "Číselná hodnota"
eq: "A a B jsou stejné"
_eq:
arg1: "A"
arg2: "B"
notEq: "A a B jsou odlišné"
_notEq:
arg1: "A"
arg2: "B"
_and:
arg1: "A"
arg2: "B"
_or:
arg1: "A"
arg2: "B"
_lt:
arg1: "A"
arg2: "B"
_gt:
arg1: "A"
arg2: "B"
_ltEq:
arg1: "A"
arg2: "B"
_gtEq:
arg1: "A"
arg2: "B"
if: "Větev"
_if:
arg1: "Pokud"
arg2: "Potom"
arg3: "Nebo"
random: "Náhodně"
_random:
arg1: "Pravděpodobnost"
rannum: "Náhodné číslo"
_rannum:
arg1: "Minimální hodnota"
arg2: "Maximální hodnota"
_randomPick:
arg1: "Seznamy"
_dailyRandom:
arg1: "Pravděpodobnost"
_dailyRannum:
arg1: "Minimální hodnota"
arg2: "Maximální hodnota"
_dailyRandomPick:
arg1: "Seznamy"
_seedRandom:
arg2: "Pravděpodobnost"
_seedRannum:
arg2: "Minimální hodnota"
arg3: "Maximální hodnota"
_seedRandomPick:
arg2: "Seznamy"
_pick:
arg1: "Seznamy"
_listLen:
arg1: "Seznamy"
number: "Číselná hodnota"
_stringToNumber:
arg1: "Text"
_numberToString:
arg1: "Číselná hodnota"
_splitStrByLine:
arg1: "Text"
types:
string: "Text"
number: "Číselná hodnota"
array: "Seznamy"
_notification:
youWereFollowed: "Máte nového následovníka"
youWereInvitedToGroup: "Pozvat do skupiny"
_types:
all: "Vše"
follow: "Sledovaní"
mention: "Zmínění"
reply: "Odpovědi"
renote: "Přeposlat"
quote: "Citovat"
reaction: "Reakce"
_actions:
reply: "Odpovědět"
renote: "Přeposlat"
_deck:
_columns:
notifications: "Oznámení"
tl: "Časová osa"
antenna: "Antény"
list: "Seznamy"
mentions: "Zmínění"