Gira la moneda - Gira el sistema
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Joan Cervan i Andreu 4f20a9e4b8 Retirem l'equivalencia euros g1 2 months ago
..
language Retirem l'equivalencia euros g1 2 months ago
.htaccess Instal·lació drupal 1 year ago
addtoany.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
admin_toolbar.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
admin_toolbar_tools.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
antibot.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
automated_cron.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.airbnjune.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_account_menu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_branding.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_breadcrumbs.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_content.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_footer.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_help.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_local_actions.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_main_menu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_messages.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_page_title.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_powered.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_search.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.bartik_tools.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_breadcrumbs.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_content.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_help.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_local_actions.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_messages.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_page_title.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_primary_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.claro_secondary_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.commutadordellengua.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.credits.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.donatius.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.dropdownlanguage.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_account_menu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_branding.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_breadcrumbs.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_content.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_footer.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_help.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_local_actions.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_main_menu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_messages.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_page_title.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_powered.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.drupal8_w3css_theme_search.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.etiquetesacategoria.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.formulariexposatmapapage_1.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.inicidesessiodusuari.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.inicidesessiodusuari_2.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.pwaaddtohomescreen.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.serveis_relacionats.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.serveisadomicilionline.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_breadcrumbs.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_content.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_help.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_local_actions.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_messages.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_page_title.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_primary_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.seven_secondary_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.views_block__avis_per_traduir_la_fitxa_block_1.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_account_menu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_breadcrumbs.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_content.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_help.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_main_menu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_messages.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_page_title.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_peu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_powered.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_primary_admin_actions.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_primary_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_search_form_narrow.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_search_form_wide.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_secondary_local_tasks.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_site_branding.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.w3css_negocis_syndicate.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block.block.xxss.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
block_content.type.basic.yml Configuració inicial 1 year ago
claro.settings.yml Canvis diversos 1 year ago
colorbox.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
comment.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
comment.type.comment.yml Configuració inicial 1 year ago
comment.type.comment_forum.yml Configuració inicial 1 year ago
comment_notify.settings.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
contact.form.feedback.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
contact.form.personal.yml Configuració inicial 1 year ago
contact.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
contact_storage.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.block_content.basic.changed.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.block_content.basic.info.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.block_content.basic.metatag.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.block_content.basic.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.created.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.homepage.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.hostname.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.mail.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.name.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.subject.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment.uid.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.created.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.homepage.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.hostname.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.mail.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.name.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.subject.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.comment.comment_forum.uid.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.menu_link_content.menu_link_content.changed.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.article.changed.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.article.created.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.article.menu_link.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.article.path.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.article.promote.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.article.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.article.sticky.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.article.title.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.article.uid.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.created.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.menu_link.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.forum.metatag.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.forum.path.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.promote.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.sticky.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.forum.title.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.forum.uid.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.negoci.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.negoci.created.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.negoci.menu_link.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.negoci.path.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.negoci.promote.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.negoci.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.negoci.sticky.