The Lift RealLift
  • Joined on 2022-03-19

Pac-man clone av Team Waka Baka, för att öva all den komplicerade grejer för att jobba tillsammans. Team Waka Baka är deltagare i Lördagskurser på Uppsala Makerspace

Updated 2023-08-04 17:43:15 +00:00

Super Cool Coding Challenge

Updated 2022-05-07 09:54:02 +00:00

cool

Updated 2022-04-02 09:50:03 +00:00