You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
calckey/locales/ca-ES.yml

198 lines
6.2 KiB
YAML

---
_lang_: "Català"
headlineMisskey: "Una xarxa connectada per notes"
introMisskey: "Benvingut! Misskey és un servei de microblogging descentralitzat de codi obert.\nCrea \"notes\" per compartir els teus pensaments amb tots els que t'envolten. 📡\nAmb \"reaccions\", també pots expressar ràpidament els teus sentiments sobre les notes de tothom. 👍\nExplorem un món nou! 🚀"
monthAndDay: "{day}/{month}"
search: "Cercar"
notifications: "Notificacions"
username: "Nom d'usuari"
password: "Contrasenya"
forgotPassword: "Contrasenya oblidada"
fetchingAsApObject: "Cercant en el Fediverse"
ok: "OK"
gotIt: "Ho he entès!"
cancel: "Cancel·lar"
enterUsername: "Introdueix el teu nom d'usuari"
renotedBy: "Resignat per {usuari}"
noNotes: "Cap nota"
noNotifications: "Cap notificació"
instance: "Instàncies"
settings: "Preferències"
basicSettings: "Configuració bàsica"
otherSettings: "Configuració avançada"
openInWindow: "Obrir en una nova finestra"
profile: "Perfil"
timeline: "Línia de temps"
noAccountDescription: "Aquest usuari encara no ha escrit la seva biografia."
login: "Iniciar sessió"
loggingIn: "Identificant-se"
logout: "Tancar la sessió"
signup: "Registrar-se"
uploading: "Pujant..."
save: "Desar"
users: "Usuaris"
addUser: "Afegir un usuari"
favorite: "Afegir a preferits"
favorites: "Favorits"
unfavorite: "Eliminar dels preferits"
favorited: "Afegit als preferits."
alreadyFavorited: "Ja s'ha afegit als preferits."
cantFavorite: "No s'ha pogut afegir als preferits."
pin: "Fixar al perfil"
unpin: "Para de fixar del perfil"
copyContent: "Copiar el contingut"
copyLink: "Copiar l'enllaç"
delete: "Eliminar"
deleteAndEdit: "Esborrar i editar"
deleteAndEditConfirm: "Estàs segur que vols suprimir aquesta nota i editar-la? Perdràs totes les reaccions, notes i respostes."
addToList: "Afegir a una llista"
sendMessage: "Enviar un missatge"
copyUsername: "Copiar nom d'usuari"
searchUser: "Cercar usuaris"
reply: "Respondre"
loadMore: "Carregar més"
showMore: "Veure més"
youGotNewFollower: "t'ha seguit"
receiveFollowRequest: "Sol·licitud de seguiment rebuda"
followRequestAccepted: "Sol·licitud de seguiment acceptada"
mention: "Menció"
mentions: "Mencions"
directNotes: "Notes directes"
importAndExport: "Importar / Exportar"
import: "Importar"
export: "Exportar"
files: "Fitxers"
download: "Baixar"
driveFileDeleteConfirm: "Estàs segur que vols suprimir el fitxer \"{name}\"? Les notes associades a aquest fitxer adjunt també se suprimiran."
unfollowConfirm: "Estàs segur que vols deixar de seguir {name}?"
exportRequested: "Has sol·licitat una exportació. Això pot trigar una estona. S'afegirà a la teva unitat un cop completat."
importRequested: "Has sol·licitat una importació. Això pot trigar una estona."
lists: "Llistes"
noLists: "No tens cap llista"
note: "Nota"
notes: "Notes"
following: "Seguint"
followers: "Seguidors"
followsYou: "Et segueix"
createList: "Crear llista"
manageLists: "Gestionar les llistes"
error: "Error"
somethingHappened: "S'ha produït un error"
retry: "Torna-ho a intentar"
pageLoadError: "S'ha produït un error en carregar la pàgina"
pageLoadErrorDescription: "Això normalment es deu a errors de xarxa o a la memòria cau del navegador. Prova d'esborrar la memòria cau i torna-ho a provar després d'esperar una estona."