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.negoci.title.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.negoci.uid.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.node.page.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.created.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.path.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.promote.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.sticky.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.title.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.node.page.uid.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.shortcut.default.metatag.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.shortcut.default.title.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.categoria.status.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.forums.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.forums.description.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.forums.metatag.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.forums.name.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.forums.path.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.forums.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.description.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.metatag.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.name.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.path.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.tags.changed.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.tags.description.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.tags.metatag.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.tags.name.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.tags.path.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.base_field_override.taxonomy_term.tags.status.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.user.user.changed.yml Canvis en idiomes 11 months ago
core.base_field_override.user.user.metatag.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.base_field_override.user.user.path.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.date_format.fallback.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_date.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_datetime.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_month.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_time.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_week.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_year.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.html_yearless_date.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.long.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.medium.yml Configuració inicial 1 year ago
core.date_format.short.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_form_display.block_content.basic.default.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_form_display.comment.comment.default.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_form_display.comment.comment_forum.default.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_form_display.node.article.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_form_display.node.forum.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_form_display.node.negoci.default.yml Retirem l'equivalencia euros g1 2 months ago
core.entity_form_display.node.page.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_form_display.taxonomy_term.forums.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_form_display.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_form_display.user.user.default.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_form_mode.user.register.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_display.block_content.basic.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.comment.comment.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.comment.comment_forum.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.article.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.article.rss.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.article.teaser.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
core.entity_view_display.node.forum.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.forum.teaser.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.negoci.default.yml Retirem l'equivalencia euros g1 2 months ago
core.entity_view_display.node.negoci.mapa.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.negoci.rss.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.negoci.teaser.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.page.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.node.page.teaser.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.taxonomy_term.forums.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.user.user.compact.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_display.user.user.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
core.entity_view_mode.block.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.block_content.full.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.block_content.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.comment.full.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.comment.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.contact_message.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.file.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.menu_link_content.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.node.full.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.node.mapa.yml Canvis diversos 1 year ago
core.entity_view_mode.node.rss.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.node.search_index.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.node.search_result.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.node.teaser.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.node.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.path_alias.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.shortcut.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.taxonomy_term.full.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.taxonomy_term.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.tour.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.entity_view_mode.user.compact.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.user.full.yml Configuració inicial 1 year ago
core.entity_view_mode.user.token.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
core.extension.yml Retirem l'equivalencia euros g1 2 months ago
core.menu.static_menu_link_overrides.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
dblog.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
disable_language.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
dropdown_language.setting.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
drupal8_w3css_theme.settings.yml Canvis diversos 1 year ago
editor.editor.basic_html.yml Configuració inicial 1 year ago
editor.editor.full_html.yml Configuració inicial 1 year ago
extlink.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.field.block_content.basic.body.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.comment.comment.comment_body.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.comment.comment_forum.comment_body.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.node.article.body.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.article.comment.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
field.field.node.article.field_image.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.field.node.article.field_tags.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.forum.body.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.node.forum.comment_forum.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
field.field.node.forum.taxonomy_forums.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.node.negoci.body.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.negoci.field_a_domicili_online.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.negoci.field_activitat.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.negoci.field_adreca.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.node.negoci.field_ambit.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.node.negoci.field_canvi_g1_fiat.yml Security update 5 months ago
field.field.node.negoci.field_categoria.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.negoci.field_clau_publica.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.node.negoci.field_correu_electronic.yml Canvis diversos 1 year ago
field.field.node.negoci.field_imatge_principal.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
field.field.node.negoci.field_imatges_adicionals.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
