GoChain/go.mod

31 lines
1014 B
Modula-2

module gochain
go 1.20
require (
github.com/chromedp/cdproto v0.0.0-20230220211738-2b1ec77315c9
github.com/chromedp/chromedp v0.9.1
github.com/labstack/echo/v4 v4.10.2
github.com/skip2/go-qrcode v0.0.0-20200617195104-da1b6568686e
golang.org/x/time v0.3.0
)
require (
github.com/chromedp/sysutil v1.0.0 // indirect
github.com/gobwas/httphead v0.1.0 // indirect
github.com/gobwas/pool v0.2.1 // indirect
github.com/gobwas/ws v1.1.0 // indirect
github.com/golang-jwt/jwt v3.2.2+incompatible // indirect
github.com/josharian/intern v1.0.0 // indirect
github.com/labstack/gommon v0.4.0 // indirect
github.com/mailru/easyjson v0.7.7 // indirect
github.com/mattn/go-colorable v0.1.13 // indirect
github.com/mattn/go-isatty v0.0.17 // indirect
github.com/valyala/bytebufferpool v1.0.0 // indirect
github.com/valyala/fasttemplate v1.2.2 // indirect
golang.org/x/crypto v0.6.0 // indirect
golang.org/x/net v0.7.0 // indirect
golang.org/x/sys v0.6.0 // indirect
golang.org/x/text v0.7.0 // indirect
)