An alternative front-end to GoogleTranslate

Mirrored from https://github.com/ManeraKai/simplytranslate_mobile
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

87 lines
5.3 KiB

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl" dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1.0">
<meta name="theme-color" content="#141414">
<link rel="shortcut icon" type="image/png" href="./assets/favicon.png">
<meta name="description" content="An alternative front-end to GoogleTranslate">
<link itemprop="image" href="./assets/favicon.png">
<link href="./css/index.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen,projection">
<meta content="https://manerakai.github.io/simplytranslate_mobile/assets/preview.png" property="og:image">
<title>SimplyTranslate Mobile</title>
</head>
<body>
<div class="toolbar"><a style="text-decoration: none" href="https://github.com/ManeraKai/simplytranslate_mobile">Źródło</a></div>
<header><img class="main_logo" src="./assets/logo.svg">
<h1>SimplyTranslate Mobile</h1>
</header>
<div class="section">
<div class="badge">
<p class="flow-text main-font">Klient mobilny dla <a href="https://simplytranslate.org/">SimplyTranslate</a>.
</p><a href="https://f-droid.org/en/packages/com.simplytranslate_mobile/"><img src="./assets/f-droid.png" alt="Get it on F-Droid" height="80"></a>
</div><br>
<div class="screenshots"><img class="center" src="./assets/1.webp"><img class="center" src="./assets/2.webp"><img class="center" src="./assets/3.webp"><img class="center" src="./assets/4.webp"></div><br>
<hr id="translation">
<blockquote class="block">
<h2 class="main-font primary-color">Tłumaczenie</h2>
</blockquote>
<p><a href="https://hosted.weblate.org/projects/simplytranslate-mobile/"><img src="https://raw.githubusercontent.com/ManeraKai/manerakai/main/icons/weblate.svg"></a></p><br>
<hr id="donate">
<blockquote class="block">
<h2 class="header main-font primary-color">Wesprzyj</h2>
</blockquote>
<div class="donate"><a class="image" href="https://liberapay.com/simplytranslate_mobile/"><img src="https://raw.githubusercontent.com/ManeraKai/manerakai/main/icons/liberapay.svg"></a><a class="image" href="https://www.buymeacoffee.com/manerakai"><img src="https://raw.githubusercontent.com/ManeraKai/manerakai/main/icons/bmc.svg"></a></div><br>
<hr id="testers">
<blockquote class="block">
<h2 class="header main-font primary-color">Testerzy</h2>
</blockquote>
<p><a href="https://github.com/Valdnet">Valdnet</a></p><br>
<hr id="translators">
<blockquote class="block">
<h2 class="header main-font primary-color">Tłumacze</h2>
</blockquote>
<p>🇸🇦 arabski: <a href="https://github.com/ManeraKai">ManeraKai</a>
</p>
<p>🇨🇳 chiński (Hongkong): <a href="https://github.com/CafeTango">CafeTango</a>
</p>
<p>🇫🇮 fiński: <a href="https://hosted.weblate.org/user/Edanas/">Edanas</a>
</p>
<p>🇫🇷 francuski: <a href="https://hosted.weblate.org/user/Edanas/">Edanas</a>
</p>
<p>🇩🇪 niemiecki: <a href="https://metalune.xyz/">metalune</a>, <a href="https://hosted.weblate.org/user/Edanas/">Edanas</a>
</p>
<p>🇬🇷 grecki: <a href="https://getimiskon.xyz/">getimiskon</a>
</p>
<p>🇮🇹 włoski: <a href="https://hosted.weblate.org/user/Edanas/">Edanas</a>
</p>
<p>🇮🇳 malajalam: <a href="https://github.com/sunilpaulmathew">sunilpaulmathew</a>
</p>
<p>🇳🇴 norweski (bokmål): <a href="https://github.com/comradekingu">comradekingu</a>
</p>
<p>🇮🇷 perski: <a href="https://alefvanoon.xyz/">alefvanoon</a>
</p>
<p>🇵🇱 polski: <a href="https://github.com/Aga-C">Aga-C</a>, <a href="https://github.com/Valdnet">Valdnet</a>
</p>
<p>🇵🇹 portugalski (Brazylia): <a href="https://github.com/Murilogs1910">Murilogs1910</a>
</p>
<p>🇷🇺 rosyjski: <a href="https://github.com/K3XRad">K3XRad</a>
</p>
<p>🇪🇸 hiszpański: <a href="https://github.com/programmer-pony">programmer-pony</a>
</p>
<p>🇹🇷 turecki: 👻, <a href="https://hosted.weblate.org/user/ersen/">ersen</a>
</p><br>
<hr id="icon">
<blockquote class="block">
<h2 class="main-font primary-color">Ikona</h2>
</blockquote>
<p><a href="https://joelchrono12.ml/">joelchrono12</a></p><br>
<hr id="license">
<blockquote class="block">
<h2 class="main-font primary-color">Licencja</h2>
</blockquote>
<p>Copyright (C) 2021 <a href="https://github.com/ManeraKai">ManeraKai</a><br><br>Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GNU General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation, w wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji.<br><br>Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów znajdziesz w licencji GNU General Public License.<br><br>Wraz z tym programem powinieneś otrzymać kopię licencji <a href="https://www.gnu.org/licenses/">GNU General Public License</a>.
</p>
</div>
</body>
</html>