serverIsDead: "Aquest servidor no respon. Espera una estona i torna-ho a provar."
youShouldUpgradeClient: "Per veure aquesta pàgina, actualitzeu-la per actualitzar el vostre client."
enterListName: "Introdueix un nom per a la llista"
privacy: "Privadesa"
makeFollowManuallyApprove: "Les sol·licituds de seguiment requereixen aprovació"
defaultNoteVisibility: "Visibilitat per defecte"
follow: "Seguint"
followRequest: "Enviar la sol·licitud de seguiment"
followRequests: "Sol·licituds de seguiment"
unfollow: "Deixar de seguir"
followRequestPending: "Sol·licituds de seguiment pendents"
enterEmoji: "Introduir un emoji"
renote: "Renotar"
unrenote: "Anul·lar renota"
renoted: "Renotat."
cantRenote: "Aquesta publicació no pot ser renotada."
cantReRenote: "Impossible renotar una renota."
quote: "Citar"
pinnedNote: "Nota fixada"
pinned: "Fixar al perfil"
you: "Tu"
clickToShow: "Fes clic per mostrar"
sensitive: "NSFW"
add: "Afegir"
reaction: "Reaccions"
reactionSetting: "Reaccions a mostrar al selector de reaccions"
reactionSettingDescription2: "Arrossega per reordenar, fes clic per suprimir, prem \"+\" per afegir."
rememberNoteVisibility: "Recorda la configuració de visibilitat de les notes"
attachCancel: "Eliminar el fitxer adjunt"
markAsSensitive: "Marcar com a NSFW"
unmarkAsSensitive: "Deixar de marcar com a sensible"
enterFileName: "Defineix nom del fitxer"
mute: "Silencia"
unmute: "Deixa de silenciar"
block: "Bloqueja"
unblock: "Desbloqueja"
suspend: "Suspèn"
unsuspend: "Deixa de suspendre"
instances: "Instàncies"
remove: "Eliminar"
nsfw: "NSFW"
pinnedNotes: "Nota fixada"
userList: "Llistes"
smtpUser: "Nom d'usuari"
smtpPass: "Contrasenya"
user: "Usuaris"
searchByGoogle: "Cercar"
file: "Fitxers"
_email:
_follow:
title: "t'ha seguit"
_mfm:
mention: "Menció"
quote: "Citar"
search: "Cercar"
_theme:
keys:
mention: "Menció"
renote: "Renotar"
_sfx:
note: "Notes"
notification: "Notificacions"
_2fa:
step2Url: "També pots inserir aquest enllaç i utilitzes una aplicació d'escriptori:"
_widgets:
notifications: "Notificacions"
timeline: "Línia de temps"
_cw:
show: "Carregar més"
_visibility:
followers: "Seguidors"
_profile:
username: "Nom d'usuari"
_exportOrImport:
followingList: "Seguint"
muteList: "Silencia"
blockingList: "Bloqueja"
userLists: "Llistes"
_pages:
script:
categories:
list: "Llistes"
blocks:
_join:
arg1: "Llistes"
_randomPick:
arg1: "Llistes"
_dailyRandomPick:
arg1: "Llistes"
_seedRandomPick:
arg2: "Llistes"
_pick:
arg1: "Llistes"
_listLen:
arg1: "Llistes"
types:
array: "Llistes"
_notification:
youWereFollowed: "t'ha seguit"
_types:
follow: "Seguint"
mention: "Menció"
renote: "Renotar"
quote: "Citar"
reaction: "Reaccions"
_actions:
reply: "Respondre"
renote: "Renotar"
_deck:
_columns:
notifications: "Notificacions"
tl: "Línia de temps"
list: "Llistes"
mentions: "Mencions"