Keizai är en ekonomisida som visar en klar överblick över din ekonomiska situation. https://kz.airikr.me
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Airikr 8d38b3397d Update 'README.md' 2 weeks ago
README.md Update 'README.md' 2 weeks ago

README.md

Keizai är en ekonomisida som visar en klar överblick över din ekonomiska situation. Webbsidan baseras på JSON-filer som du redigerar i din enhet (funkar även utan internet), och som du sen laddar upp till Keizai som i dagsläget endast har läsrättigheter till filen.