field.field.node.negoci.field_paraules_clau.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.negoci.field_percentatge_acceptacio.yml Canvis diversos 1 year ago
field.field.node.negoci.field_telefon.yml Canvis diversos 1 year ago
field.field.node.negoci.field_ubicacio.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.field.node.negoci.field_web.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.field.node.negoci.layout_builder__layout.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.field.node.page.body.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.field.taxonomy_term.forums.forum_container.yml Configuració inicial 1 year ago
field.field.user.user.user_picture.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.storage.block_content.body.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.comment.comment_body.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.node.body.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.node.comment.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.node.comment_forum.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.node.field_a_domicili_online.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.storage.node.field_activitat.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.storage.node.field_adreca.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_ambit.yml Canvis en idiomes 11 months ago
field.storage.node.field_canvi_g1_fiat.yml Camp de canvi a FIAT i bloc de serveis relacionats 10 months ago
field.storage.node.field_categoria.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_clau_publica.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.storage.node.field_correu_electronic.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_image.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.storage.node.field_imatge_principal.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.storage.node.field_imatges_adicionals.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field.storage.node.field_paraules_clau.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_percentatge_acceptacio.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_tags.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.node.field_telefon.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_ubicacio.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.field_web.yml Canvis diversos 1 year ago
field.storage.node.layout_builder__layout.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
field.storage.node.taxonomy_forums.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.taxonomy_term.forum_container.yml Configuració inicial 1 year ago
field.storage.user.user_picture.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
field_ui.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
file.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
filter.format.basic_html.yml Configuració inicial 1 year ago
filter.format.full_html.yml Configuració inicial 1 year ago
filter.format.plain_text.yml Configuració inicial 1 year ago
filter.format.restricted_html.yml Configuració inicial 1 year ago
filter.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
forum.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
gdpr_compliance.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
geofield_map.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
image.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
image.style.geofield_map_default_icon_style.yml Canvis diversos 1 year ago
image.style.large.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.max_325x325.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.max_650x650.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.max_1300x1300.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.max_2600x2600.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.medium.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.thumbnail.yml Configuració inicial 1 year ago
image.style.wide.yml Configuració inicial 1 year ago
language.content_settings.block_content.basic.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
language.content_settings.comment.comment.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.comment.comment_forum.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.contact_message.feedback.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.contact_message.personal.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.file.file.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.menu_link_content.menu_link_content.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
language.content_settings.node.article.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
language.content_settings.node.forum.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.node.negoci.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.content_settings.node.page.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.path_alias.path_alias.yml Configuració inicial 1 year ago
language.content_settings.redirect.redirect.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.content_settings.shortcut.default.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.taxonomy_term.ambit.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.taxonomy_term.canvi_fiat.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.content_settings.taxonomy_term.categoria.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.content_settings.taxonomy_term.forums.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.content_settings.taxonomy_term.percentatge_d_acceptacio_de_mone.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.content_settings.taxonomy_term.tags.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.content_settings.user.user.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.entity.ast.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.ca.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.de.yml Security update 5 months ago
language.entity.en.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.eo.yml Security update 5 months ago
language.entity.es.yml Security update 5 months ago
language.entity.eu.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.fr.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.gl.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.it.yml Security update 5 months ago
language.entity.oc.yml Security update 5 months ago
language.entity.pt-pt.yml Security update 5 months ago
language.entity.sr.yml Security update 5 months ago
language.entity.und.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.entity.zxx.yml Canvis en idiomes 11 months ago
language.mappings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
language.negotiation.yml Security update 5 months ago
language.types.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
locale.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
menu_ui.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
metatag.metatag_defaults.403.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
metatag.metatag_defaults.404.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
metatag.metatag_defaults.front.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
metatag.metatag_defaults.global.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
metatag.metatag_defaults.node.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
metatag.metatag_defaults.taxonomy_term.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
metatag.metatag_defaults.user.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
node.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
node.type.article.yml Camp de canvi a FIAT i bloc de serveis relacionats 10 months ago
node.type.forum.yml Configuració inicial 1 year ago
node.type.negoci.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
node.type.page.yml Camp de canvi a FIAT i bloc de serveis relacionats 10 months ago
pathauto.pattern.blog.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.dienstleistung.yml Retirem l'equivalencia euros g1 2 months ago
pathauto.pattern.negocis.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.service.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.servici.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.servicios.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.serviciu.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.servico.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.servizio.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.servizo.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.taxonomies.yml Camp de canvi a FIAT i bloc de serveis relacionats 10 months ago
pathauto.pattern.usluga.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.pattern.zerbitzua.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pathauto.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pwa.config.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
