My personal blog. https://blog.airikr.me
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

29 lines
522 B

<?php
require_once 'site-header.php';
echo '<section id="food-habits">';
echo '<h1>Matvanor</h1>';
echo '<p>Den här sidan listar jag all den mat som jag har ätit inklusive bilder på maten. Det kan vara allt från godis till pampiga maträtter. Om jag vet vad näringsinnehållet är, så skriver jag upp även det. Du kan även filtrera efter till exempel ris för att få upp alla maträtter med ris som jag har ätit.</p>';
echo '';
echo '</section>';
require_once 'site-footer.php';
?>