pwa_extras.settings.apple.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
rdf.mapping.comment.comment.yml Configuració inicial 1 year ago
rdf.mapping.node.article.yml Configuració inicial 1 year ago
rdf.mapping.node.forum.yml Configuració inicial 1 year ago
rdf.mapping.node.page.yml Configuració inicial 1 year ago
rdf.mapping.taxonomy_term.forums.yml Configuració inicial 1 year ago
rdf.mapping.taxonomy_term.tags.yml Configuració inicial 1 year ago
rdf.mapping.user.user.yml Configuració inicial 1 year ago
redirect.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
redirect_404.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
responsive_image.styles.narrow.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
responsive_image.styles.wide.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
search.page.node_search.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
search.page.user_search.yml Configuració inicial 1 year ago
search.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
seven.settings.yml Configuració inicial 1 year ago
shortcut.set.default.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
simple_sitemap.bundle_settings.default.node.article.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
simple_sitemap.bundle_settings.default.node.negoci.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
simple_sitemap.bundle_settings.default.node.page.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
simple_sitemap.custom_links.default.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
simple_sitemap.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
simple_sitemap.variants.default_hreflang.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
simple_sitemap_engines.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
simple_sitemap_engines.simple_sitemap_engine.bing.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
simple_sitemap_engines.simple_sitemap_engine.google.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
smtp.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.action.comment_delete_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.comment_publish_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.comment_save_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.comment_unpublish_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.contact_message_delete_action.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.action.node_delete_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.node_make_sticky_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.node_make_unsticky_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.node_promote_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.node_publish_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.node_save_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.node_unpromote_action.yml Camp de canvi a FIAT i bloc de serveis relacionats 10 months ago
system.action.node_unpublish_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.pathauto_update_alias_node.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.action.pathauto_update_alias_user.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.action.redirect_delete_action.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.action.taxonomy_term_publish_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.taxonomy_term_unpublish_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.user_add_role_action.administrator.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.user_add_role_action.dissenyador.yml Canvis en idiomes 11 months ago
system.action.user_add_role_action.editor.yml Canvis en idiomes 11 months ago
system.action.user_add_role_action.gestor.yml Canvis en idiomes 11 months ago
system.action.user_block_user_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.user_cancel_user_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.user_remove_role_action.administrator.yml Configuració inicial 1 year ago
system.action.user_remove_role_action.dissenyador.yml Canvis en idiomes 11 months ago
system.action.user_remove_role_action.editor.yml Canvis en idiomes 11 months ago
system.action.user_remove_role_action.gestor.yml Canvis en idiomes 11 months ago
system.action.user_unblock_user_action.yml Configuració inicial 1 year ago
system.advisories.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.cron.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.date.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.diff.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.file.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.image.gd.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.image.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.logging.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.mail.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.maintenance.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.menu.account.yml Canvis diversos 1 year ago
system.menu.admin.yml Configuració inicial 1 year ago
system.menu.footer.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
system.menu.main.yml Maquetació de diverses pantalles i algunes funcionalitats més 10 months ago
system.menu.tools.yml Configuració inicial 1 year ago
system.performance.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.rss.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.site.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.theme.global.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
system.theme.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tagclouds.settings.yml Canvis en idiomes 11 months ago
taxonomy.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
taxonomy.vocabulary.ambit.yml Canvis en idiomes 11 months ago
taxonomy.vocabulary.canvi_fiat.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
taxonomy.vocabulary.categoria.yml Canvis diversos 1 year ago
taxonomy.vocabulary.forums.yml Canvis en idiomes 11 months ago
taxonomy.vocabulary.percentatge_d_acceptacio_de_mone.yml Canvis diversos 1 year ago
taxonomy.vocabulary.tags.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
text.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tour.tour.block-layout.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tour.tour.language-add.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tour.tour.language-edit.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tour.tour.language.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tour.tour.locale.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tour.tour.views-ui.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
tracker.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
update.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
user.flood.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
user.mail.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
user.role.administrator.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
user.role.anonymous.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
user.role.authenticated.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
user.role.dissenyador.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
user.role.editor.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
user.role.gestor.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
user.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.archive.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.avis_per_traduir_la_fitxa.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.block_content.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
views.view.blog.yml Security update 5 months ago
views.view.comment.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.comments_recent.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
views.view.contact_messages.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.content.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
views.view.content_recent.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.files.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
views.view.frontpage.yml Security update 5 months ago
views.view.glossary.yml Afegim les notificacions del comentaris al blog 4 months ago
views.view.mapa.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.redirect.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.redirect_404.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.taxonomy_term.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.user_admin_people.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.watchdog.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.who_s_new.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
views.view.who_s_online.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago
w3css_negocis.settings.yml Actualització de seguretat i desinstal·lació del mòdul vocabulary role permissions 6 months ago